Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ. Термічною обробкою сталей називається технологічний процес, який складається з нагрівання сталі до певної температуриТермічною обробкою сталей називається технологічний процес, який складається з нагрівання сталі до певної температури, витримки та подальшого охолодження з заданою швидкістю. При термічній обробці отримують необхідні властивості сталі, змінюючи їх структуру без зміни хімічного складу.

Будь-який режим термічної обробки може бути представлений графічно в координатах температура-час. Температура нагрівання вуглецевої сталі орієнтовно в залежності від змісту вуглецю вибирається по діаграмі залізо-цементит, по довідковим даним і уточнюється експериментальним шляхом. Час визначається розрахунком, по довідковим даним і дослідом. Основні види термічної обробки - відпал, нормалізація, гартування і відпускання. В даній роботі розглядається тільки відпал, нормалізація і гартування, тобто, ті види термообробки, які здійснюються за рахунок перетворень аустеніту при охолодженні.

Мал. 1. Температурні інтервали термічної обробки сталі

Відпалом сталі називають термічну обробку, при якій доевтектоїдну сталь нагрівають вище критичної точки Aс3, а заевтектоїдну вище Ас1 на 30-50°С (мал. 1) і після витримки повільно охолоджують в печі. При цьому отримують найбільш рівноважні структури: ферит з перлітом, перліт або перліт з цементитом. Основне призначення відпалу - перекристалізація зерна сталі, зниження твердості та зняття внутрішніх напружень.

Нормалізацією сталі називають нагрівання доевтектоїдних сталей вище критичної точки Ас3, евтектоїдних і заевтектоїдних сталей - вище критичної точки Aст на 30-50°С з нетривалою витримкою та наступним охолодженням на повітрі. Після нормалізації вуглецеві сталі мають ту ж структуру, що і при відпалі, але перлитні суміші отримуються більш дрібнодисперсними, так як розпадання аустеніту відбувається при великих ступенях переохолодження (Мал. 2).

Мал. 2. Криві охолодження для: 1 – відпалу, 2 – нормалізації, 3 – одинарної термічної обробки, накладена на діаграму ізотермічного розпаду аустеніту

Мета нормалізації - перекристалізація зерна сталі, зняття внутрішніх напружень, підготовка сталі до подальшої пластичної деформації, механічної або термічної обробки. Нормалізація - дешевий і простий вид термічної обробки вуглецевих сталей, які містять менше 0,5-0,6 %С, при підготовці їх до обробки різанням і може заміниш відпал. В заевтектоїдних сталях нормалізація з температури вище Аст призначена для усунення цементитної сітки.

Основна мета відпалу: перекристалізація сталі та усунення внутрішніх напруг або виправлення структури.

Обидві ці задачі виконуються простим повним відпалом (мал. 1), що полягає в нагріві стали вище за верхню критичну точку з подальшим повільним охолоджуванням. Феррито-перлитова структура переходить при нагріві в аустенітну, а потім при охолоджуванні аустеніт перетворюється назад у ферит і перлит, тобто відбувається повна перекристалізація.Структура, що складається з крупних зерен перлиту і фериту, яка часто буває після виливки або кування, після такого відпалу перетворюється на структуру з дрібних зерен фериту і перлиту.

Іноді феритні зерна мають вид голок — така структура називається відманштентова.

Якщо немає необхідності змінити розташування феритної складової, якщо початкова структура не дуже крупнозерниста, і не має характеру відманштентової структури, то достатньо провести нижчий нагрів - вищий Ас1, але нижчий Ас3. При цьому відбудеться лише перекристалізація перлітної складовій, але не феритній. Це буде так званий неповний відпал (мал. 1). Неповний відпал більш економічна операція, ніж повний, Тому що нагрів в цьому випадку здійснюється до нижчих температур.

Якщо початкова структура нормальна і немає необхідності в перекристалізації, а вимагається тільки зменшити внутрішні напруження, то нагрів під відпал обмежують ще нижчими температурами, нижче за критичну точку. Це буде низький відпал (мал. 1). Якщо початковий стан має структури (бейніт, мартенсит), то таку операцію правильніше називають високим (пом'якшувальним) відпустканням.

Лита сталь звичайно характеризується неоднорідністю складу, дендритною і зональної ліквацією. Нагріваючи до високих температур і витримка при них приводять до усунення або пом'якшення дендритної неоднорідності. Така операція називається гомогенізацією, або дифузійним відпалом. В результаті високого нагріву (звично до 1000-1100 °С) і тривалої витримки спостерігається сильне зростання зерна, і тому після такої обробки структура виходить крупнозерниста і потрібна додаткова операція термічної обробки для виправлення структури (звичний відпал).

Якщо дифузійний відпал був застосований до злитків, які піддаватимуться пластичній деформації (плющенню, куванню), то необхідність в подальшому відпалі відпадає, Тому що крупнозерниста структура виправиться пластичною деформацією.

Неповний відпал заевтектоїдних сталей називають також сфероїдизацією, тому що це - основний спосіб отримання зернистого перлиту. Вище було відмічено, що для отримання зернистого перлиту нагрів повинен не на багато перевершувати критичну точку Ас1 інакше виходить пластинчастий перлит. Структурою зернистого перлиту повинні володіти інструментальні стали, Тому що це забезпечує хорошу оброблювану ріжучим інструментом і малу схильність до перегріву при гарті.

При відпалі швидкість охолоджування повинна бути така, щоб встигли відбутися перетворення аустеніту при малому ступені переохолодження. Практично швидкість охолоджування не повинна бути більше 50-100 °С/ч, що досягається охолоджуванням в печі.

Мал. 3. Криві ізотермічного відпалу: 1- простий відпал, 2 – ізотермічний відпал

У заводській практиці з метою економії часу частіше проводять так званий ізотермічний відпал. Для цього сталь, нагріта вище за верхню (або тільки нижньої) критичну точку, охолоджується швидко (точніше з будь-якою швидкістю) до температури, що лежить на 50-100 °С нижче рівноважної точки Ас1 і при цій температурі витримується стільки, скільки необхідно для повного розпаду аустеніту (мал. 3). Оскільки температуру контролювати легше, ніж швидкість охолоджування, такий відпал дає стабільніші результати. В даний час ізотермічний відпал застосовують частіше, ніж відпал з безперервним охолоджуванням, особливе для легованих сталей, Тому що це скорочує тривалість операції.

Нормалізація, природно, - дешевша термічна операція, ніж відпал, Тому що печі використовують тільки для нагріву і витримки при температурі нормалізації, охолоджування здійснюється на повітрі, поза піччю.

для низковуглецевих нелегованихсталів різниця у властивостях між відпаленим і нормалізованним станами практично відсутній і рекомендується ці стали піддавати не відпалу, а нормалізації. Для середньовуглецевих сталей (0,3-0,5 % С) відмінність у властивостях нормалізованої і відпаленої сталі значніше; в цьому випадку нормалізація не може замінити відпалу. Але для цих сталей нормалізацією часто замінюють дорожчу операцію поліпшення, що полягає в подвійній обробці: гартування + відпустка при високій температурі. Нормалізація в цьому випадку додає сталі в порівнянні з відпаленим станом вищу міцність, але в порівнянні з поліпшеним станом нормалізована сталь має дещо меншу пластичність і в'язкість. Для невідповідальних деталей нормалізація дає достатньо задовільні механічні властивості; для відповідальних деталей слід все ж таки застосовувати поліпшення.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...