Главная Обратная связь

Дисциплины:


Запас сирої фітомаси на 1 га обчислюємо за формулоюLх = (Мwхn * 10000) /4150, (кг)

Lх = (9918,1 * 10000 )/4150 = 23899 (кг)

Обчислюємо суху масу листя кожного з видів дерев, виходячи з припущення, що суха маса листя становить 20 % від сирої маси:

Мd=(Мw*20)/100, (кг)

Абрикоса:

Мd1 = (488,4*20)/100 = 97,68 (кг)

Акація:

Мd2 = (1089*20)/100 = 217,8 (кг)

Береза:

Мd3 = (70,5*20)/100 = 14,1 (кг)

Верба:

Мd4 = (2152,2*20)/100 = 430,44 (кг)

Вишня:

Мd5 = (121,6*20)/100 = 24,32 (кг)

Горобина:

Мd6 = (131,4*20)/100 = 26,28 (кг)

Груша:

Мd7 = (43,8*20)/100 = 8,76 (кг)

Кипарис:

Мd8 = (50,4*20)/100 = 10,08 (кг)

Тополя:

Мd9 = (5428,5*20)/100 = 1085,7 (кг)

Черемха:

Мd10 = (310,2*20)/100 = 62,04 (кг)

Яблуня:

Мd11 = (32,1*20)/100 = 6,42 (кг)

Обчислюємо суху масу листя для всіх дерев:

Мd хn = Мd1 + Мd2 + Мd3 + …. +Мd11, (кг)

Мd хn = 97,68 + 217,8 + 14,1 + 430,44 + 24,32 + 26,28 + 8,76 + 10,08 +1085,7 + 62,04 +6,42 = 1983,6 (кг)

Запас сухої маси листя на 1 га :

Х кг – 10 000 м2

1983,6 кг – 4150 м2

Х = (1983,6 * 10 000)/ 4150 = 4779,8 (кг)

Таблиця 2. Результати вимірювання дерев та розрахунку запасу фітомаси

№ дерева Вид дерева Діаметр стволу, D, см Сира маса листя , Мw, кг Суха маса листя, Мd, кг
Абрикоса 488,4 97,68
Акація 217,8
Береза 70,5 14,1
Верба 2152,2 430,44
Вишня 121,6 24,32
Горобина 131,4 26,28
Груша 43,8 8,76
Кипарис 50,4 10,08
Тополя 5428,5 1085,7
Черемха 310,2 62,04
Яблуня 32,1 6,42
Середнє 901,6 180,3
Сумарна маса листя на ділянці 9918,1 1983,6
Сумарна маса листя в перерахунку на 1 га 4779,8

 

Висновки :

Щоб зробити санітарно-гігієнічну оцінку насаджень, необхідно знати запас маси листя на деревах, площу зеленого покриття.

Санітарно-гігієнічні функції зелених насаджень полягають в очищенні міського повітря від пилу і газів, захисті від вітру, фітонцидних діях, теплорегулюючих функціях, впливі на вологість повітря та шумозахист.

В даній практичній роботі ми розраховували запаси сирої та сухої фітомаси дерев,а сааме: абрикоси, акації, берези, верби, вишні, горобини, груші, кипарису, тополі, черемхи та яблуні. Згідно з розрахунками на даній ділянці фітомаса тополі перевищує всі інші, потім йде верба, акація та інші види дерев. 

 

Міністерство освіти і науки України, молоді та споту

Дніпродзержинський державний технічний університет

 

 

Індивідуальне завдання № 3

з заповідної справи :

«Оцінка поглинальної і видільної

здатності дерев за вегетацію»

 

 

Виконала:

ст. гр. ЕК-09

Сідорова Ірина

Перевірила:

Непошивайленко Н. О.

 

м. Дніпродзержинськ

Використовуємо данні табл. 3 для розрахунку поглинання деревами
пилу та сірчаного ангідриду :

Абрикоса:

Поглинання SO2 - 50 * 6 = 300 г/ вег. період

Поглинання пилу - 5 * 6 = 30 кг/ вег. період

Акація:

Поглинання SO2 - 10 * 18 = 180 г/вег. період

Поглинання пилу – 4 *18 = 72 кг/ вег. період

Береза:

Поглинання SO2 - 90 * 1 = 90 г/вег. період

Поглинання пилу – 20 *1 = 20 кг/вег. період

Верба:

Поглинання SO2 - 62,6 *2 = 125,2 г/вег. період

Поглинання пилу – 30 * 2 = 60 кг/вег. період

Вишня:

