Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вторинна інформація має такі переваги: Первинна інформація має перевагиПервинна інформація збирається відповідно до точних цілей даної дослідницької задачі, цьому відповідають одиниці виміру і ступінь деталізації Інформація, зібрана з незалежних джерел, як правило, дуже достовірна. Методологія збору даних контролюється і відома компанії. Інформація зазвичай збирається швидко. Усі результати доступні для компанії, яка може забезпечити їхню таємницю для конкурентів. Багато її видів недорогі, оскільки не потрібен збір нових даних. Немає суперечливих даних з різних джерел. Часто є кілька джерел інформації, що дозволяє виявляти різні доходи, зіставляти дані. Може бути визначена надійність інформації. Якщо вторинна інформація не відповідає на всі питання, то збір та аналіз первинних даних – єдиний спосіб. Джерела інформації можуть містити дані, які фірма не може сама отримати.

 

Недоліки вторинної інформації: Недоліки первинної інформації:

Наявна інформація може не підходити для цілей дослідження, що проводиться, через свою неповноту або загальний характер. Деякі види інформації не можуть бути отримані. Можуть публікуватися не всі результати дослідження. Можуть існувати суперечливі дані, що може вимагати збору нової, первинної інформації. Збір даних може забирати багато часу. Можуть знадобитися великі витрати. Підхід компанії може носити обмежений характер. Фірма може бути нездатною збирати первинні дані. Планування й організація збору інформації. Інформація може бути старою або застарілою.

Завдання 3.

Доповнити:

Види маркетингових досліджень.

Існує така класифікація методів маркетингових досліджень:

v Залежно від того, якими методами збирається інформація

Ø ........

- Традиційний аналіз

- Контент-аналіз

- Методи кореляційного та регресивного аналізу;

Ø ........

- Опитування

- Експеримент

- Спостереження

- Панель

v Залежно від того, для кого проводиться дослідження

Ø ........

- Глибинне інтерв’ю

- Фокус-група

- Проекційні методи

Ø ......

- Омнібус

- Панель

- Моніторинг

v Залежно від того, якого типу дані слід отримати

v ........

- Спостереження

- Глибинне інтерв’ю

- Фокус-група

- Аналіз протоколу

- Проекційні методи

- Експертні методи

v .........

v : статистичне опрацювання достовірних даних, отриманих під час

- опитування, кабінетних досліджень.

 

розуміється метод збору інформації шляхом встановлення контактів з об'єктами дослідження. Як знаряддя дослідження методом ... . використовується ... , яка являє собою ... , що передбачає фіксацію відповідей.

Перевага цього методу полягає насамперед у практично необмеженій сфері його можливого застосування. Так, цей метод дозволяє отримати дані не лише про поточну поведінку об'єкта, але й про його поведінку в минулому та наміри у майбутньому. Недолік цього методу – відносно велика трудомісткість та значні витрати на проведення опитувань, а також можливе зниження точності отриманої інформації, обумовлене неправильними або перекрученими відповідями.

Завдання 4

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...