Главная Обратная связь

Дисциплины:


Виробнича санітарія і гігієна праці. Мікроклімат46. Небезпечний виробничий фактор –це: а) фактор, дія якого на працюючого в певних умовах може призвести до травми , або іншого раптового погіршення стану здоров’я;
47. Назвати фактори, які враховуються при нормуванні параметрів мікроклімату: 1) Категорії робіт 2) період року
48. Категорії робіт за ступенем важкості поділяються на: 1) Легка 2) Середня 3) Важка
49. Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 шкідливі та небезпечні фактори поділяються на такі групи Фізичні , 2. хімічні, 3. біологічні, 4. психофізіологічні, 5. соціальні
50. Які розрізняють класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу 1.1 клас (оптимальні), , 2.2 клас (допустимі) 33 клас (шкідливі),4.4 клас (небезпечні або екстремальні).
51. Мікроклімат виробничих приміщень – це фізичний стан повітря, який характеризується такими параметрами: ) - температурою повітря t, °С; б)відносною вологістю , %; в)швидкістю руху повітря V , м/с; г)- величиною атмосферного тиску Р, Па; д)- тепловим випромінюванням І, Вт/м2; Е)- ступенем іонізації повітря. Мікроклімат виробничих приміщень залежить від кліматичних умов, часу доби, пори року і сезонних змін.
52. За якими метеорологічними показниками мікроклімату виробничого середовища нормуються оптимальні умови праці? 1)._теплова характеристика виробничого приміщення 2). Категорія робіт 3).Період року +температури, відносної вологості й рухливості повітря
53. Який основний нормативний документ встановлює вимоги до параметрів мікроклімату виробничого приміщення? 1).ДСН 3.3.6.042-99 та ГОСТ 12.1.005-88.__
54. На які періоди поділяється рік при нормуванні умов мікроклімату? 1)на теплий (середньодобова температура повітря зовнішнього середовища не менша +10°С) 2) холодний (серед­ньодобова температура повітря зовнішнього середовища менша+10 °С).
55. На які категорії поділяються приміщення за тепловиділеннями? 1)_“холодні” (приміщення з незначним надлишком тепла до 20 кКал/м3 × год.) 2) “гарячі” (приміщення з надлишком тепла понад 20 кКал/м3 × год.).
56. Які роботи за величиною енерговитрат вважаються легкими? Легка – Іа-105–140 Дж/с (Вт) - 90–120 Ккал/год- роботи, які виконуються сидячи та не потребують фізичного напруження Легка – Іб- 141–175 Дж/с (Вт) - 121–150 Ккал/год- роботи, які виконуються сидячи, стоячи, ходячи – супроводжуються деяким фізичним напруженням
57. Які роботи за величиною енерговитрат вважаються середньої важкості? 1. Середньої важкості – ІІа- 176–232 Дж/с (Вт), 151–200 Ккал/год роботи, які пов'язані з постійним ходінням, переміщенням дрібних (до 1кг) виробів або предметів у положенні стоячи або сидячи – потребують певного фізичного напруження 2. Середньої важкості – ІІб - 233–290 Дж/с (Вт), 201–250 Ккал/год- роботи, які виконуються стоячи, пов'язані з ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) вантажів – супроводжуються помірним фізичним напруженням
58. Які роботи за величиною енерговитрат вважаються важкими? 1. Важка – III- 291–349 Дж/с (Вт), 251–300 Ккал/год, - роботи, які пов'язані з постійними переміщеннями, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів – потребують великих фізичних зусиль
59. У виробничих приміщеннях на робочих місця із ПК мають забезпечуватись наступні оптимальні значення температури: 1) параметрів мікроклімату: температури, відносної вологості й рухливості повітря (ГОСТ 12.1.005-88, СН 4088-86
60. Яка оптимальна вологість повітря у виробничих приміщеннях з ПК? 1.У приміщенні на робочих місцях з ПК забезпечуються оптимальні значення параметрів мікроклімату: температури повітря, відносної вологості повітря та швидкості руху повітря згідно вимог ДСанПІН 3.3.2-007-98
Період року Категорія робіт (ГОСТІ 2.1.005-88) Температура повітря, °С Відносна вологість повітря, % Швидкість руху повітря, м/с
Холодний Легка - Іа 22-24 40-60 0,1
Легка - 16 21-23 40-60 0,1
Теплий Легка - Іа 23-25 40-60 0,1
Легка - Іб 22-24 40-60 0,2
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...