Поглинання SO2 - 62,6 *1= 62,6 г/вег. період

Поглинання пилу – 30 * 1 = 30 кг/вег. період

Горобина:

Поглинання SO2 - 50 *3 = 150 г/вег. період

Поглинання пилу – 5 * 3 = 15 кг/вег. період

Груша:

Поглинання SO2 - 62,6 *1 = 62,6 г/вег. період

Поглинання пилу – 30 * 1 = 30 кг/вег. період

Кипарис:

Поглинання SO2 - 62,6 *3 = 187,8 г/вег. період

Поглинання пилу – 30 * 3 = 90 кг/вег. період

Тополя:

Поглинання SO2 - 62,6 *11 = 688,6 г/вег. період

Поглинання пилу – 30 * 11 = 330 кг/вег. період

Черемха:

Поглинання SO2 - 62,6 *6 = 375,6 г/вег. період

Поглинання пилу – 30 * 6 = 180 кг/вег. період

Яблуня:

Поглинання SO2 - 50 *3 = 150 г/вег. період

Поглинання пилу – 5 * 3 = 15 кг/вег. період

Взагалі на ділянці дерева поглинають:

Поглинання SO2 : 300 + 180 + 90 + 125,2 + 62,6 + 150 + 62,6 + 187,8 + 688,6 + 375,6 + 150 = 2372,4 г/вег. період

Поглинання пилу : 30 + 72 + 20 + 60 + 30 + 15 + 30 + 90 + 330 + 180 + 15 =

872 кг/вег. період

Використовуючи данні табл. 2 розрахуємо поглинання СО2 та свинцю:

СО2

1 га зелених насаджень поглинає 7,5 т,

4150м2 - х = (4150 * 7,5)/ 10000 = 3,1 т.

Поглинання свинцю

одне доросле дерево поглинає 100 г свинцю,

ділянка 4150 м2 поглинає 100* 55= 5500 г,

1 га поглинає – х = (10000 * 5500)/ 4150 = 13253 г.

Розраховуємо виділення О2 за вегетацію:

1 га засаджений деревами виділяє 15 тон кисню або 15000 кг,

4150 м2 виділяють – х = (4150 *15) /10000 = 6,225 т = 6225 кг.

Розраховуємо виділення Н2О за вегетаційний період:

1 га засаджений деревами виділяє 2500 тон води,

4150 м2 виділяють – х = ( 4150 * 2500)/ 10000 = 1037,5 т.

Розраховуємо виділення фітонцидів за вегетаційний період:

1 га засаджений деревами виділяє 350 кг фітонцидів,

4150 м2 виділяють – х = (4150 *350)/ 10000 = 145,25 кг.

 

Таблиця 3 - Результати розрахунку поглинання забруднюючих речовин і виділення кисню та фітонцидів зеленими насадженнями на досліджуваній ділянці

 

Показник     Поглинання за вегетацію Виділення за вегетацію
На ділянці 4150 м2 На1 га На ділянці 4150 м2 На 1 га
Вуглекислий газ, т 3,1 7,5 - -
Кисень, т - - 6,225 15,0
Випаровування води, т - - 1037,5
Пил, т - -
Сірчаний ангідрид, кг 2372,4 - -
Фітонциди, кг - - 145,25
Свинець, кг 5,5 13,3 - -

 

Діаграма поглинання сірчаного ангідриду:

Діаграма поглинання пилу:

 

 

Висновки :

Крім естетичної функції, поглинання вуглекислого газу і вироблення кисню, зелені зони, що складаються з деревинно-чагарникової рослинності виконують грунтозахисні, водорегулюючі, кліматоутворюючі, звукоізолюючі, вітрозахисні, пилозахисні функції, поглинають радіоактивні речовини.

Суть водорегулюючої функції полягає в тому, що дощова вода лісовими масивами вбирається як губка і пройшовши через підстилку і грунт очищається і надходить в підземні річки. Вода, що виливається над безлистяними зонами, стікає, викликаючи грязьові потоки, якими змивається грунт і стікає ця вода в річки - річки дрібнішають і забруднюються.

Провівши підрахунки здатності дерев різних видів поглинати пил, сірчаний ангідрид, свинець, вуглекислий газ можна зробити висновок, що найбільша поглинальна здатність пилу на даній ділянці у тополі, потім черемхи, акації, верби та всі інші породи дерев. Поглинальна здатність сірчаного ангідриду найкраща також у тополі, потім черемхи, акації, верби та інших дерев на даній ділянці. Це зумовлено кількістю дерев даного виду та діаметром їх стовбурів.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...