Главная Обратная связь

Дисциплины:


Гра: праця, дохід і ставка зарплатиДохід Ставка зарплати  
   
  Праця

 

Таблиця 19

Функції корисності працівників

 

1. Федот 2. Дем’ян 3. Прохор
61 62 64 67 69 50 52 60 63 66 50 51 54 59 65 47 49 50 56 58 55 58 61 63 66 53 55 57 60 64 52 54 56 57 62 51 52 53 55 59 66 67 68 70 75 62 63 68 69 72 61 62 65 67 71 60 61 64 66 67
4. Богдан 5. Тарас 6. Макар
76 77 78 80 85 73 75 78 79 83 72 73 74 77 81 71 73 75 76 78 45 46 48 51 55 43 45 47 49 54 41 42 46 48 52 39 40 42 47 50 86 87 88 91 94 85 86 87 89 93 82 84 85 88 92 81 83 84 86 90

 

3. Підготувати картки з виробничими функціями працедавців. У табл. 20 кожна виробнича функція задається двома відповідними стовпцями. У картці зручніше задавати виробничу функцію таблицею, що складається з двох рядків. У табл. 20 попит на працю пекарні позначено буквою П, млини — М, будівництва — Б, ферми — Ф, молокозаводу — буквами МЗ. Об’єм праці позначений буквою Т.

 

Таблиця 20

Дані для розрахунків

Т П М Б Ф МЗ

4. Підготувати таблицю для перевірки викладачем функцій попиту і пропозиції праці (табл. 21).

Таблиця 21

Функції попиту і пропозиції праці

Ставка зарплати
Пропозиція Федота Пропозиція Демьяна Пропозиція Прохора Пропозиція Богдана Пропозиція Тараса Пропозиція Макара
Попит пекарні Попит млина Попит будівництва Попит ферми Попит молокозаводу

 

5. Підготувати таблицю результатів гри для працівників (табл. 22). У ній приводяться всі варіанти трудовлаштування кожного працівника з вказівкою підприємства, другого працівника-колеги (якщо він є), ставки заробітної платні, об'єму праці, що продається, і доходу.

6. Підготувати таблицю результатів гри для працедавців (табл. 23). У ній приводяться всі варіанти набору персоналу кожним працедавцем з вказівкою імен працівників, ставки заробітної платні, сумарного об'єму праці, що купується, і прибутку. Примітка. Цифрові дані ігри підібрані так, що у обох найманих працівників робочий день однакової тривалості.Приклад. Розрахуємо прибуток пекарні при наймі Тараса і Макара (ставка 25 грн./год.). Такий варіант найму можливий, оскільки при даній ставці пропозиція праці кожного з цих працівників рівна 7 год./день, а їх сумарний об'єм пропозиції праці рівний 14 год./день — об'єму попиту пекарні при даній ставці заробітної платні. Витрати пекарні на заробітну платню рівні 14 х 25 = 350 (грн./день), а виручка рівна 785 грн./день (див. стовпець «П» в табл. 20). Відповідно до пункту 11 «Правил гри» прибуток пекарні рівний різниці виручки і витрат на заробітну платню: 785 - 350 = 435 (грн./день).

7. Підготувати п'ять бланків трудових контрактів (табл. 24).

 

Таблиця 22

Варіанти трудовлаштування працівників

Працівник Варіант Підприємство Колега Став- ка зар-плати Тру-довий день До-хід
Федот Пекарня Млин Ферма Дем’ян Дем’ян Дем’ян
Дем’ян Пекарня Млин Ферма Федот Федот Федот
Прохор       Будів-ництво Мол. завод Мол. завод Мол. завод Богдан   Богдан   — —                  
Богдан       Будів-ництво Мол. завод Мол. завод Мол. завод Прохор   Прохор   —   —                  
Тарас   Пекарня Млин Будів-ництво Мол. завод Макар Макар Макар   —      
Макар   Пекарня Млин Будів-ництво Мол. завод Тарас Тарас Тарас   —      

 

Таблиця 23

Варіанти найму працівників

Праце- давці Варіант Працівники Ставка заробітної платні Об'єм праці При- буток
Пекарня Тарас, Макар Федот, Дем’ян
Млин Тарас, Макар Федот, Дем’ян
Будів- ництво Богдан, Тарас Тарас, Макар
Ферма Федот, Дем’ян Тарас, Макар
Молоко-завод Богдан, Тарас Прохор Богдана Прохор Богдан Тарас Макар

Таблиця 24

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...