Главная Обратная связь

Дисциплины:


СӨЖ бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесіСӨЖ тақырыптары, мазмұны Сағат саны Әдебиеттер Орындалу мерзімі
Материяның биологиялық қозғалыс формасы 11 1 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10, 11,12,13 1апта
Қазақстан ғалымдарының Молекулалық биологияға қосқан үлесі. М. Ә. Айтқожин еңбектері.   1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 1 апта
Плазмидтер. Қасиеттері мен қызметтері. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 2 апта
Геном эволюциясы және түрдің түзілуі. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 2 апта
Хроматин белоктарының модификациялары. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 3 апта
Репликация айыры, ұйымдастырылуы. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 3 апта
Апоптоз және канцерогенез. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 4 апта
Өсімдіктер информосомдары. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 4 апта
Прокариоттар мен эукориоттардың транкрипция айырмашылықтары. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 5 апта
Нуклеозимді практикада пайдалану. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 5 апта
РНҚ-ның катализдік қызметі. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 6 апта
Ферменттер биологиялық катализаторлар. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 6 апта
Бактерия таксиндерінің белок биосинтезінеәсері. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 7 апта
Экожүйелердегі Молекулалық әсерлесулер. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 7 апта
Молекулалық геронтология. Қартаймау проблемасы. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 8 апта
Х. К. Корананың генді синтездеуі. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 8 апта
Альтернативті сплайсинг. Аутосплайсинг. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 9 апта
Бактериофаг және вирустар геномы. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 9 апта
Жоғарғы сатылы организмдер транскрипциясы реттелуінін үлгісі 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 10 апта
Аминоацилдену реакциясының арнайылығы. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 10 апта
Трансляция элонгациясы. Элонгацияның белоктық факторлары. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 11 апта
Белоктардың мембраналар арқылы тасымалдануы 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 11 апта
Хромосомалардың центромера және теломера аймағындағы ДНҚ тізбегі 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 12 апта
Хроматин белоктарының модификациясы 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 12 апта
Сүтқоректілердегі транспозондар. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 13 апта
Клетканың генетикалық аппаратының тұрақтылығының сақталуындағы ДНҚ репарациясының ролі.   1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 13 апта
Өсімдіктер гендік инженериясының даму болашағы. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 14 апта
Нуклеин қышқылдарының гибридтелуі. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 14 апта
Геном. Эукариот және прокариот гендері. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 15 апта
Дамудың молекулалық биологиясы. 1.Негізгі 1,2,3,4,5,6.7.8 2.Қосымша 9,10,11,12,13 15 апта

 1.8 Әдебиет тізімі:

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1.Б.Бегімқұлов.Молекулалық генетика және биотехнология негіздері.Алматы .1996.

2. Әбилаев С.А Молекулалық биология және генетика . « Асқаралы», Шымкент 2008

3. Б.Бегімқұлов.Молекулалық генетика негіздері «Фолиант» Астана. 2 009

4.Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1978,

5. Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот (под ред. Спирина А.С.). -М.: Высшая школа, 1990.

6. Молекулярная биология: Структура рибосом и биосинтез белка (нод ред. Спирина А.С.)- -М.: Высшая школа, 1996.

7. Степанов В.М.. Молекулярная биология. Структура и функции белков. -М: Высшая школа, 1996.

8. Альбертс Б., Брейм Д., Льюис Дж., Рефф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки в 5-и томах. - М.: Мир, 1994.

 

Осымша

9. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. В 2-х томах. -М.: Мир,1998.

10. Уотсон Дж., Туз Дж., Куру Д. Рекомбинантные ДНК. -М.: Мир, 1986.

11. Льюин Б. Гены. -М.: Мир,1987.

12. Зенгбуш П, Молекулярная и клеточная биология в 3-х томах. -М.:

Мир,1982.

13.Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. -М.: НИИ

 

Пәннің оқу-әдістемелік картасымен қамтамасыз етілуі

№ р/с Әдебиеттер тізімі Бар болуы Ұсыныстар
библио текадағы кафе-дра-дағы Студенттердің қамсыздығы (%) Электронды түрінде
1. Б.Бегімқұлов.Молекулалық генетика және биотехнология негіздері.Алматы .1996.   - - -    
2. Әбилаев С.А Молекулалық биология және генетика . « Асқаралы», Шымкент 2008    
3. Бегімқұлов.Молекулалық генетика негіздері «Фолиант» Астана. 2 009    
4. Уотсон Дж. Молекулярная биология гена. М.: Мир, 1978,      
5. Молекулярная биология: Структура и биосинтез нуклеиновых кислот (под ред. Спирина А.С.). -М.: Высшая школа, 1990.      
6. Молекулярная биология: Структура рибосом и биосинтез белка (нод ред. Спирина А.С.)- -М.: Высшая школа, 1996.      
7. Степанов В.М.. Молекулярная биология. Структура и функции белков. -М: Высшая школа, 1996.   - - -    
8. Альбертс Б., Брейм Д., Льюис Дж., Рефф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки в 5-и томах. - М.: Мир, 1994.    
9. Сингер М., Берг П. Гены и геномы. В 2-х томах. -М.: Мир,1998 - - -    
10.   Уотсон Дж., Туз Дж., Куру Д. Рекомбинантные ДНК. -М.: Мир, 1986.      
11. Льюин Б. Гены. -М.: Мир,1987.   - - -    
12. Зенгбуш П, Молекулярная и клеточная биология в 3-х томах. -М.: Мир,1982.      
13. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярная биология. -М.: НИИ     - - -    

 

1.9 Білімді бағалау бойынша ақпарат

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...