Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шолом протиударний Ш-307ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. начальника циклу

майор внутрішньої служби

__________І.В. Грозний

_____________________2012

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення лекції

з модуля фахової компетентності

Тема 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї у виправних колоніях

 

Категорія слухачів: молодші інспектори відділів нагляду і безпеки

кримінально-виконавчих установ ДКВСУ.

 

Вид підготовки:підвищення кваліфікації.

Підготував:

старший викладач

майор внутрішньої служби

Дука Олег Анатолійович

Розглянута та схвалена на засіданні циклу

___________20___, протокол № ___

Біла Церква

 

Навчальна мета:

· закріпити знання слухачів щодо теоретичних питань теми;

· сформувати у слухачів фахову компетентність щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї;

· поглиблювати у слухачів рівень професійних знань для якісного виконання ними службових завдань.

 

Місце проведення заняття: навчальна аудиторія.

Час проведення заняття: 2 години (академічних);

Навчально-матеріальне забезпечення заняття:

технічні засоби навчання:

· мультимедійний проектор;

· ПК або ноутбук (використовуються за умови наявності у навчальній аудиторії).

2. Навчально-методичне забезпечення заняття:

· презентація "PowerPoint" – Тема3.«Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї у КВУ».

Список використаних джерел:

1. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 18 жовт. 2010 р.: (офіц. текст). -К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010.

2. Кримінальний кодекс України. -К.: Юрінком Інтер, 2001.

3. Кримінально-виконавчий кодекс України. -К., 2010.

4. Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" від 23 червня 2005 р. // Юридичний вісник України. – 2005. – № 30.

5. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 22 жовтня 2004 р. № 205 "Про затвердження Інструкції з організації нагляду за засудженими, які відбувають покарання у КВУ".

6. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 25 грудня 2003 р. № 275 "Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку УВП" // www.rada.gov.ua

7. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 8 грудня 2003 р. № 237 "Про затвердження Інструкції з організації охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу".

8. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 9 червня 2000р. № 132 "Про затвердження Інструкції з організації служби озброєння в органах, установах та навчальних закладах кримінально-виконавчої системи".9. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань від 4 жовтня 2001 р. № 183 "Про затвердження Збірника нормативів для підготовки рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи".

10. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник. За ред. Т.А. Денисової. -К.:Істина, 2010.

11. Кримінально-виконавче право України: Навчальний посібник. За ред. проф. А.Х. Степанюка.-К.: Юрінком Інтер, 2008.

 

Структура заняття:

№ з\п Розділи заняття розрахунок часу (у хвилинах)
I. Вступна частина
II. Основна частина
Розгляд навчальних питань: 1. Правові підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї у виправних колоніях. 2. Особливості застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї. Відповідальність персоналу колонії щодо неправомірного застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу. 3. Види та характеристика спеціальних засобів. Порядок застосування спеціальних засобів. 4. Поняття лінії охорони. Порядок застосування зброї. 5. Порядок зберігання та видачі спеціальних засобів та зброї. 6. Виконання нормативів зі спеціальної підготовки № 1, 16.
III. Заключна частина
Всього:

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Вступна частина

· Привітання зі слухачами. Доповідь чергового (командира взводу) та перевірка наявності слухачів, готовності матеріального забезпечення заняття.

· Доведення теми заняття, навчальних питань, мети заняття та порядку проведення заняття (використовується презентація "PowerPoint" - Тема3. «Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї у КВУ» , слайди № 1-3).

Викладач робить вступ акцентуючи увагу слухачів на тому, що співробітники Державної пенітенціарної служби України, виконуючи свої обов’язки з нагляду та охорони засуджених в УВП нерідко потрапляють у ситуації коли протиправну поведінку засудженого неможливо зупинити іншим способом, окрім застосування зброї та спецзасобів.

Законодавством України надано право персоналу ДПтС України, на застосування у необхідних випадках, заходів фізичного впливу, спецзасобів та зброї.

