Главная Обратная связь

Дисциплины:


Перерахуємо конструктивні функції конфліктуo Виступає засобом активізації соціального життя групи, підтримує соціальну активність людей, є важливим джерелом розвитку особи, групи, міжособових відносин. Він дозволяє їм розширити і змінити сферу і способи взаємодії.

o Висвітлює невирішені проблеми в діяльності групи.

o Через відкрите протистояння конфлікт звільняє групу від внутрішніх негативних чинників, знижує вірогідність застою і упадку групи.

o Конфлікт сприяє розвитку взаєморозуміння між учасниками взаємодії.

o Може сприяти створенню нових, більш сприятливих умов, до яких легше адаптуються члени колективу.

o Здатний виконувати функцію згуртування групи перед обличчям зовнішніх труднощів - група набуває якісно новий стан.

o Сприяє пошуку продуктивних рішень проблем у колективах, орієнтованих на предметно-пізнавальну діяльність.

o Оптимізує міжособистісні стосунки, може сприятливо впливати на взаємини в колективі, встановлюється більш доброзичлива обстановка.

Конструктивний конфлікт веде до підвищення особистої задоволеності, групового співробітництва і ефективності організації:

- усуває повністю або частково протиріччя, що виникають в силу недосконалості організації діяльності, помилок управління, окремих працівників і т. п. Конфлікт висвітлює невирішені питання;

- дозволяє більш глибоко оцінити індивідуально-психологічні особливості людей, які беруть в ньому участь, тестує ціннісні орієнтації особи, відносну силу його мотивів, які спрямовані на діяльність, на себе і т. д., виявляє психологічну сталість до стресових факторів скрутній ситуації;

- дозволяє послабити психічну напруженість - реакцію учасників на конфлікт. Конфліктна взаємодія знімає у людини емоційну напругу, призводить до подальшого зниження інтенсивності негативних емоцій;

- служить джерелом розвитку особистості, міжособистісних відносин розширює сферу і способи взаємодії з оточуючими, дає новий соціальний досвід вирішення важких ситуацій;

- створює причетність до пошуку вирішення проблеми, прийнятного для всіх сторін, усуває труднощі в здійсненні рішень;

- встановлює відкрите спілкування та схильність до співробітництва в майбутньому;

- підтримує цілі організації і збільшує продуктивність;

- зменшує ворожість, несправедливість, створює гарну робочу атмосферу;

- виробляє оптимальні рішення з урахуванням більшої кількості різних ідей;

- створить можливість опрацювання превентивних заходів за рахунок кращого аналізу причин і альтернативних рішень проблем.

Як ми бачимо, конфлікт може бути не тільки деструктивним по своїй суті, але може мати і конструктивне начало. Це ще раз доводить, що потрібно вчитися працювати з конфліктами, а не ухилятись від них, не намагатися їх "замазати".

Для того щоб вирішити той чи інший конфлікт, для початку потрібно:

- зрозуміти, що ж відбувається;

- з'ясувати природу конфлікту; - вирішити конфлікт.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...