Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз гармонічного строюІнтонування інтервалів у одночасному звучанні акордів називається гармонічним або вертикально-гармонічним строєм. Гармонічний інтервал є менш вільним, гнучким,ніж мелодичний, бо він підпорядковується принципу максимальної злагодженості звуків і, тому, інтонується більш строго. В гармонічних інтервалах гостріше відчувається нестійкість, ніж у мелодичних. За точністю відтворення гармонічні інтервали поділяються на такі, які вимагають виняткової чистоти інтонації ( чисті інтервали-октава, квінта, кварта, та ті, що допускають можливість їх варіювання-секунда, терція, секста, септима). Неважко помітити, що перші являють собою довершені консонанси, другі-недовершені консонанси та дисонанси. Гармонічні інтервали відтворюють у хоровому співі не абстрактно, а пов’язані з мелодією, звучать в акордах, співзвуччях, чим і зумовлюються зональні межі розширення або звуження під час їх інтонування. Під час роботи з хором диригент найчастіше має справу з тризвуками, септакордами та їх оберненнями.

Важливу роль в виразному виконанні партитури грає гармонічний стрій твору. Матеріал цієї партитури досить складний : тут присутні зміна тональностей, нестійкі вводні септакорди.

Перш за все проаналізуємо інтонацію тонічного тризвуку, з якого починається твір.

 

 

Так як це мінор, основний тон має тенденцію до пониження, тому потрібно співати його стійко, але з підвищенням.

Терція в мінорі потребує чистого звучання, тому інтервал співається з напругою до пониження або тупо.

Квінта в мінорі теж має тенденцію до пониження, та тому потребує гострої, високої подачі. Під час виконання мінорного тризвуку квінту слід інтонувати стійко, але з підтягуванням.

Перша фраза твору закінчується на нестійкому VII65 :

 

 

Цей акорд складається з зм та зб. , інтонується так: Звук f¹ піднести гостро, як VII ступінь dis²-високо, так як він утворює зі звуками с¹ інтервал б.².

Проаналізуємо також інтонування обернення Д7, Д43 з якого починається друга фраза але спершу інтонування Д7.

 

 

Д7 будується на V ст. в натуральному мажорі чи гармонічному мінорі (VII# ). Тоновий склад Б3+М3+М3, розв'язується в Т3, неповний тонічний тризвук з потрійним основним тоном.

Д43 є 2 оберненням Д7, будується на II ст.., тоновий склад М3+М3+Б2, розв'язується Т53 повний тонічний тризвук.

З 11-13 тактах виникає відхилення в Es-dur. Розглянемо інтонування основного мажорного тризвука:

 

Основний тон інтонується стійко без напруги до пониження або до підвищення. Терція – з великим напруженням до підтягування, так як визначає лад. Квінта не надає труднощів та співається стійко.

Проаналізуємо Т6 та Т64 , які також зустрічаються в музичному матеріалі: 21 такт.

 

 

Звук g співається низько, так як це III ступінь лада. Звук h утворює інтервал в3 і тому згідно правилу одностороннього розширення проїнтонується стійко е¹, утворює інтервал ч.4 з попереднім звуком, інтонується стійко: 20 такт.

 

 

Звук h, як V ступінь ладу проінтонується стійко з підтягуванням; звук е¹, утворює інтервал ч.4, звук h інтонується стійко з підтягуванням; звук g², як III ступінь ладу – низько.

 

Вокально - хоровий

Аналіз

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...