При цьому кожен співробітник повинен мати на увазі, що застосування вищевказаних заходів безпеки має відповідати вимогам чинного законодавства.

II.Основна частина

· Викладення нового матеріалу відповідно до питань теми вказаними нижче методами.

 

1. Правові підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї в УВП

Організаційно-методичні вказівки

Теоретичні положення даного навчального питання викладаються за допомогою методу усного доведення до слухачів навчального матеріалу з використанням презентації "PowerPoint", слайди №4-5.

Під запис слухачам даються:

· нормативні документи, що регламентують застосування зброї, спец. засобів та заходів фізичного впливу.

Слухачі уважно слухають та конспектують навчальний матеріал.

Викладач підводить підсумок по даному питанню та переходить до розгляду наступного питання теми.

Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї в УВП регламентують наступні документи:

 

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

 

2. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 р.

Стаття 106. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї.

 

3. Закон України “Про попереднє ув’язнення” від 30.06.1993 р.

Стаття 18. Заходи безпеки і підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї до осіб, взятих під варту.

 

4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.

Стаття 36. Необхідна оборона.

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин.

Стаття 39. Крайня необхідність.

5. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р.

Розділ ІІІ. Застосування заходів фізичного впливу спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

Стаття 13. Застосування заходів фізичного впливу.

Стаття 14. Застосування спеціальних засобів.

Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї.

Стаття 151. Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції.

 

6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.02.1991 р. № 49 “Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку” (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 17.11.2001 р. № 1534).

 

7. Наказ ДДУПВП від 22.10.2004 р. № 205 ДСК “Про затвердження Інструкції з організації нагляду за засудженими, які відбувають покарання у КВУ”.

 

8. Наказ ДДУПВП від 08.12.2003 р. № 237 ДСК “Про затвердження Інструкції з організації охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу”.

Глава 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї та службових собак під час охорони об’єктів та переміщення засуджених.

 

9. Наказ ДДУПВП від 25.12.2003 р. № 275 “Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань”.

Розділ ХІІ. Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї.

Пункт 59. Застосування фізичної сили і спеціальних засобів.

Пункт 60. Порядок і підстави застосування наручників.

Пункт 61. Порядок і підстави застосування сльозоточивих речовин, гумових кийків та фізичної сили.

Пункт 62. Порядок і підстави застосування гамівної сорочки.

Пункт 63. Порядок і підстави застосування вогнепальної зброї.

2. Особливості застосування заходів фізичного впливу,

спеціальних засобів та зброї. Відповідальність персоналу щодо неправомірного застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу

Організаційно-методичні вказівки

Теоретичні положення даного навчального питання викладаються за допомогою методу усного доведення до слухачів навчального матеріалу з використанням презентації "PowerPoint", слайд № 6.

Під запис слухачам даються:

· ст. 106 КВК України – випадки в яких забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю.

Слухачі уважно слухають та конспектують навчальний матеріал.

Викладач підводить підсумок по даному питанню та переходить до розгляду наступного питання теми.

Відповідно до ст. 106 КВК до осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять фізичний опір персоналу колонії, злісно не виконують його законні вимоги, проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захваті заручників або чинять інші насильницькі дії, а також у разі втечі з-під варти з метою припинення вказаних протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими особами шкоди оточенню або самим собі, застосовуються фізична сила, спеціальні засоби, гамівна сорочка та зброя згідно з Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про міліцію" та Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань.

 

Згідно зі ст. 106 КВК України забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю відносно:

· жінок з явними ознаками вагітності;

· осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності;

· неповнолітніх.

Крім випадків вчинення ними групового або збройного нападу, який загрожує життю і здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб, або збройного опору.

До засуджених неповнолітніх і жінок гамівна сорочка не застосовується.

Застосуваннюзаходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї має передувати попередженняпро намір використання вказаних заходів і засобів, якщо дозволяють обставини.

Без попередження вказані заходи, засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю персоналу колонії чи інших осіб.

