Главная Обратная связь

Дисциплины:


Штучна оптична анізотропія. Ефект КерраЯвище подвійного променезаломлення спострігається в природних анізотропних середовищах. Але анізотропні середовища можна створити штучно. Оптичні ізотропні середовища можуть стати анізотропними під дією стиску або розтягу, електричного поля, магнітного поля. Розглянемо дію електричного поля на рідини. Це еффект Керра. В цьому випадку речовина набуває властивості одноосного кристалу, оптична вісь, якого співпадає з напрямом електричного поля. Мірою виниклої анізотропії слугує різниця показників заломлення звичайного і незвичайного променів в напрямі перпендикулярному до оптичної осі.

,

де k- стала, що характеризує речовину, Е – напруженість електричного поля.

Схема установки для спостереження ефекта Керра в рідинах приведена на рис. 8.

-
+
P
A

Рис.8

На рис.8 комірка Керра- кювета з рідиною (наприклад, нітробензол), в яку введені пластини конденсатора, розташовується між зхрещеними поляризатором Р і аналізатором А. При відсутності електричного поля світло через систему не проходить. При накладанні електричного поля рідина стає двоякозаломлюючою. При зміні різниці потенціалів між електродами змінюється ступінь анізотропії і відповідно інтенсивності світла, що проходить через аналізатор. На шляху l (довжина кювети) між звичайним і незвичайним променями виникає оптична різниця ходу

Для різниці фаз

,

де – стала Керра, k

Ефект Керра – оптична анізотропія речовини під дією електричного поля – пояснюється різною поляризованістю молекул рідини по різним напрямкам. Це явище практично безінерційне (10-10с). Тому комірка Керра є ідеальним світловим затвором і застосовується при швидкопротікаючих процесах (звукозапис і відтворення звуку, швидкісні фото- і кінозйомки, вивченні швидкості розповсюдження свіла і т. інше), оптичній локації, оптичній телефонії.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...