Главная Обратная связь

Дисциплины:


Координати молочних ферм 

Ферма X Y Ферма X Y
     

 

3. Заготовити 11 карток з номером ферми і її координатами.

4. Заготовити два бланки заявки на реєстрацію товариства. У бланку передбачити місце для внесення координат молокозаводу, а також накреслити таблицю з чотирма стовпцями:

* порядковий номер ферми (від 1 до 4);

* номер ферми на картці (купчою);

* прізвище студента-фермера;

* відстань від ферми до молокозаводу.

5. Заготовити таблицю (табл. 11), за допомогою якої викладач може швидко перевірити вказані в заявках відстані і виявити переможця. У таблиці треба вказати: всі крапки, в яких теоретично може розташовуватися завод;

Таблиця 11

 

Ферми, розташовані на відстані до 5 км від молокозаводу

X Y Ферми Від-стань X Y Ферми Від-стань  
  6,5, 1, 11 8,2, 11,7 1,4
  5, 11 , 6, 2 3, 10, 9, 4 2,2
  5,11,2,6 3, 10, 4, 9, 7 2,8
  6,5,1,11 3,7,4,10 3,6
  5, 11 , 6, 2 7, 8, 4, 3 3,2
  5,11,2,6 1,4 7, 8, 2, 4
  11,5,2,6 8, 7, 2, 11
  5, 6, 11 , 1 2,8 8,2,7,11
  5,11,6,2 2,2 8,2,11,7
  5, 11,2,6,8 3, 10, 9, 4
  11,5,2, 8,6 3,10,4,9,7 1,4
  11,2,5,8 3, 10,4,7,9 2,2
  11,2,5,8 7,4,3,10 2,8
  11,2,5,8 7, 4, 3, 8 2,2
  5,11,2,6,8 3,2 7,8,2,4 2,2
  11,5,2,8,6 2,2 3, 10, 9, 4
  11,2,5,8 1,4 3, 10, 4, 9
  11,2,8,5 3, 10, 4, 7, 9
  2,11,8,5 3,4,7, 10
  9, 10, 1, 3 4,7,3,10
  9,10,1,3 1,4 7, 4, 3, 8 1,4
  9, 10, 1,3 2,2 7, 8, 2, 4 2,2
  9,10,1,3 3,2 3,10,4,9 1,4
  9, 10, 1, 3 4,1 3, 10, 4, 9
  8, 11,2, 5 3,6 3, 4, 10, 7 1,4
  8,11,2,5 2,8 4, 3, 7, 10 1,4
  2, 8, 11,5 4,7,3,10
  2, 8, 11,5 4,3,10,7
  8,7,2,11 3,2 4,3,7, 10
  8,2,11,7 2,2 4,3,7, 10 2,2
                                 

* номери ферм, чиї власники утворюють товариство для будівництва цього заводу, у порядку зростання відстані до нього;* мінімальна відстань від ферми до заводу в товаристві.

6 Приготувати декілька лінійок для вимірювання відстаней.

 

Порядок проведення гри

 

1. Повторити поняття, необхідні для проведення гри. Написати на дошці приклад розрахунку відстані між двома точками площини.

2. Пояснити студентам мети і правила гри.

3. Роздати студентам картки (купчі) з координатами ферм.

4. Дати студентам 15-20 хв. на пошук партнерів по товариству і оформлення заявок на реєстрацію товариств.

5. Прийняти заявки на реєстрацію товариств і картки (купчі) фермерів, що не увійшли до товариств.

6. Використовуючи табл. 11, перевірити вказані в заявках відстані від ферм до відповідних молокозаводів.

7. Підвести підсумки гри, назвати переможців.

 

Приклад гри

 

1. Початкові дані: студентів — 11;

* внесок фермера — 1 млн. грн.;

* вартість заводу — 4 млн. грн.;

* число членів товариства — 4 чіл.;

* максимальна відстань до заводу — 5 км.