Про застосування фізичної сили, спеціальних засобів, гамівної сорочки та зброї складається рапорт (додаток 11 до наказу ДДУПВП № 205-2004 р.).

Відповідальність персоналу колонії щодо неправомірного застосування зброї, спеціальних засобів та

заходів фізичного впливу

За неправомірне або неправильне застосування зброї, спеціальних засобів, винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Наслідками таких протиправних дій стає дисциплінарна, адміністративна або кримінальна відповідальність. Так, Кримінальним кодексом України передбачено:

· ст. 115. Умисне вбивство (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 15 років або довічне позбавлення волі);

· ст. 118. Вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів необхідних для затримання злочинця (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 2 років);

· ст. 119. Вбивство через необережність (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років);

· ст. 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 10 років);

· ст. 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 5 років);

· ст. 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (передбачає покарання у виді обмеження волі до 2 років);

· ст. 125. Умисне легке тілесне ушкодження (передбачає покарання у виді обмеження волі до 2 років);

· ст. 126. Побої і мордування (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 5 років);

· ст. 127. Катування (передбачає покарання у виді позбавлення волі до 10 років позбавлення волі);

· ст. 128. Необережне тяжке або середньої тяжкості ушкодження (передбачає покарання у виді обмеження волі до 2 років).

Особливості застосування службових собак

Порядок застосування службових собак регламентуєнаказ ДДУ ПВП № 237-2003 р., згідно з якимслужбові собаки застосовуються:

- розшукові - для перевірки стану забороненої зони та прилеглої до неї місцевості, огляду транспортних засобів і обшуку вантажів, переміщення засуджених під вартою, розшуку та затримання засуджених, які вчинили втечу з-під варти;

 

- вартові - для перекриття найбільш ймовірних для втечі або проникнення на об'єкт, що охороняється, ділянок;

 

- спеціальні - для розшуку на об'єктах наркотичних речовин.

Службові собаки застосовуються особовим складом варти під час виконання завдань з охорони об'єктів і переміщення засуджених у виняткових випадках, передбачених нормативними документами, коли іншими засобами виконати завдання неможливо.

Застосуванню службових собак має передувати попередження, якщо дозволяють обставини.

Особам, здоров'ю яких заподіяно шкоду внаслідок застосування службових собак, надається медична допомога.

За неправомірне застосування службових собак, а також за незастосування їх у разі потреби, що спричинило тяжкі наслідки, винні несуть відповідальність згідно із законом.

Кінолог перед застосуванням службової собаки попереджає про це порушника і, якщо попередження ігнорується, застосовує собаку. При цьому він уживає заходів, щоб не постраждали сторонні особи. Після затримання порушника кінолог відкликає собаку від нього.

 

3. Види та характеристика спеціальних засобів. Порядок застосування спеціальних засобів

Організаційно-методичні вказівки

Теоретичні положення даного навчального питання викладаються за допомогою методу усного доведення до слухачів навчального матеріалу з використанням презентації "PowerPoint", слайди № 7-15.

Під запис слухачам даються:

· види спеціальних засобів;

· основні положення порядку застосуваня спеціальних засобів.

Слухачі уважно слухають та конспектують навчальний матеріал.

Викладач підводить підсумок по даному питанню та переходить до розгляду наступного питання теми.

До спеціальних засобів, які використовують співробітники ДПтС України, належать:

1. Засоби індивідуального захисту;

2. Засоби активної оборони;

3. Засоби забезпечення спеціальних операцій.

 

1. Засоби індивідуального захисту – призначені для захисту органів працівника від куль, ударів, проколів та інших пошкоджень, які можуть нанести правопорушники. До них належать:

· шоломи та каски;

· бронежилети;

· протиударні та броньовані щити;

· спеціальні щитки, наколінники, налокітники.

Шолом «Сокіл-2С»

Призначений для захисту голови людини від ураження кулями пістолетів ТТ та ПМ.

Шолом має металеве забрало з броньованим склом.

