Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ударна хвиля ядерного вибуху, це-. область різкого стискання повітря, чи іншого середовища, в якому стався вибух, яка розповсюджується і всі сторони від його центру

47. Світлове випромінювання ядерного вибуху, це

-. область видимого світла і близьких до нього за спектром

48. Електромагнітний імпульс ядерного вибуху, це

-. потужний електричний розряд, що виникає в провідниках електромагнітної енергії під впливом магнітного поля ядерного вибуху

49. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

-. Аварії на системах життєзабезпечення

50. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

-. Транспортні аварії, катастрофи

51. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

-. Аварії з викидом і розповсюдженням радіоактивних речовин

52. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій техногенного характеру?

-. Гідродинамічні аварії

53. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

-. Метеорологічні

54. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

-. Пожежі в природних екосистемах

55. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

-. Гідрологічні

56. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій природного характеру?

-. Ураження рослин хворобами і шкідниками

57. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

-. Замах на керівників держави і народних депутатів України

58. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

- Аварії на складах боєприпасів з розповсюдженням впливу за межі їх території

59. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

-. Виявлення застарілих боєприпасів

60. Який з підкласів належить до класу надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру?

-.Напад і захоплення, чи реальна загроза таких дій щодо органів державної влади. дипломатичних та консульських установ і т.д.

61. Скільки етапів оцінки обстановки Ви знаєте?

-. 3

62. Перший етап оцінки обстановки, це

-. Попередня оцінка обстановки

63. Другий етап оцінки обстановки, це

-. Безпосередня оцінка обстановки

64. Третій етап оцінки обстановки, це

-. Остаточна оцінка обстановки

65. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

-. План чи карта місцевості, населеного пункту, об’єкта

66. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належать

-. Характеристики і схеми систем управління, оповіщення і зв’язку67. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

-. характеристика забудови населених пунктів і об’єктів

68. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

-довідкові, статистичні та інші додаткові дані і документи

69. До вихідних даних для оцінки обстановки в надзвичайних ситуаціях належить

-. характеристики і схеми систем електро-. газо-, тепло-, водозабезпечення і каналізації

70. Радіаційна обстановка, це

-. Радіоактивне забруднення місцевості

71. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці радіаційної обстановки?

-. Визначення концентрації у повітрі токсичних речовин

72. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці радіаційної обстановки?

-. Визначення площі хімічного забруднення

73. Яке з завдань належить до завдань, що вирішуються при оцінці радіаційної обстановки?

-. Визначення рівня радіації на забрудненій території

74. Хімічна обстановка, це

-. Забруднення місцевості небезпечними хімічними речовинами

75. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці хімічної обстановки?

-. Визначення концентрації радіоактивних речовин

76. Яке з завдань НЕ належить до завдань, що вирішуються при оцінці хімічної обстановки?

-. Визначення доз внутрішнього опромінення людей

77. Яке з завдань належить до завдань, що вирішуються при оцінці хімічної обстановки?

-. Визначення площі хімічного забруднення

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...