2. Викладачу здані дві заявки на реєстрацію товариств (табл. 12).

3. Не увійшли до товариств: Дем’ян, Потап і Тарас.

4. Перевіривши заявлені відстані по табл. 11, викладач переконався, що вони визначені вірно.

5. Підсумки гри:

* переміг в грі Антип. Відстань від його ферми (№ 5) до молокозаводу (№ 2) рівна 1 км, — мінімальне значення. Він одержує 5 балів;

 

Таблиця 12

Заявки на реєстрацію товариств

 

Товариство «Завод № 1» Х=6, У=2 Товариство «Завод № 2» Х=3, У=9
ферма фермер Від-стань ферма фермер Від-стань
Трофім 1,4 Антип
Федот Хома 4,2
Богдан 4,1 Корній 2,8
Лука 4,1 Назар 2,2

 

* Трофім добився в своєму товаристві кращого для себе місцерозташування молокозаводу № 1. Він знаходиться на відстані 1,4 км від його ферми. Трофім одержує 4 бали;

* фермери Федот, Богдан, Лука, Хома, Корній і Назар — «рядові» члени товариств. Вони одержують по три бали;

* фермери Дем’ян, Потап і Тарас не увійшли до товариств і розорилися. Вони одержують по 2 бали.

 

Ділова гра «Ринок праці»

Цілі ділової гри

1. Засвоїти поняття «ставка заробітної платні», «трудовий дохід», «рівновага працівника», «граничний продукт праці», «рівноважний об'єм праці», «попит на працю», «пропозицію праці».

2. Навчитися визначати функцію індивідуальної пропозиції праці працівника на основі його функції корисності, заданої в табличній фермі на безлічі альтернатив «дозвілля — дохід».

3. Навчитися визначати функцію попиту на працю підприємства на основі його виробничої функції, представленої в табличній формі.

4. Набути елементарні навички визначення оптимальної чисельності працівників підприємства і набору персоналу.

5. Набути елементарні навички пошуку якнайкращого місця роботи і визначення оптимальної тривалості робочого дня.

 

Поняття

Ставка заробітної плати — ціна однієї години праці.

Трудовий дохід — денна заробітна плати, рівна ставці заробітної плати, помноженої на тривалість трудового дня працівника.

Рівновага працівника — ситуація, коли при заданій ставці заробітної плати досягається максимальна корисність набору «дозвілля — дохід».

Виробнича функція — залежність денної виручки підприємства від об'єму використовуваної за день праці.

Граничний продукт праці — приріст денної виручки підприємства, одержаний в результаті збільшення об'єму використовуваної за день праці на одну годину.

Рівноважний об'єм праці — об'єм використовуваної за день праці, яка при заданій ставці заробітної платні забезпечує підприємству максимальний щоденний прибуток.

Попит на працю — кількість годинника праці, яке підприємство придбає в день при заданій ставці заробітної плати; рівний рівноважному об'єму праці.

Пропозиція праці — кількість годинника праці, яка працівник бажає продати протягом дня при заданій ставці заробітної плати.

 

Теорія

1. Функція пропозиції праці працівника будується виходячи з припущення, що він може кількісно оцінити корисність будь-якого набору «дозвілля — дохід». Корисність вимірюється в гіпотетичних (неіснуючих, умовних) одиницях. Під дозвіллям розуміється час, вільний від найманої праці. Величина дозвілля (як і трудового дня) може мінятися від 0 до 24 годин. Дохід є денна заробітна плата працівника.

У табл. 13 представлені три значення дозвілля, два значення доходу і шість значень індивідуальної корисності, що відповідають відповідним наборам «дозвілля — дохід».

У табл. 14 представлені значення тривалості трудового дня, доходу і ставки заробітної плати, що відповідають відповідним наборам «досуг – дохід». Так набору (18; 72) відповідає тривалість трудових днів 6 годин (24 - 18) і ставка заробітної плати 12 грн./год. (72:6).

Таблиця 13

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...