Маса шолома – 4,5 кг.

 

 

Шолом протиударний Ш-307

Призначений для захисту голови людини від ударів камінням, палками, металевими прутами та іншими предметами.

Шолом має прозоре забрало для захисту обличчя та спеціальний ворот для захисту шиї працівника.

Маса шолома – 1,5 кг.

 

Шолом «Каска-1»

 

Призначений для захисту голови людини від куль пістолету Макарова.

Маса шолома – 1,5 кг.

 

Бронежилет «Лотос-2»

 

Призначений для захисту людини від куль пістолета Макарова. Складається з двох елементів, виготовлених із тканевого матеріалу, тому при намоканні бронежилет втрачає захисні властивості.

Площа захисту – 48 кв.дм.

Маса бронежилета – 4,3 кг.

 

Бронежилет «Бізон-2»

 

Призначений для захисту людини від ураження куль пістолетів ТТ та ПМ.

Бронежилет складається з двох частин, в яких знаходяться броньовані металеві елементи.

Маса бронежилета не більше 4,9 кг.

При масових безладдях застосовуються легкі бронежилети проти колючо-ріжучої зброї типу “Кора” та “Лотос”, а також шоломи типу “Ш-307” та “Каска-1”.

При збройному опорі засуджених з вогнепальною зброєю використовуються кулезахисні бронежилети типу “Панцир”, “Бізон”, шоломи типу “Сокіл”, “Сфера”, та захисні щитки.

Також до спецзасобів індивідуального захисту належать:

· кулезахистні куртки;

· захисні рукавиці проти холодної зброї;

· щити протиударні типу “Вітраж” та бронещити типу “Забор”.

2. Засоби активної оборони– дозволяють працівнику в разі нападу активно захищатися та нейтралізувати злочинців. До них належать:

· гумові кийки;

· наручники;

· ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами;

· балончики та інші спецзасоби з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.

Кобра 1

Ø Ефективний радіус дії до 2,7 м.

Ø Час безперервного розпилення – 20 секунд.

Ø Не застосовувати на дистанції ближче 0,9м.

При розпиленні не перевертати головкою донизу.

 

Гумовий кийок «ГК-73»

Ø Довжина – 650 мм.

Ø Діаметр – 32 мм.

Ø Маса – 730 г.

Наручники «БР-М-92»

 

Браслети ручні, призначені для обмеження руху та фізичних можливостей правопорушника.

 

3. Засоби забезпечення спеціальних операцій - призначені суто для виконання конкретних завдань під час проведення спецоперацій. До них належать:

· світлошумові гранати та світлошумові пристрої;

· пристрої для розпилювання сльозоточивих речовин;

· ручні газові гранати, а також патрони з газовими гранатами;

· малогабаритні підривні пристрої;

· водомети та автоцистерни пожежні;

· бронетехніка та інші транспортні засоби;

· пристрої для примусової зупинки автотранспорту.

 

Порядок і підстави застосування сльозоточивих речовин, гумових кийків та фізичної сили

Згідно зп. 61. ПВР УВПособовий склад установи має право самостійно застосовувати сльозоточиві речовини, гумові кийки та фізичну силу у разі:

а) захисту персоналу установи та самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

б) припинення масових заворушень і групової непокори з боку засуджених;

в) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби установи або звільнення їх у разі захоплення;

г) затримання або доставлення засуджених, які вчинили грубі порушення режиму тримання, до ДІЗО, ПКТ, ОК або карцеру, якщо зазначені особи чинять опір особовому складу чергової зміни або якщо є підстави вважати, що вони можуть завдати шкоди оточуючим або собі;

д) припинення опору особовому складу чергової зміни, варті, адміністрації установи;

є) затримання засуджених, які скоїли втечу з місць позбавлення волі;

і) звільнення заручників.

Про застосування сльозоточивих речовин, гумових кийків та фізичної сили працівник складає рапорт, який розглядається начальником установи або особою, яка виконує його обов'язки, реєструється у спеціальному журналі та додається до особової справи засудженого.

