Главная Обратная связь

Дисциплины:


Програмні положенняВступ. Предмет і завдання курсу історії України, його місце в системі вузівського навчання. Наукова періодизація стародавньої історії України. Характеристика вітчизняної та зарубіжної історіографії давньої історії України. Джерела, література з давньої історії України і методи роботи над ними під час вивчення курсу.

Палеоліт. Основні риси первіснообщинного ладу. Питання походження людини у світовій історії. Головні етапи світового антропогенезу.

Час появи людини на території України. Ранній палеоліт. Людина вміла. Ашельська епоха. Палеоантроп. Мустьєрська епоха. Неоантроп. Пізній палеоліт. Людина розумна. Родова організація суспільства. Поняття матріархату. Поява релігійних вірувань. Магія. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм. Палеолітичні пам’ятки на території України.

Мезоліт. Ранній мезоліт. Удосконалення знарядь праці. Мікроліти. Макроліти. Пам’ятки раннього мезоліту. Пізній мезоліт. Початок виокремлення етнічних спільностей. Зародження племінних організацій. Пам’ятки пізньомезолітичної доби. Кам’яна Могила.

Неоліт. Перехід від привласнюючих форм господарювання до відтворюючих. Скотарство. Землеробство. Нові прийоми у виготовленні знарядь праці. Культура лінійно-стрічкової кераміки. Культури автохтонного східноєвропейського походження: буго-дністровська, сурсько-дніпровська, дніпро-донецька, ямково-гребінцевої кераміки.

Енеоліт. Поява металевих виробів. Удосконалення керамічного виробництва. Виникнення колісного транспорту. Зміна соціальної структури суспільства: майнове розшарування, поява племінної знаті.

Трипільська і гумельницька культури. Культури лендельська, лійчастого посуду та кулястих амфор. Культури скотарського населення степової зони (середньостогівська, нижньомихайлівсько-обинська та ямна).

Бронзовий вік. Початок розкладу первіснообщинної формації, формування класових суспільств. Культури Правобережжя, Волині та Поділля: шнурової кераміки, середньодніпровська, комарівська і тшинецька, білогрудівська, Ноа. Культури Закарпаття. Культури Степового Причорномор’я, Подніпров’я та Лівобережжя: катакомбна, багатоваликової кераміки, зрубна, сабатинівська, білозерська, мар’янівська та бондарихинська.

Кіммерійсько-сарматська доба на українських землях. Початок залізного віку. Історіографія питання. Кіммерійці – перший письмово відомий народ на території України. Пам’ятки кіммерійців, їх соціальна організація, матеріальна культура, мистецтво.

Культури лісостепу: бондарихинська, голіградська, висоцька. Пам’ятки Чорноліської культури.

Найдавніші згадки про скіфів. Скіфи в Передній Азії та Північному Кавказі. Початок Північнопричорноморської Скіфії. Розселення скіфів. Війна з персами. Зовнішня, політична і торгівельна діяльність скіфів. Побут і культура.Сармати, їх розселення та устрій. Військова справа сарматів. Поховання. Мистецтво. Занепад “варварів”. Кочовики раннього середньовіччя. Готська експансія. Гуни. Волзькі булгари. Аварський каганат. Угри. Виникнення Хозарії та Візантії.

Античні міста-держави на території України. Огляд історіографії про дослідження античних пам’яток. Початок грецької колонізації Північного Причорномор’я. Головні центри колонізації. Розквіт держав. Римський період в історії міст-колоній Північного Причорномор’я. Державно-політичний устрій. Характеристика окремих міст: Ніконій, Тіра, Борисфеніда, Ольвія, Херсонес Таврійський, Керкінітіда, Фанагорія, Пантікапей та ін. Боспорське царство. Населення, господарство, економіка, побут, культура грецьких міст-колоній.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття №1 (4 години)

Питання для підготовки та обговорення

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...