Главная Обратная связь

Дисциплины:


Психологія і концепція стресуСтан психоемоційної (або нервової) перенапруги, який призводить до виникнення ряду психосоматичних захворювань, найчастіше називають стресом.Цей термін міцно увійшов у всі мови світу з легкої руки відомого канадського фізіолога, дослідника стресу Ганса Сельє.

Г.Сельє визначив стресяк неспецифічну відповідь організму на будь-які впливи або ситуації (стресори), які потребують пристосування до них. Стресори активізують в організмі фізіологічні механізми, відповідальні за емоційне збудження. Стан стресу може виникати під впливом найрізноманітніших життєвих умов, починаючи з повсякденних турбот і закінчуючи екстремальними ситуаціями, так знаними "ударами долі".

Психічним проявам синдрому, описаного Г.Сельє, було присвоєно найменування "емоційний стрес". Термін яскравий, але він дав початок різним тлумаченням. У зміст цього терміна включають і первинні емоційні психічні реакції, які виникають в результаті критичних психологічних впливів, і емоційно-психічні симптоми, що породжуються тілесними пошкодженнями, афективні реакції при стресах і фізіологічні механізми, що лежать в їх основі.

Термін "емоційний стрес" зазнав у науковій літературі багатьох трансформацій. Спочатку деякі автори були схильні розуміти під емоційним стресом ситуацію, яка породжує сильні емоції, очевидно, як наслідок англійського значення цього слова – "порушення рівноваги фізичних сил". Концепція стресу, що мала спрямованість на цілісне розуміння адаптивних реакцій організму, привернула увагу спеціалістів із розробки режимів життєдіяльності людини в екстремальних умовах. Як наслідок, ці спеціалісти захопилися вивченням тільки несприятливих виявів стресу, цим терміном вони називали ті адаптаційні емоційні реакції, якими супроводжувалися шкідливі для організму фізіологічні і психофізіологічні зміни. Відповідно, під емоційним стресом розумілися афективні переживання, що супроводжували стрес і вели до несприятливих змін в організмі людини.

Згодом накопичилися дані про існування схожих фізіологічних і психологічних реакцій, що виникають в результаті схожих негативних і позитивних емоційних переживаннях. Під "емоційним стресом" почали розуміти зміни психічних проявів, які супроводжувалися вираженими неспецифічними змінами біохімічних, електрофізичних та інших корелятів стресу.

У повсякденному спілкуванні, коли говорять: "Я знаходжусь устані стресу", звичайно розуміють надмірний стрес, або дистрес, подібно до того, як слова: "У мене температура" означають: "У мене підвищена температура", тобто жар. Терміном "дистрес",пояснює Г.Сельє, називається стрес, який приносить шкоду організмові. Будь-яка нормальна діяльність (наприклад, гра в шахи або пристрасні обійми) може викликати значний стрес, але він не чинить шкоди організму. Стрес перетворюється в дистрес під впливом деяких емоційних факторів, наприклад, невдач, незадоволення життям, невизнання успіхів. На думку Г.Сельє, найшкідливішим є стрес, котрий виник в результаті невдач і зруйнованих надій. Дистрес, викликаний невиправданими зусиллями, не реалізованою мрією, залишає в організмі незворотний рубець, що тягне за собою хворобу.Дистрес відіграє значну роль у підвищенні кров'яного тиску, виникненні серцевих нападів, виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, різних типів психічних розладів. Коли ми чуємо від лікарів, що потрібно уникати стресу, очевидно, потрібно розуміти це як насторогу стосовно шкідливих виявів дистресу для здоров'я.

На питання про те, чи потрібно уникати стресу, Г.Сельє відповідає, що ми не повинні, та й не можемо це зробити. Будь-яка активність приводить у дію механізми стресу. Тому уникнути його може лише той, хто нічого не робить. Хоча це твердження також відносне. Г.Сельє схильний припускати, що навіть у стані повного розслаблення людина зазнає деякого стресу... Повна свобода від стресу означає смерть, адже стрес, – як пише Г.Сельє – "аромат і смак життя".

Як елемент життєвої активності, стрес (неспецифічний адаптаційний процес) сприяє створенню зусиль для кожного кроку життєвого розвитку. Отже, термін "стрес", вживаний у сучасній літературі, означає цілий ряд понять.

Ми вважаємо можливим розуміння "стресу" як комплексу неспецифічних фізіологічних і психологічних виявів адаптаційної активності при сильних, екстремальних для організму впливах, маючи на увазі стрес у вузькому розумінні. Неспецифічні вияви адаптаційної активності при дії будь-яких значущих для організму факторів можна назвати стресом у широкому розумінні.

Сучасні дефініції поняття "стрес"

       
   
сильний несприятливий вплив, який негативно діє на організм  
 
 
   
сильна несприятлива для організму фізіологічна або психічна реакція на дію стресора
 
   
 
   
неспецифічні риси (елементи) фізіологічних i психологічних реакцій організму  
 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...