 

Забороняється нанесення ударів гумовим кийком по голові, шиї, ключичній ділянці, животу та статевих органах, а пластиковим кийком типу "тонфа" – по голові, шиї, сонячному сплетінні, ключичній ділянці, низу живота, статевих органах, нирках, копчику, крім випадків реальної загрози життю та здоров’ю персоналу установи і засуджених.

Перевищення повноважень по застосуванню цих засобів тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.

 

Порядок і підстави застосування наручників

 

Згідно з п. 60. ПВР УВПнаручники до засуджених застосовуються за розпорядженням начальника установи, його заступників, ЧПНУ та їх заступників.

Наручники до засуджених застосовуються у разі:

а) учинення фізичного опору особовому складу чергової зміни, варти, адміністрації установи або проявів буйства;

б) відмови слідувати до ДІЗО, ПКТ, ОК або карцеру;

в) спроби самогубства, членоушкодження або нападу на засуджених чи інших осіб;

г) конвоювання після затримання засудженого, який скоїв втечу.

Наручники застосовуються до засуджених у положенні “руки за спиною“.

Кожні дві години здійснюється перевірка стану здоров'я засуджених, до яких застосовані наручники.

Наручники знімаються за наказом осіб, які дали розпорядження на їх застосування, або наказом начальника, вищого за посадою.

Особи, які припустилися необґрунтованого застосування наручників, несуть за це відповідальність.

Порядок і пiдстави застосування гамівної сорочки

Згідно зп. 62. ПВР УВПзастосування гамівної сорочки належить до крайнiх заходiв впливу на засуджених і може мати мiсце лише тоді, коли iншi заходи щодо припинення буйства або безчинства були вичерпанi і безрезультатні.

Гамівна сорочка застосовується тільки за вказівкою начальника установи або особи, яка виконує його обов'язки, у присутності ЧПНУ і обов'язково під наглядом медичного працівника. Вказівка медичного працiвника про неможливiсть застосування гамiвної сорочки до засудженого пiдлягає безумовному виконанню. У гамiвнiй сорочцi засуджений, який буйствує, перебуває до заспокоєння, але не бiльше двох годин.

Гамiвна сорочка застосовується в iзольованому примiщеннi (дисциплінарному iзоляторi, карцері, окремiй камерi примiщення камерного типу або в кiмнатi молодших iнспекторiв) не менше ніж трьома представниками чергової зміни.

До вагітних жінок, неповнолiтнiх, засуджених похилого віку або інвалідів першої та другої груп гамiвна сорочка не застосовується.

Особи, якi припустилися необґрунтованого застосування гамiвної сорочки, несуть за це вiдповiдальнiсть.

4. Поняття лінії охорони. Порядок застосування зброї

Організаційно-методичні вказівки

Теоретичні положення даного навчального питання викладаються за допомогою методу усного доведення до слухачів навчального матеріалу з використанням презентації "PowerPoint", слайди №16-21.

Під запис слухачам даються:

· поняття лінії охорони;

· основні положення порядку застосуваня зброї.

Слухачі уважно слухають та конспектують навчальний матеріал.

Викладач підводить підсумок по даному питанню та переходить до розгляду наступного питання теми.

Лінія охорони – це умовна лінія, при перетинанні якої можливе застосування зброї.

Під час втечі засудженого вогнепальна зброя застосовується у визначеному порядку в момент, коли він перетинає лінію охорони, якою є:

· у житлових, виробничих зонах виправних колоній, на постійних, тимчасових, короткочасних об'єктах - основна огорожа, а коли такої немає - межа об'єкта, позначена пересувними захисними засобами або покажчиками з написом "Заборонена зона - прохід заборонено", а на відкритій місцевості - уявна лінія, яку встановлює начальник варти та обов'язково повідомляє засудженим;

· на транспортних засобах - стіни (борти), підлога, дах автомобіля;

· під час переміщення засуджених під вартою пішки та на обмінних пунктах - лінія розміщення найближчих від засуджених чатових;

· у лікувальних закладах Міністерства охорони здоров'я України - стіни, підлога, стеля, двері та вікна медичної палати, у яку поміщено засудженого.

