Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дозвілля, дохід і корисність 

Дохід Корисність  
85 86 88 80 83 84  
  16 18 20 Дозвілля

 

Визначимо функцію пропозиції праці працівника, використовуючи табл. 13 і 14. Для цього ставки зарплати, що знаходяться в межах 0-4, 5-9, 10-14 і 15-19, вважатимемо рівними усередині кожного проміжку і округлятимемо до середнього значення. Так, всі ставки від 0 до 4 вважатимемо рівними 2,5 грн./год.

 

Таблиця 14

 

Праця, дохід і ставка заробітної плати

 

Дохід Ставка зарплати    
   
    праця
             

 

Ставки 3 і 4 потрапляють в перший проміжок, їм відповідають корисності 80 і 83. Оскільки максимальна корисність відповідає ставці 4, то працівник вибере тривалість трудових днів 6 год. Дозвілля при цій ставці складе 18 год. Зробимо висновок, що при ставці 2,5 грн./год. пропозиція праці працівника рівна 6 год./день.

Ставки 6 і 9 потрапляють в другий проміжок, їм відповідають корисності 84 і 85. Оскільки максимальна корисність відповідає ставці 9, то працівник вибере тривалість трудових днів 8 год. Дозвілля при цій ставці складе 16 год. Зробимо висновок, що при ставці 7,5 грн./год. пропозиція праці працівника рівна 8 год./день.

Тільки ставка 12 потрапляє в третій проміжок (10-14). Цій ставці відповідає тривалість днів 6 год. — пропозиція праці при ставці 12,5 грн./год. Оскільки ставка 18 — також єдина в своєму проміжку (15-19), то при ставці 17,5 грн./год. пропозиція праці рівна 4.

У табл. 15 представлена одержана нами функція пропозиції праці працівника.

Таблиця 15

 

Пропозиція праці

 

Ставка зарплати 2,5 7,5 12,5 17,5
Трудовий день

 

2. Функція попиту на працю з боку підприємства будується на основі його виробничої функції. Відомо, що функція попиту на працю співпадає з функцією граничного продукту праці.

У табл. 16 перші два рядки задають виробничу функцію, а перший і третій рядки — функцію граничного продукту (і попиту на працю). Граничний продукт розраховується як різниця відповідних значень виробничої функції. Розглянемо це докладніше. Граничний продукт для витрат праці 14 не можна розрахувати, оскільки невідома виручка при витратах 13. Ця обставина відображається прочерком в першому стовпці третього рядка таблиці.

Таблиця 16

 

Виробнича функція і граничний продукт

Витрати праці
Виручка
Граничний продукт

 Граничний продукт для витрат 15 рівний 450 – 400 – 50 (грн./год.). Аналогічно граничні продукти для витрат 16 і 17 рівні відповідно 40 і 20. Звідси витікає, що попит на працю при ставці 50 грн./год. рівний 15 год./день, при ставці 40 грн./год. — 16 год./день, при ставці 20 грн./год. — 17 год./день. Функція попиту на працю представлена в табл. 17.

Примітка. Оскільки граничний продукт убуває із збільшенням витрат праці, функція попиту на працю убуває із збільшенням ставки заробітної платні.

Таблиця 17

 

Попит на працю

 

Ставка зарплати
Попит на працю

Правила гри

 

1. Число учасників гри рівне 11. Учасники діляться на дві групи: працівники (6 чол.) і працедавці (5 чол.). Працівники: Федот, Дем’ян, Прохор, Богдан, Тарас, Макар. Підприємства: пекарня, млин, будівництво, ферма, молокозавод.

2. Праця, пропонована працівниками і використовувана підприємствами, однорідна, тобто він володіє однаковими якостями незалежно від особи працівника і особливостей підприємства.

3. Кожен працівник одержує таблицю, в якій вказано п'ять можливих значень дозвілля (17, 18, 19, 20 і 21 год./день), чотири можливі значення доходу (120,150, 180 і 210 грн./день) і 20 індивідуальних значень корисності для всіх можливих комбінацій «дозвілля — дохід».

