Главная Обратная связь

Дисциплины:


Україна в роки Другої світової війни· Заповнити таблицю

НАСЛІДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 
Людські втрати Матеріальні втрати Демографічні втрати Політичні зміни
       

 

У середині січня 1945 р. розпочався загальний на­ступ радянських військ. Були успішно завершені Вісло-Одерська, Східно-Прусська і Західно-Карпатська операції. 16 квітня 1945 р. почалася Берлінська операція. Під час цієї битви було розгромле­но 93 піхотних, танкових і моторизованих німецьких дивізії. Із 16 квітня по 7 травня радянські війська взяли в полон 480 тис. сол­датів і офіцерів, захопили 1 550 танків, 8 600 гармат, 4 510 літаків. Понад 100 тис. радянських воїнів загинули у ці дні. Берлін капіту­лював 8 травня 1945 р. Німеччина підписала акт про беззастереж­ну капітуляцію. Із війною в Європі було покінчено. 9 травня стало всенародним святом — святом Перемоги.

На всіх фронтах Великої вітчизняної війни, за даними голов­ної редколегії зведеної Книги пам'яті України, протягом війни у Збройних Силах СРСР воювали 6 млн (за іншими даними більше 7 млн) вихідців з України. Половина з них — 3 млн (за іншими да­ними 4,1 млн) — полягли в боях. Половина тих, хто залишилися живими, стали інвалідами.

Демографічні втрати України з 1 січня 1941 до 1 січня 1945 р. перевищують 13 млн 584 тис. осіб (враховуючи 300 тис. україн­ців, які після перемоги відмовились повернутися на батьківщину з Німеччини та Австрії). За період окупації загинули 5,5 млн осіб (3,9 млн цивільних і 1,6 млн військовополонених). Нацисти зни­щили в Україні 1 млн євреїв. Якщо у 109 містах УРСР на 1 січня 1941 р. мешкали 8,5 млн громадян, то після осені 1944 р. — лише 3,2 мільйона.

Воїни-українці та уродженці України вписали безсмертні сто­рінки в історію війни, показавши приклади ратного героїзму. Так, подвиг білоруса капітана М. Гастелло (вихованця Луганської авіа­ційної школи) повторили й українці. Серед учасників повітряних та­ранів — 55 льотчиків-українців та уродженців України. Із 15 фрон­тів, що діяли в період радянсько-німецької війни, більше половини очолювали маршали і генерали за походженням українці.

Із 11 603 воїнів, які в роки війни за бойові подвиги були удосто­єні звання Героя Радянського Союзу, 2 072 були українці, причому 32 з них удостоєні цього звання двічі, а один — І. Кожедуб — тричі. Із 7 млн нагород 2,5 млн належать українцям. Партизани і підпіль­ники України за самовіддану боротьбу проти фашистських окупан­тів одержали майже 63,5 тис. нагород із 152 тисяч.

Лейтенант О. Берест з Сумщини був один з перших, хто підняв прапор Перемоги над рейхстагом.31 військовослужбовець — вихідці з України — повторили по­двиг О. Матросова, серед них були і чотири воїни-євреї. Снайпер- українець В. Дяченко знищив 425 фашистів, Ф. Харченко — 387, Ф. Рубахо — 346 окупантів.

Американський журналіст Е. Сноу після поїздки Україною в січні 1945 р. писав: «Друга світова війна була насамперед україн­ською війною», — мотивуючи свою думку тим, що жодна держава Європи не зазнала таких страшних руйнувань.

Фашисти повністю знищили понад 250 українських сіл, у тому числі 171 на території «партизанських областей» — Волинської, Житомирської, Сумської й Чернігівської; було зруйновано 714 міст і понад 27 тис. інших населених пунктів. Прямі матеріальні збит­ки склали 285 млрд крб в цінах 1941 р., що в 5 разів перевищува­ло асигнування УРСР на нове будівництво впродовж 3 довоєнних п'ятирічок. Втрачено 40 % економічного потенціалу: було знище­но 16,5 тис промислових підприємств. В Україні залишилось лише 19 % довоєнної кількості підприємств.

10 млн жителів залишилися без даху над головою. Загальна су­ма втрат населення й господарства України — майже 1,2 трлн крб.

Із закінченням війни завершився процес об'єднання всіх укра­їнських земель в одній державі: 26 листопада 1944 р. з'їзд народ­них комітетів Закарпаття в Мукачевому (готувався під патронажем Л. Брежнєва) ухвалив рішення про вихід краю зі складу Чехосло ваччини і приєднання до УРСР. Цей акт було формально закріпле­но угодою між Радянським Союзом і Чехословаччиною від 29 черв­ня 1945 року.

 

Домашнє завдання

1) Підручник.

2) Опорний конспект;

3) Підготувати реферати:

Визволення Харкова; Визволення Києва; Культура України в роки Великої Вітчизняної війни.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...