Лінію охорони зазначають на схемі охорони об'єкта та оголошують засудженим.

 

Порядок і пiдстави застосування вогнепальної зброї

Згідно зіст. 106 КВКдо осіб, позбавлених волі, якщо вони чинять фізичний опір персоналу колоній, злісно не виконують його законні вимоги, проявляють буйство, беруть участь у масових заворушеннях, захваті заручників або чинять інші насильницькі дії, а також при втечі з-під варти з метою припинення вказаних протиправних дій, а також запобігання заподіянню цими особами шкоди оточенню або самим собі застосовуються: фізична сила, спеціальні засоби, гамівна сорочка та зброя.

Якщо застосування заходів фізичного впливу уникнути неможливо, вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на адміністрацію колонії обов'язків, і мають зводитися до завдання найменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У разі необхідності адміністрація колонії зобов'язана негайно надати допомогу потерпілим.

Більш детально положення та порядок застосування вогнепальної зброї наведені в наказі ДДУПВП від 08.12.2003 року № 237 “Про затвердження Інструкції з організації охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу”. Згідно з яким, без попередження зброя застосовується:

· у разі явного нападу на об'єкт, що охороняється, вартове приміщення, чатового та інших осіб варти;

· у разі нападу засуджених або вчинення ними дій, які безпосередньо загрожують життю та здоров'ю персоналу виправної колонії чи інших осіб;

· до засуджених, які намагаються вчинити втечу з-під варти вночі або в умовах поганої видимості, на транспортних засобах, а також з цих засобів під час їх руху;

· під час затримання злочинця, який чинить збройний опір.

Після вигуку "Стій, стріляти буду!" і попереджувального пострілу вгору вогнепальна зброя застосовується (у разі, якщо іншими заходами припинити протиправні дії неможливо):

· під час втечі засудженого з-під варти та його переслідування (крім випадків застосування вогнепальної зброї без попередження);

· при спробі невідомих осіб проникнути на територію об'єкта (з об'єкта), що охороняється, та під час їх переслідування;

· під час явного нападу на засуджених, які перебувають під вартою.

Крім того, зброя може застосовуватись після попередження і виключно за розпорядженням Голови ДПтС України, начальника територіального органу управління ДПтС України при ліквідації масових заворушень у виправній колонії.

Місце застосування вогнепальної зброї охороняється до прибуття особи, призначеної для ведення дізнання, або працівника слідчого органу.

Про кожний випадок застосування вогнепальної зброї негайно повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні покарань на відповідній території.

Забороняється застосовувати вогнепальну зброю:

· у разі втечі з-під варти та затриманні жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та неповнолітніх, крім випадків учинення ними групового або збройного нападу, який загрожує життю і здоров'ю персоналу виправної колонії чи інших осіб, або в разі збройного опору з їхнього боку;

· у випадках, коли можуть постраждати сторонні особи;

· у напрямку розташування вогненебезпечних або вибухонебезпечних сховищ.

5. Порядок зберігання та видачі спеціальних

засобів та зброї

Організаційно-методичні вказівки

Теоретичні положення даного навчального питання викладаються за допомогою методу усного доведення до слухачів навчального матеріалу з використанням презентації "PowerPoint", слайди №22-24.

Під запис слухачам даються:

· основні положення зберігання спец.засобів;

· призначення КЗЗ.

Слухачі уважно слухають та конспектують навчальний матеріал.

Викладач підводить підсумок по даному питанню та переходить до розгляду наступного питання теми.

Свої обов’язки з нагляду за засудженими чергова зміна виконує без вогнепальної зброї.

