Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання 4. Підкресліть фразеологізми, поясніть їх значення. Яка їх роль в уривку?Тема: Спеціальна термінологія і професіоналізми

 

Кількість навчальних годин - 2

 

План

1. Правила вживання термінів.

2. Терміни і професіоналізми. Творення професіоналізмів.

3. Фразеологічні одиниці, кліше та використання їх у мовленні. Джерела походження фразеологізмів.

Ключові поняття:термін, термінологія, професіоналізми, фразеологізми, фразеологічні одиниці, кліше.

Завдання 1. Запишіть іншомовні терміни вашого майбутнього фаху, поясніть їх значення.

З'ясуйте поняття: термін, професіоналізм, сленг, калька, варваризм.

Завдання 2. Поясніть значення кожного з поданих фразеологізмів та мовних кліше. Уведіть їх до самостійно складених речень. У якому стилі ви складатимете речення? Обґрунтуйте свою думку.

Читати між рядків. На всі сто відсотків. Брати участь. Проситися на папір. Розводити демагогію. Порушити питання. Прийняти рішення. Надати слово.

Завдання 3. Прочитайте. Вкажіть фразеологізми, поясніть їх значення. Розкажіть про джерело утворення кожного із вжитих фразеологізмів (Біблія, антична міфологія, художні твори, професійні вирази тощо).

Але скинуть «ветхого Адама» —річ не проста, хоч там що кажіть! І хто ж то визнає пророка нарешті на своїй землі? Ні, прокленуть його жорстоко, таємно згноять у тюрмі!. Занімію від болю колишнього — стисну зуби, зімкну вуста — вчуся мудрості у Всевишнього, на Голгофу нести хреста. Усе було, все кануло у Лету: розлуки, зустрічі, прощання і жалі. Рубікони усі не перейдені, крізь піски зеленіє дорога. На хвиль гребенях лагідні лебеді — ніби благословення від Бога. Я вже готова спалювать мости, що так повільно, важко будувала. Стопатні перли, зів'ялі листки вслали його перехресні стежки...

Довідка: М.Рильський, А.Загрійчук, Г.Васильченко, В.Вербич, Л.Матусяк, М.Вороний «Пам'яті І. Франка».

Завдання 4. Підкресліть фразеологізми, поясніть їх значення. Яка їх роль в уривку?

Безсумнівним є те, що справіку в людині двоє начал живуть, дві натури вічно в душі протиборствують: будівник і руйнач. Один зводить храм Артеміди, а другий уже позиркує на нього поглядом Герострата. Відколи й рід людський існує, борються в ньому ці дві сили, дві пристрасті, одна з яких увінчує нас вінцем безсмертя, а друга стає мовби нашим прокляттям.

Тут вічний бій, він і нині триває, і яке з цих двох начал переможе, яке візьме гору, від цього залежатиме все (За О. Гончаром).

Завдання 5. Складіть речення із фразеологізмами, щоб вони виконували в реченні роль головних і другорядних членів:

Присудка — носа задирати (зазнаватися, пишатися).

Підмета — сильні світу сього (найвпливовіші люди).Додатка — гостре слово (дотеп).

Означення — собі на умі (хитрий, потайний, досвідчений).

Обставини — на свою голову (на шкоду собі).

У ролі вигуку — щасливої дороги (доброзичливе побажання).

У ролі частки — та й усе (і більше нікого, нічого).

Завдання 6. Прочитайте. Поясніть значення словосполучень. З якими стилями мови пов'язується їх уживання?

Дар слова. Майстер слова. Хазяїн слова. Художнє слово. Крилаті слова. Без зайвих слів. Слово подяки. Добрим словом прислужитися. Живе слово. Замовити добре слово.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...