Главная Обратная связь

Дисциплины:


Незвичайний концертЗавдання: Кожному учневі пропонується на аркушах паперу записати назву концертного номера (будь-якого жанру мистецтва), який би він хотів побачити.

Учитель збирає усі аркуші, відбирає найоригінальніші, допо­внює їх своїми побажаннями. Цей набір номерів і становитиме програму «незвичайного концерту», який відразу імпровізовано грають учні.

Учні об'єднуються в пари. Кожна пара навмання витягає записку із завданням, але тримає поки його в секреті. На при­думування номерів — 3—5 хвилин. Можна використовувати будь-який реквізит, підручні засоби, але обов'язково — фантазію й почуття гумору.

Абсурдні діалоги

Учням пропонується на деякий час стати людиною з певним клеймом. Наприклад: «підлабузниками», «боягузом», «задирку­ватим», «хвальком» тощо.

Учитель ставить питання учням, відповіді на них учні повинні робити відповідно до образу. Якщо учні опанували вправу, можна Кожному учневі задати певний образ, запропонувати тему для бесіди і провести її. Якщо учням буде складно, учитель ставить питання за темою.

СЦЕНІЧНА УВАГА

М'ячі та числа

В.П. Учні, перекидаючи м'яч одне одному, утворюють коло.

Завдання: Кидаючи м'яч, назвати будь-яке число від одиниці до дев'ят­надцяти. Той, кому кинули м'яч, повинен миттєво відгукнутися, назвавши число на одиницю більше, і знову кинути м'яч, на­звавши нове число.

Забороняється, коли кидаєш м'яч, називати число, наступне по порядку за тим, яким тільки-но відгукнувся.

Приклад:

Перший (кидає). 7!

Другий (ловить). 8! (Кидає) 15!

Третій (ловить). 16! (Кидає) 5!

Не відразу все вдається. Якщо два числа називають одне за одним у швидкому темпі, третє число так і проситься — наступне. Навичка робочої зосередженості допоможе учневі позбутися цієї рефлекторної послідовності.

Умови: Поступова зміна темпу кидка дає можливість учням присто­суватися до зміни руху рук. Називати число потрібно одночасно з кидком. Відповідати на число — відразу ж, поки м'яч летить у повітрі.

М'ячі та слова

Учні утворюють коло. Вони перекидають два м'яча — білий і чорний — у темпі, що задає вчитель.

Завдання: Учень, який кидає чорний м'яч, називає будь-який іменник у називному відмінку. Той, хто ловить м'яч, миттєво додає від­повідне дієслово.

Приклад:

Перший (кидає). Хмара!

Другий (ловить). Пливе!

Третій (кидає). Вогнище!

Четвертий (ловить). Розгорається!

Вправу виконують без зусиль лише у порівняно повільному темпі. Лише добре натренована робоча розосереджена увага до­зволяє виконати вправу в швидшому темпі.

Тримай свою мелодію

Учні сидять півколом. За командою (один оплеск у долоні) учні подумки співають свою пісню. Через деякий час за командою (двічі плеснути у долоні) учні починають співати вголос.Учні повинні запам'ятати кількість ударів у долоні для співу подумки, а також для співу вголос.

Ускладнення: Коли учні засвоїли вправу, можна декілька разів поспіль по­вторювати одну команду.

 

КООРДИНАЦІЯ РУХІВ

Східна забава

1. Правою рукою швидко поплескувати себе по животі, а лівою — повільно гладити потилицю.

2. Навпаки: лівою рукою поплескувати себе по животі, а пра­вою — гладити потилицю.

3. Правою рукою повільно плескати себе по животі, а лівою — швидко постукувати по потилиці. Одразу ж — правою рукою швидко, а лівою повільно.

Примітка. Для того щоб засвоїти цю черговість рухів, не­обхідно навчитися виконувати, не збиваючись, кожен рух окремо.

Юлій Цезар

Великий Юлій Цезар міг займатися одночасно декількома справами — і читати, і писати, і розмовляти. У нього відмінно працювали механізми перемикання і він володів добре натрено­ваною розосередженою багатоплановою увагою.

Одразу Юлієм Цезарем стати складно, але поступово трену­ватися — корисно.

Приклади (за ступенем складності):

1. Перемножувати подумки два багатозначні числа і в той самий час писати на аркуші паперу дуже добре відомий вірш.

2. Читати вголос знайомий вірш, а на папері перемножувати два багатозначні числа.

3. Замість знайомого вірша взяти будь-який незнайомий текст із книги. Читати його вголос, а на папері виконувати обчи­слення. Потім переписувати текст із книги, а подумки пере­множувати числа. Текст може бути іноземною мовою.

4. Увімкнути гучну музику. Виконувати один із попередніх ва­ріантів вправи.

5. Під час виконання вправи вчитель підходить до кожного учня і ставить будь-які питання. Учні відповідають на питання, не припиняючи своєї роботи.

 

ДИВИТИСЯ І БАЧИТИ...

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...