Главная Обратная связь

Дисциплины:


Переваги учасників гри1. Гусак 2. Гусак 3. Гусак
Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф
. 33
4. Качка 5. Качка 6. Качка
Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф
7. Курка 8. Курка 9. Курка
Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф
10. Фазан 11. Фазан   12. Фазан
Г К К Ф Г К К Ф Г К К Ф

2. Вирішити на дошці задачу на визначення рівноважного набору.

3. Пояснити студентам мету і правила гри.

4. Видати кожному студенту:

* картку з таблицею Менгера, що задає індивідуальні споживацькі переваги;

* картки, які замінюють в грі птахів: для продавців гусаків, качок і курей — три, для продавців фазанів — одну. Ці картки повинні відповідати виду птахів, вказаному над таблицею Менгера;

* монети: для продавців гусаків, качок і курей — одну, для продавців фазанів — дві.

Таблиця 4

 

Рівноважні набори учасників гри

Варіант Набір Корисність
    Г К К Ф    

Таблиця 5

Результати гри «Поведінка споживача»

№ п/п Студент Варіант Здано набір Корисн. Опт. Бал
Григор’єв 0, 0, 0, 2 +
Петрова 1, 1, 0, 1 +
Антонов 0, 3, 1, 0 +
Сергєєва 0, 1, 3, 0 -
Дмитрієв Неопт. +
Борисов 2, 1, 1, 0 -
Глібова 0, 1, 1, 1 +
Іванова 2, 2, 0, 0 +
Яковлєв $4 $4 $4
Маринин Неопт. +
Алексєєва 3, 0, 0, 0 +
Федоров 1, 1, 0, 1 -

5. Надати студентам 20-30 хвилин, за які вони повинні встигнути:* визначити рівноважний набір і відповідні максимальні значення корисності;

* обміняти «непотрібних» птахів на «потрібні» птахи або монети і одержати рівноважний (оптимальний) набір;

* пред'явити викладачу рівноважний набір і повідомити йому значення максимальної корисності; або здати $4; або повідомити склад рівноважного набору і здати не рівноважний набір. Одночасно здати викладачу картки з таблицями Менгера.

6. Підвести підсумки гри, використовуючи таблицю 4. Виставити студентам бали. Повідомити кожному студенту його рівноважний набір і максимальну корисність, використовуючи ту ж таблицю. Проаналізувати помилки, допущені при рішенні задачі рівноваги споживача і обміну продуктів. Оголосити переможця (переможців) гри.

 

Приклад гри

1. Початкові дані:

• студентів — 12 чоловік;

• карток «Гусак», «Качка» і «Курка» — по 9;

• карток «Фазан» — 3;

• монет — 15.

2. В результаті проведених студентами розрахунків і обмінів одержані наступні дані (табл. 5).

Примітки:

• у першому стовпці таблиці вказується порядковий номер студента відповідно до послідовності пред'явлення викладачу наборів продуктів;

• у третьому стовпці вказується номер картки з таблицею Менгера (номер варіанту);

• у четвертому стовпці записується: зданий набір продуктів, якщо студент вважає його оптимальним; або, інакше, скорочення «неопт.»;

• у п'ятому стовпці вказується корисність рівноважного набору (на думку студента). Студенти, що вважають, що зданий ними набір не оптимальний, вказують максимальну корисність розрахованого, але не «здобутого» ними рівноважного набору;

• у шостому стовпці ставиться знак «плюс» студентам, що правильно визначили рівноважний набір, незалежно від того, «добули» вони його чи ні. Студентам, що не визначили рівноважний набір, ставиться знак «мінус»;

• для студента, 4 доларів, що здали, в стовпцях 4-6 записується знак «$4».

3. Підсумки гри:

• абсолютним переможцем гри став Яковлєв, що здав $4 (5 балів);

• п'ять студентів також можна визнати за переможців. Кожний з них вірно визначив і за допомогою обміну «добув» рівноважний набір: Григор’єв, Петрова, Антонов, Глібова, Іванова (4 бали);

• два студенти вірно визначили рівноважний набір, але не змогли здійснити необхідний обмін: Дмитрієв, Марінін (3 бали);

• три студенти не змогли правильно визначити рівноважний набір: Сергєєва, Борисов, Федоров. Це груба помилка (2 бали);

• студентка Алексєєва вірно визначила рівноважний набір, але в ході обміну втратила одного птаха (або долар). Цей серйозний прорахунок на практиці приводить до зниження корисності на більшу величину, ніж помилка у визначенні рівноважного набору (1 бал).

Ділова гра «Рівновага монополії»

 

Цілі ДІЛОВОЇ гри

 

1. Засвоїти поняття «індивідуальний попит», «ринковий попит», «монополія», «виручка», «витрати», «прибуток», «рівновага фірми», «рівноважна ціна».

2. Усвідомити суть закону попиту.

3. Вивчити механізм ціноутворення на монополізованому ринку.

4. Набути елементарні навички виявлення переваг споживачів і рекламування товару.

 

Поняття

 

Індивідуальний попит — кількість товару, яку бажає і здатна придбати дана людина за деякий проміжок часу.

Ринковий попит — сума значення індивідуального попиту всіх покупців даного товару.

Закон попиту — убування об'єму попиту при збільшенні ціни.

Монополія — єдиний продавець.

Монополія-перекупник — монополія, яка купує товар за фіксованою ціною на одному ринку (ціна покупки), а продає його за довільною (монопольної) ціною на іншому ринку.

Виручка — добуток ціни і об'єму продажів.

Витрати монополіста-перекупника — твір ціни закупівлі і об'єму продажів.

Прибуток — різниця виручки і витрат.

Рівновага фірми — ситуація, коли її прибуток максимальний.

Рівноважна ціна — ціна, яку повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток.

 

Теорія

Рівноважна ціна монополії-перекупника визначається сумою значень індивідуального попиту всіх покупців і ціною закупівлі. Розглянемо приклад.

На ринку — два покупці і монополія. При цінах 30, 25 і 20 одиниць попит першого покупця рівний 1, 2 і 3, а попит другого покупця — відповідно 0,1 і 1. Ціна закупівлі рівна 9. Ринковий попит Q знайдемо, склавши функції індивідуального попиту Q1 і Q2. Загальні витрати ТС в даному випадку пропорційні об'єму продажів. Враховуючи це, запишемо дані в табл. 6 і виконаємо дії.

Максимальний прибуток — 48 досягається при ціні 25. Це — рівноважна ціна.

Таблиця 6

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...