Чергова зміна та оперативна група забезпечуються необхідними спеціальними і технічними засобами та інвентарем:

· переносними радіостанціями – одна на пост;

· спеціальними засобами сльозоточивої та дратівної дії – для кожного працівника чергової зміни;

· кийками гумовими – для кожного молодшого інспектора чергової зміни;

· ліхтарями, виробами БР (не менше 4-х комплектів, а на секторі максимального рівня безпеки для тримання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, кожному працівнику) та гамівною сорочкою (зберігаються в приміщенні чергової частини);

· комплектом шоломів, бронежилетів, аварійно-рятувального інструменту (сокирою, ломом, обценьками, драбиною, пилкою, щупами, мотузкою та ін.), комбінезонами, гумовими та шкіряними рукавицями, гумовими чоботами (зберігаються в спеціально обладнаному приміщенні чергової частини);

· автотранспортом.

Крім зазначеної екіпіровки, у приміщенні чергової частини в обов'язковому порядку в окремій кімнаті або металевій шафі мають бути:

· бронежилети на всіх працівників, які входять до складу чергової зміни;

· протиударні шоломи на всіх працівників, які входять до складу чергової зміни;

· протиударні щити на всіх працівників, які входять до складу чергової зміни;

· 2-3 пари спеціальних рукавиць проти холодної зброї;

· 2-3 рогачі для утримання засуджених;

· таран (пристрій для примусового відкривання дверей).

Перед заступанням на службу особовий склад чергової зміни забезпечується засобами зв’язку та спеціальними засобами. ЧПНУ, який зміняється, приймає спецзасоби згідно журналу обліку видачі спеціальних засобів черговій зміні, перевіряє технічний стан засобів зв’язку та сигналізації.

За стан та збереження технічних, спеціальних та інших засобів, що є у користуванні чергової зміни молодших інспекторів, під час несення ними служби відповідає заступник ЧПНУ.

Зберігання зброї, спеціальних засобів та боєприпасів

Облік і звітність по озброєнню в УВП регламентує наказ ДДУПВП від 12.06.2000 року № 132 “Про затвердження інструкції з організації служби озброєння в органах, установах та навчальних закладах кримінально-виконавчої системи”, ведеться інспектором та молодшим інспектором з озброєння.

Для зберігання зброї в УВП відводиться кімната для зберігання зброї, яка повинна мати надійні армовані стіни, підлогу та стелю, а також можливість для її провітрювання.

Це приміщення повинно бути сухим і відповідати вимогам протипожежної безпеки.

Забороняється розміщувати КЗЗ:

· в адміністративних будинках;

· у житлових приміщеннях;

· підвальних і напівпідвальних приміщеннях;

· де проходять інженерні комунікації.

Вхід у КЗЗ розташовується так, щоб начальник варти міг тримати його під постійним контролем.

Двері і вікна КЗЗ, шафи зі зброєю обладнуються світлозвуковою сигналізацією з виводом сигналу на пульт начальника відділу охорони, чатового оператора, начальника варти. Двері зачиняються на два надійних замки і одним електромеханічним замком, з виводом блокування на пульт начальника відділу охорони, а в підрозділі – у чергову частину. Ключі від замків знаходяться:

- перші примірники – у відповідального офіцера, чергового по підрозділу;

- другі примірники – в сейфі начальника ВК, командира підрозділу.

Зберігання засобів індивідуального бронезахисту та активної оборони організовується у КЗЗ, для чого обладнуються спеціальні стелажі та підставки.

Зберігання засобів індивідуального бронезахисту та активної оборони також може бути організоване в окремому приміщенні, яке забезпечує їх схоронність.

Зброя в КЗЗ повинна зберігатися тільки розрядженою в спеціальних металевих шафах.

Зброя та боєприпаси в КЗЗ видаються особовому складу з письмового дозволу начальника відділу охорони. Про отримання зброї співробітник розписується в книзі (Ф № 5).

У разі підйому по тривозі співробітників зброя видається за вказівкою особи, що оголосила тривогу. З метою прискорення видачі зброї на випадок тривоги в книзі видачі та приймання зброї завчасно робиться запис, який за необхідністю уточнюється. Підпис про отримання зброї та боєприпасів ставиться під час їх отримання.