4. Використовуючи одержану таблицю, кожен працівник повинен розрахувати ставки заробітної платні, що відповідають всім даним наборам «дозвілля — дохід» (див. табл. 14), і одержати свою функцію пропозиції праці (див. табл. 15). При цьому ставки зарплати в проміжку 20-30 округляють до 25, в проміжку 30-40 — до 35, в проміжку 40-50 — до 45, в проміжку 50-60 — до 55. При побудові кривої пропозиції праці слід розглядати тільки ставки зарплати 25, 35,45 і 55 грн./год.

5. Кожен працедавець (керівник підприємства) одержує таблицю, яка задає виробничу функцію. На основі цієї таблиці він одержує функцію граничного продукту (табл. 16) і функцію попиту на працю (табл. 17). При побудові кривої попиту на працю слід розглядати тільки ставки зарплати 25, 35, 45 і 55 грн./год.

6. Працівники і працедавці домовляються між собою про ставку заробітної платні і об'єм праці, що продається (що купується). Ставку заробітної платні можна вибрати тільки з приведених вище чотирьох значень. Проте підкреслимо, що в різних операціях ця ставка може розрізнятися, тобто в грі не встановлюється єдина ринкова ціна праці.

7. Працівник може продати при даній ставці заробітної платні тільки об'єм праці, рівний відповідному об'єму пропозиції праці.

8. Працедавець може придбати при даній ставці заробітної платні тільки об'єм праці, рівний відповідному об'єму попиту на працю. Причому цей об'єм праці можна одержати, найнявши одного або два працівники. Якщо працедавець наймає два працівники, то він встановлює для них єдину (на цьому підприємстві) ставку заробітної платні.

9. Мета працівника — влаштуватися на роботу з максимальним денним доходом. Підкреслимо, що ставка зарплати і об'єм праці в контракті повинні відповідати функції пропозиції праці працівника.

Приклад. Працівник з кривою пропозиції праці, представленої в таблиці 14, має чотири варіанти трудового контракту: 6-годинний робочий день при ставці 2,5 грн./год., 8-годинний робочий день при ставці 7,5 грн./год. і т. д.

10. Мета працедавця — прийняти працівників, які забезпечать йому максимально можливий прибуток. Підкреслимо, що умови трудового контракту повинні відповідати функції попиту на працю.

Приклад. У працедавця з кривою попиту на працю, представленої в табл. 17, є три варіанти трудового контракту: прийняти працівників (1-2 чол.) на 17 год. в день при ставці 20 грн./год. і т. д.

11. Прибуток підприємства рівний різниці виручки і витрат на заробітну платню, тобто інші види витрат не враховуються.

12. У трудовому контракті вказують:

* працедавець, його функція попиту на працю, прибуток;

* працівники, функція пропозиції праці і дохід кожного працівника;

* ставка зарплати, об'єм праці, що продається кожним працівником, об'єм праці, що купується працедавцем.

13. Якщо в трудовому контракті представлені невірні дані (функції, доходи і т. д.), він вважається недійсним. Також недійсним буде контракт, до якого не прикладені картки всіх його сторін: працівника і працедавця.

14. Бали присуджуються за наступними правилами:

* п'ять балів. Одержують працівники, що добилися максимально можливого доходу; і працедавці, що добилися максимально можливого прибутку;

* чотири бали. Присуджуються працівникам, що одержали не максимальний ненульовий дохід; і працедавцям, що одержали не максимальний ненульовий прибуток;

* три бали. Присуджуються працівникам, що правильно визначили функцію пропозиції праці і не підписали контракт; і працедавцям, що правильно визначили функцію попиту на працю і не підписали контракт;

* два бали. Одержують працівники, пропозиції праці, що невірно визначили функцію, і що не підписали контракт; і працедавці, що невірно визначили функцію попиту на працю і не підписали контракт;

* один бал. Одержують працівники і працедавці, що підписали недійсні контракти.

 

Підготовка гри

1. Підготувати таблицю (табл. 18) відповідності наборів «дозвілля — дохід» і ставок зарплати, єдину для всіх працівників.

2. Підготувати картки з функціями корисності працівників. У табл. 19 в цілях економії місця опущений рядок «дозвілля» і стовпець «дохід», хоча їх слід вказати в картках.

 

Таблиця 18

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...