Главная Обратная связь

Дисциплины:


Экология, семья, демографиябілім игеруді уағыздау, таным іс-әрекет белсенділігі, адам дүниесін тануы

сәнге берілу, нашақорлық және ішімдікке салыну

+оқу, оқыту және тәрбиелеу

***

65 Ғылымда «білімді игеру» ілімін түсінудің теориялық негізін қалаған психолог? :

Д. Лихачев

+С. Рубинштейн

Д. Карнеги

А. Леонтьев

Л. Выготский

***

66 Бүгінгі таңдағы оқу мерзімінің ұзартылуының себебі:

жоғары тұрмыс дәрежесі

ұзақ өмір

+технологияның дамуы

әлеуметтік патериализм

балаларды ересектердің ісіне араластыру

***

67 Ы.Алтынсарин қазақ қоғамының алдынғы қатарлы өркениетті елдерден артта қалу себептерін неден көрді?:

мал шаруашылығындағы ескішіліктен

+қазақтар арасындағы оқу – ағарту ісінің болмауынан

дамыған өнеркәсіптің болмауынан

патриархалдық – феодалдық қоғамның сақталуынан

шетелдік инвестицияның болмауынан

***

68 Білім беру саласының негізгі базалық институты :

бала-бақша

+мектеп

Институт

Колледж

Университет

***

69 Білімнің беделін айқындаушы:

материалдық сыйдың деңгейі

+қоғамның білім маңыздылығын мойындауы

моральдық қанағаттандыру деңгейі

білімнің материалдық жағынан қамтамасыз етілуі

білімнің жалпылығы

***

70 Білімді игерудің екі түрі?:

гуманитарлық және кәсіби

бұқаралық және элитарлық

+теориялық және практикалық

гуманитарлық және элитарлық

гуманитарлық және жаратылыстану

***

71 Білім жүйесіндегі білім беру концепцияларын анықтаңыз:

гуманитарлық және кәсіби

+бұқаралық және элитарлық

теориялық және практикалық

гуманитарлық және элитарлық

гуманитарлық және жаратылыстану

***

72 Бұқаралық коммуникация әлеуметтануының объектісі не?:

Респондент

ақпарат

әлеуметтік әрекеттестік

+ бұқаралық қатынас

Теледидар

***

73 Социологиялық зерттеудің бағдарламасының құрылуы неден басталады:Жұмыс жоспарынан

Сауалнамадан

Тапсырушыны зерттеу

+Проблемалық ахуалды анықтаудан

Эмпирикалық интерпретациядан

***

74 БАҚ үш басты функциясы:

+ насихаттық, үгіттік, ұйымдастырушылық

насихаттық және идеологиялық

идеологиялық және ұйымдастырушылық

мәдени - білім алатын ұйымдастырушылық және идеологиялық

когнитивті, идеологиялық және жарнамалық- анықтама беруші

***

75 Мәлімет жинауда барлық ғылымдарда ежелден қолданып келе жатқан кең таралған әдіс:

+бақылау

Интервью

Сауалнама

Анкета

Эксперимент

***

76 Күнделікті коммуникация - бұл ... :

бір-бірін түсіну

+ кез келген контакт

аяқталған операция

кәдімгі ой

контактының болмауы

***

77 Сенімді және идеологиядан тыс ақпарат көзі не:

Газеттер

Радио

дәрістер

+ күнделіктер

Теледидар

***

78 «Қатынас» ұғымының «коммуникациядан» айырмашылығы неде? :

мазмұнын байытуымен

+ субъектілер арасындағы ақпарат екі жақты айырбас процесімен

объектінің ақпарат қабылдауға даярлықсыздығы

ақпараттық әсермен

объектінің ақпарат қабылдауға дайындығы

***

79 Анкета арқылы әлеуметтік зерттеуді жүргізетін:

Модератор

Монитор

Актор

+ Анкетер

Оператор

***

80 Тұрмыстық және мәдени деңгейдегі қатынас ретінде этникалық коммуникацияның ерекшеліктерін қандай ғылым зерттейді? :

Лингвистика

Паралингвистика

+ этнография

Социолингвистика

Психолингвистика

***

81 Бұқара тұтынушыларды кең көлемде қамтитын жарнама құралы :

баспалық жарнама

жарнамалық рамка

Плакат

теледидарлық жарнама

+радиожарнама

***

82 Девиация - бұл:

жоғарылау

төмендеу

+ауытқу

қалыпты жағдай

Жанама

***

83 Р. Дарендорф пен Л.Козер қандай бағыттың өкілдері?:

құрылымдық функционализм

символдық интеракционизм

+әлеуметтік дау жанжал

биологиялық бағыт

Этнометодология

***

84 Деликвенттілік дегеніміз:

+ Қылмыстық тәртіп

Өлшемдерден шықпайтын тәртіп

Әлеуметті мақұлданған әрекет

Рольдік тәртіп

Статустық тәртіп

***

85 Девиацияға өте бейім топ:

Зейнеткер

әйелдер

+жастар

жұмысшылар

полиция қызметкерлері

***

86 Бейресми бақылаудың агенттерi:

полициялық

салық инспекторы

+ата-ана

сот өкiлi

Директор

***

87 Девиация теориясының авторы:

+Э.Дюркгейм

М.Вебер

Т.Парсонс

Э.Гидденс

Р.Мертон

***

88 Әлеуметтік ауытқуға жатады:

Психоз

Невроз

Паранойя

Шизофрения

+ұрлық

***

89 Материалдық, экономикалық жағынан таршылық көру қалай аталады?:

Статус

Элита

+ мұқтаждық

меншік

Каста

***

90 «Айнадағы Мен» теориясының авторы:

+Ч.Кули

Р.Мертон

Э.Дюркгейм

Т.Парсонс

Г.Спенсер

***

91 Конфликттің жалпы теориясының негізін салушы:

Спенсер

+Р. Дарендорф

Л. Козер

К. Боулдинг

О. Конт

***

92 Әлеуметтік бихевиоризмнің негізін салушы:

А. Шюц

К. Леви-Стросс

О. Конт

Ю. Хабермас

+Б. Скиннер

***

93 Қоғамды зерттеуде әлеуметтік эволюционизмнің негізін қалаушы?:

Э.Дюркгейм

+Г.Спенсер

Д.Белл

К.Маркс

А.Шюц

***

94 Г. Спенсер қоғамның қандай түрлерін көрсеткен:

индустриалды, постиндустриалды, архаикалық

+дәстүрлі, индустриалды

архаикалық және өркениет

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...