Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завдання 7. Перепишіть. Підкресліть іншомовні слова. Назвіть їх українські відповідники. Чи доречне вживання іншомовної лексики в такому тексті?В умовах переходу до ринкових відносин на селі держава зберігає свою роль регулятора продовольчого ринку, гаранта соціального захисту населення. Вона здійснює єдину політику прогнозування економічного розвитку села, агроекології землекористування, насінництва, захисту рослин, ветеринарії та племінної справи, карантинної служби, якості продукції.

Важливим напрямом розвитку економічних відносин у формуванні сучасного ринку продовольства і ринку матеріальних ресурсів стає введення комерційного механізму зв'язків товаровиробників з організаціями товаропостачання і торгівлі, з переробними підприємствами через прямі контакти, торговельні біржі, ярмарки, аукціони (З підручника).

Завдання 8. Випишіть із словника іншомовних слів 10 термінів. Доберіть до них, де це можливо, українські відповідники.

Завдання 9 Поясніть значення та функціонування наведених іншомовних слів. Поставте наголос у цих словах, складіть з ними речення.

Пресинг, консенсус, рейтинг, аудитор, брифінг, сервіс, альтернатива, менеджер,

локальний, репродуктивний, пріоритет.

Завдання 10. Чи потрібне подвоєння приголосних літер у цих словах?

Андор...а, Гол...андія, Калькут...а, Марок..о, Піц...а, Рус...о, Мюл...ер.

Завдання 11. Замініть усталені словосполучення синонімічними формами.

Додержати слова. Нести відповідальність. Дійти згоди. Подавати скаргу. Висунути кандидатуру. Мати перевагу. Взяти участь. Взяти на облік. Ставити на голосування. Відкрити засідання. Погасити заборгованість. Давати обіцянку.

Завдання 12. Зіставте виділені синонімічні слова. Які з них стилістично нейтральні, а які — стилістично забарвлені? З якими стилями мовлення пов'язується їх уживання?

1. Праця прикрашає людину (Народ, те.). 2. Любо було гіянути на її дрібненькі, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від однієї роботидо другої (М. Коцюбинський). 3. То ще ділоробить, порається, а як зацвітуть маки в городі, вона й хату покине, і не вийде з тих маків (М.Вовчко). 4. Тут буяє труд.І пругляга на пруг, а кут ляга на кут; луна іде навкруг споруд (М.Бажан).

Завдання 13. Визначте домінанту в наведених синонімічних рядах. Вкажіть слова, які вживаються в діловому стилі.

Особистий, індивідуальний, персональний. Втрати, шкода, зло, збитки, кривда. Важливий, вагомий, значущий, ваговитий, змістовний, промовистий. Мало, малувато, не досить, обмаль. Переважно, головним чином, здебільшого, більшою мірою, в основному. Небосхил, обрій, горизонт, небозвід, крайнебо, виднокрай, виднокруг, круговид, кругозір.

Завдання 14. Доберіть синоніми до поданих слів. Складіть речення.

Підсумок, аргумент, цілком, усувати, одержувати, розрахунок, відвертий, авторитет, лаконічний.

Завдання 15. Замість крапок вставте слова, що відповідають змісту речень. Визначте їх стильову належність.

На час моєї відсутності призначаю моїм... (заступник, замісник) Кирилюка О.П. На мітингу виступив... (заступник, замісник) директора. Розпочалась... (підписка, передплата) на газети і журнали. В колективі склалися гарні... (взаємини, стосунки, відносини). Міжнародне... (становище, положення) загострилось.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...