Главная Обратная связь

Дисциплины:


коефіцієнт інтегрального використання устаткуванняТема 7. Основні виробничі фонди підприємства

Задача 25

На початок планового року в механічному цеху верстатобудівного заводу встановлено 14 радіально-свердлильних верстатів. Відповідно до плану технічного розвитку виробництва в плановому році передбачено вибуття 2-х верстатів у лютому і введення 4-х одиниць устаткування в квітні. Кількість календарних днів у році – 366, у тому числі 12 святкових і 104 вихідних дня. Режим роботи механічного цеху – двозмінний, тривалість зміни – 8 годин. Простої одиниці устаткування в плановому ремонті складуть 12 днів.

Необхідно розрахувати: 1) середньорічну кількість радіально-свердлильних верстатів; 2) річний номінальний і ефективний фонд часу роботи одного верстата (в годинах); 3) річний ефективний фонд часу роботи групи верстатів (в годинах).

Задача 26

Стоимость основных производственных фондов (ОПФ) ОАО «ОЗРСС» на начало отчетного года составляла 14368 тыс.грн. В течение года введено ОПФ:

- в феврале на сумму 687 тыс.грн;

- в августе – 572 тыс.грн.

Выведено ОПФ:

- в мае – на сумму 360 тыс.грн.;

- в октябре – на сумму 104 тыс.грн.

Выпуск товарной продукции в отчетном году составил 22628 тыс.грн.

Определить: 1) стоимость ОПФ предприятия на конец отчетного года; 2) на основе формулы средней производственной мощности – среднегодовую стоимость ОПФ; 3) фондоотдачу и фондоемкость ОПФ.

 

Задача 27

Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства на початок звітного року становила 34860 тис. грн. Протягом року введене ОВФ:

- у квітні на суму 780 тис. грн.;

- у березні – 570 тис. грн.

Виведено ОВФ:

- у липні – н суму 460 тис. грн.

- у листопаді – на суму 100 тис. грн.

Випуск товарної продукції у звітному році склав 31728 тис. грн.

Визначити: 1) вартість ОВФ підприємства на кінець звітного року;

2) середньорічну вартість ОВФ; 3) фондовіддачу й фондомісткість ОВФ.

 

Задача 28

Вартість основних виробничих фондів (ОВФ) ВАТ «ОЗРТИ» на початок звітного року складала 4318 тис. грн. Протягом року введене ОВФ:

у березні на суму 942 тис. грн;

У вересні — 215 тис. грн.

Виведено ОВФ:

У червні — на суму 512 тис. грн.

У листопаді — на суму 58 тис. грн.

Випуск товарної продукції в звітному році склав 9854 тис. грн.

Визначити:

1) вартість ОВФ підприємства на кінець звітного року;

2) середньорічну вартість ОВФ;

Фондовіддачу і фондоємкість ОВФ.

Задача 29

Первісна вартість токарно-гвинторізного верстата 24856 грн. Вартість нового верстата аналогічного призначення на момент переоцінки 29652 грн. Годинна продуктивність старого і нового верстата складає відповідно 8 і 14 шт. виробів.Верстат прослужив на підприємстві 6 років. Залишковий термін експлуатації верстата за висновком експертів складе 3 роки. Нормативний термін експлуатації верстата – 12 років.

Визначити: 1) відновну вартість верстата; 2) коефіцієнт морального зносу I виду,

Коефіцієнт фізичного зносу верстата (двома способами).

Задача 34

На підприємстві встановлено 900 одиниць верстатного обладнання. У першу зміну з них працювало 700, у другу — 600 і в третю — 140. Визначити коефіцієнт змінності.

Задача 35

У цеху встановлено 198 од. ткацького устаткування. Місячний ефективний однозмінний фонд часу одиниці устаткування 165 годин. За даними обліку використання устаткування встановлено, що протягом місяця устаткування відробило: у першу зміну — 29865 станко-годин, у другу — 13622 станко-годин. Середньочасова продуктивність верстата: фактична — 6,3 погонних метрів, нормативна (за паспортом) — 7,5.

Визначити: 1) коэффициент сменности;

2) коефіцієнт екстенсивного використання устаткування;

3) коефіцієнт інтенсивного використання устаткування;

коефіцієнт інтегрального використання устаткування.

Задача 37

В цехе установлено 84 ед. оборудования. В течение рабочей недели (5-ти дневной) отработано: в первую смену 325 станко-смен; во вторую 125 станко-смен. Средняя продолжительность рабочей смены составила 6,4 час. Режим работы цеха двусменный, номинальная продолжительность рабочей смены 8 час.

Определить: 1) коэффициент сменности оборудования (одним из двух способов); 2) коэффициент экстенсивного использования оборудования.

Задача 38

В цехе установлено 205 ед. ткацкого оборудования. Месячный эффективный односменный фонд времени единицы оборудования 166 часов. По данным учета использования оборудования установлено, что в течение месяца оборудования отработало: в первую смену – 31900 станко-часов, во вторую – 14500 станко-часов. Среднечасовая производительность станка: фактическая 4,3 погонных метров, нормативная (по паспорту) – 5.

Определить:

1) коэффициент экстенсивного использования оборудования;

2) коэффициент интенсивного использования оборудования;

3) коэффициент интегрального использования оборудования.

Задача 4.24

Верстат за зміну повинен робити при 5-денний робочій неділі 7,5 години. Фактично він робив 6,8 годин. По нормі на верстаті повинно бути виготовлено за кожну годину 2 деталі. Фактично середньогодинна продуктивність верстата склала 1,6 деталей. Визначити коефіцієнти інтенсивного та екстенсивного навантаження, а також загальний коефіцієнт інтегрального використання верстата.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...