Главная Обратная связь

Дисциплины:


Ринок бубликів: розрахунок рівноважної ціни 

Ціна Катерина Олена Петро Q TR ТС П

 

* рівноважна ціна бублика — 6 грн.;

* рівноважний об'єм продажів — 8 бубликів.;

* рівноважний прибуток Івана — 32 грн.

7. Попит на дискети пред'явили Іван, Надя і Миша. Значення попиту, представлені Мишей, не підкоряються закону попиту: при цінах 8, 11, 14 і 17 грн. вони рівні відповідно 0, 0, 5 і 0 штук. Тому заявка Миші не враховується.

Індивідуальний попит Івана і Наді, а також необхідні розрахунки представлені в табл. 9:

* рівноважна ціна дискети — 14 грн.;

* рівноважний об'єм продажів — 1 дискета;

* максимальний прибуток Олени — 4 грн.

8. Прибуток у Івана більше, ніж у Олени (32 проти 4). Іван — переможець гри.

Таблиця 9

Ринок дискет: розрахунок рівноважної ціни

 

Ціна Іван Надя Q TR ТС П
-10

 

Ділова гра «Створення товариства»

Цілі ДІЛОВОЇ гри

 

1. Засвоїти поняття «колективний інтерес» і «товариство».

2. Набути елементарні навички пошуку партнерів і створення товариства.

 

Поняття

Колективний інтерес — мета, яку людина не може досягти без допомоги деяких інших людей, які також прагнуть до досягнення цієї мети.

Товариство — підприємство, створене за угодою двох або більшого числа окремих осіб шляхом об'єднання їх капіталу і підприємницьких зусиль. Товариші розподіляють між собою ризик, прибутки і збитки, вони відповідають своїм майном за зобов'язаннями товариства.

 

Теорія

У грі використовується формула відстані між двома точками площини, яка є однією з форм запису відомої теореми Піфагора: квадрат відстані між крапками (12; 24) і (15; 28) рівний:

(12-15)2 + (24-28)2 = 25.

Отже, відстань між цими крапками рівна 5.

 

Правила гри

1. Кожен студент виступає в ролі власника молочної ферми.

Всього — 11 фермерів.

2. Для того, щоб вироблюване на фермі молоко не скисало в жарку погоду, необхідно, щоб вона знаходилася поблизу молокозаводу. Максимально допустима відстань від ферми до молокозаводу рівна 5 км. Якщо відстань буде більше, фермер розориться.

3. При визначенні місцеположення об'єктів як орієнтир використовується млин. Місцеположення кожної ферми задається двома числами: видаленням на схід від млина і видаленням на північ від млина. Іншими словами, місцерозташування ферми задається звичними декартовими координатами, причому млин знаходиться на початку координат. На рис. 1 зображена ферма з координатами (5 км; 2 км). 

Рисунок 1. Визначення місцеположення ферми

 

4. Студентам довільно роздають картки (купчі) з вказівкою номера ферми і її координат. Всі координати — цілі числа.

5. Кожен фермер має в своєму розпорядженні суму 1 млн. грн. для будівництва молокозаводу, проте молокозавод коштує 4 млн. грн. Тому для споруди молокозаводу фермерам необхідно об'єднуватися в товариства.

6. Оскільки всі ферми можуть виділити на будівництво 11 млн. грн., то всього можна утворити два товариства, тобто можна побудувати два молокозаводи.

7. У товаристві може бути тільки чотири члени: виробничих потужностей молокозаводу не вистачає для обробки молока від п'яти ферм. В той же час трьом фермерам не вистачить засобів для споруди заводу.

8. У товариство не можна приймати фермера, ферма якого розташована далі 5 км до планованого молокозаводу. Якщо такий фермер все ж таки прийнятий (або, іншими словами, незручне для нього місцеположення заводу затверджене товариством), він розориться, а разом з ним розоряться всі його товариші.

9. Товариство реєструється тільки в тому випадку, якщо всі його члени приходять до єдиного рішення про місце споруди молокозаводу. Його координати повинні бути цілими числами.

10. Задача кожного фермера — добитися того, щоб молокозавод знаходився від ферми на мінімальній відстані. Досягнута в результаті цього економія на транспортних витратах і часі дозволить одержувати додатковий прибуток.

11. Для реєстрації товариства викладачу треба здати:

* список членів товариства з вказівкою відстані від кожної ферми до планованого молокозаводу, а також самі координати заводу;

* картки (купчі) всіх членів товариства.

12. Відстань студенти визначають або за допомогою лінійки і паперу в клітку, або за допомогою формули. Краще вибрати перший варіант — він більш наочний і простий.

13. Переможе в грі фермер, чия ферма буде розташована на мінімальній відстані від молокозаводу. Він «розбагатіє».

14. Бали присуджуються за наступними правилами:

* п'ять балів. Ферма знаходяться на мінімальній відстані від молокозаводу;

* чотири бали. Ферма знаходиться на мінімальній відстані від молокозаводу серед членів товариства (але не серед всіх фермерів);

* три бали. Фермер є членом якого-небудь товариства, причому відстань від його ферми до молокозаводу не є мінімальною в його товаристві (рядовий член товариства);

* два бали. Фермеру не вдалося стати членом якого-небудь товариства. Його молоко скиснуло, і він розорився. Таких фермерів не менше три;

* один бал. Фермер подав заяву про вступ до товариства, але відстань від його ферми до планованого молокозаводу більше 5 км. Він розорився, як і його три товариші, що не відбудуться (вони одержують по 2 бали).

 

Підготовка гри

1. Встановити координати ферм так, щоб у фермерів були приблизно рівні можливості. Цього можна добитися, якщо розмістити всі ферми на колі. Приблизна схема розміщення ферм представлена на рис. 2.

2. Координати ферм представлені в табл. 10.

 

Рисунок 2. Схема розташування ферм

Таблиця 10

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...