Здача зброї особовим складом варти проводиться під розписку кожним співробітником в книзі. Кожен здає зброю самостійно, після чого йому повертається картка-замісник.

Під час організації служби начальник відділу охорони повинен передбачити заходи, що забезпечують надійність охорони зброї та боєприпасів.

Під час інструктажу він зобов'язаний нагадувати особовому складу порядок зберігання зброї і заходи безпеки при поводженні з ним.

У разі відсутності особи, відповідальної за облік, зберігання та видачу зброї та боєприпасів, кімната для зберігання зброї, шафи зі зброєю та боєприпасами з дозволу начальника колонії можуть бути відчинені за допомогою запасних ключів комісією у складі не менше трьох чоловік. При цьому складається акт, у якому вказується, коли і хто відчинив, за чиїм розпорядженням, що вилучено і кому передано.

Акт складається у двох примірниках і підписується комісією. Один примірник зберігається у КЗЗ зі зброєю, а другий в службі озброєння. Надалі відчинення КЗЗ проводиться також комісією з обов’язковим перерахуванням наявності предметів.

6. Виконання нормативів зі спеціальної підготовки № 1, 16

Організаційно-методичні вказівки

Теоретичні положення даного навчального питання викладаються за допомогою методу усного доведення до слухачів навчального матеріалу з використанням презентації "PowerPoint", слайди №25-26.

Під запис слухачам даються:

· основні положення нормативів №1,16.;

Слухачі уважно слухають та конспектують навчальний матеріал.

Викладач підводить підсумок по даному питанню та переходить до розгляду наступного питання теми.

Наказ ДДУПВП від 04.10.2001р. № 183 «Про затвердження збірника нормативів для підготовки рядового і начальницького складу КВС».

Норматив № 1

Дії чатового у разі застосування зброї з попередженням.

Працівник, що навчається, в ролі чатового несе службу на спостережній вежі навчального містечка. Зброя знаходиться в положенні застосування для стрільби, стоячи з використанням ременя. Магазин автомата споряджений навчальними патронами. Керівник дає команду: «Бачите злочинця, що долає загорожу в забороненій зоні. Дійте!». Особа, що навчається, дає оклик: «Стій, стріляти буду!», знімає автомат із запобіжника, досилає патрон у патронник і проводить постріл угору. Керівник звертає увагу працівників, що навчаються, на недопустимість досилання патрона в патронник без необхідності застосування зброї.

Виконують чатові.

Оцінки:точно дотримана послідовність виконання нормативу:

за 4 сек. “відмінно”;

за 5 сек. “добре”;

за 6 сек. “задовільно”.

 

Норматив № 16

Надягання наручників.

Працівник, що навчається, знаходиться на відстані 1 – 1,5 м позаду засудженого. Руки засудженого опущені.

По команді керівника заняття “Наручники надягти!” працівник, що навчається, виконує норматив.

Виконують усі категорії.

Оцінки:

“відмінно” - за 7 секунд;

“добре” - за 8 секунд;

“задовільно” - за 10 секунд.

III. Заключна частина:

Викладач нагадує тему та мету заняття, навчальні питання. Робить загальний висновок звертаючи увагу слухачів на те, щоспівробітники КВУ, які за своїми функціональними обов’язками мають право застосовувати до засуджених заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю, повинні чітко знати підстави та порядок їх застосування, мати відповідні навички їх вмілого застосування, при цьому пам’ятати про відповідальність за їх неправомірне застосування.

· Завдання на самопідготовку: законспектувати ст.106 КВК; опрацювати розглянуту на сьогоднішньому занятті тему за допомогою посібника «Організація нагляду за засудженими в КВУ».

· Відповіді на запитання слухачів.

Старший викладач

майор внутрішньої служби Дука О.А.

 

Аркуш для фіксації пропозицій щодо покращення

методики та змісту заняття

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...