Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІЗОЛЯЦІЯ ПОВІТРЯНОГО ШУМУ ОДНОШАРОВИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ 

Під одношаровими конструкціями розуміються конструкції, які складаються із одного або декількох шарів, жорстко зв’язаних один з одним.

Різниця в коливаннях окремих їх шарів незначна, і тому нею можна зневажити і рахувати, що конструкція коливається як одне ціле.

Звукоізолювальна властивість акустично однорідної огороджувальної конструкції від повітряного шуму залежить від частоти звукових хвиль, що падають на неї. На низьких частотах (для більшості огорож приблизно декілька десятків герц, тобто нижче від норми) величина звукоізоляції визначається жорсткістю огорожі і резонансними явищами, що виникають в ній при співпаданні власних частот коливань з вимушеними.

На частотах вище від перших двох-трьох частот власних коливань огорожі її звукоізолювальні якості визначаються масою одиниці площі огорожі. Жорсткість огорожі на цих частотах не грає ніякої ролі, тому плоскі огорожі можна подати як систему не зв’язаних між собою безконечно малих мас, які коливаються під впливом звукової хвилі, що падає. Звукоізолювальна властивість огороджувальних конструкцій визначається за так званим законом маси

де mn – поверхнева щільність огорожі, кг/м2;

f – частота коливань, Гц.

Із формули випливає, що збільшення поверхневої щільності конструкції або частоти в 2 рази підвищує значення звукоізоляції на 6 дБ.

У реальних конструкціях частотні характеристики істотно відрізняються від одержаних за законом маси. Ці відхилення пояснюються явищами хвильового збігу.

Найменша частота, при якій можливе явище хвильового збігу (звукова хвиля рухається по дотичній до поверхні огорожі q = 0), тобто lо = l називається граничною частотою:

де h – товщина конструкції, м;

С1 – швидкість поширення звукових хвиль в конструкції, м/с.

На частотах, вище від граничної, ріст звукоізолювальних якостей огороджувальних конструкцій складає 7,5 дБ на октаву.

Для підвищення звукоізоляції огороджувальних конструкцій в нормативному діапазоні частот (fгр = 100, … 5000 Гц) необхідно граничну частоту переміщувати за межі цього діапазону. Для тонких огорож (fср > 1000 Гц) рекомендується підняти граничну частоту, наприклад, шляхом зменшення циліндричної жорсткості конструкції огородження.

При товстих огорожах (fср < 300 Гц) необхідно граничну частоту знизити шляхом збільшення жорсткості конструкції.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...