Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підготовка бюлетенів2.5.1. Форма та зміст бюлетеня визначається РСС ВДПУ.

2.5.2. Бюлетень повинен містити інформацію про порядок заповнення, прізвища, імена та по батькові кандидатів, інформацію про інститут/факультет, курс. Кандидати розміщуються у алфавітному порядку їх прізвищ.

2.5.3. У бюлетені не може бути інших граф окрім прізвищ кандидатів. Графи «Проти всіх» чи аналогічної у бюлетені бути не може.

2.5.4. Процес виготовлення бюлетенів фінансується за рахунок ради студентського самоврядування, вибори до якої проводяться.

2.5.5. Бюлетені друкуються у день тиші. До моменту голосування вони зберігаються в сейфі у опечатаному конверті із підписами Голови виборчої комісії та секретаря. Ключ від сейфа знаходиться у Голови оргкомітету, а печатка у голови РСС ВДПУ.

2.5.6. Бюлетені друкуються у кількості виборців за списками плюс один контрольний. Зайві бюлетені знищуються одразу.

2.5.7. На бюлетенях повинно бути два ступені захисту: графічний (гільйоші) та відповідний штамп.

2.5.8. Бюлетені штампуються у присутності виборчої комісію у повному складі.

2.5.9. До дня виборів штамп зберігається у секретаря РСС ВДПУ.

2.5.10. Після штампування бюлетені перераховуються та запаковуються у конверт.

2.5.11. Конверт відкривається у день виборів за 1 годину до початку виборів головою виборчої комісії.

2.5.12. Бюлетені видаються членам виборчої комісії у кількості, відповідній кількості людей у списках із якими вони працюють.

Голосування

2.6.1. Час початку, час закінчення та місце голосування встановлюється оргкомітетом.

2.6.2. На початку голосування у кожну урну кидається бюлетень із надписом «КОНТРОЛЬНИЙ». Під час підрахунку цей бюлетень є доказом ідентичності урни.

2.6.3. Студент, що хоче проголосувати на виборах голів самоврядування чи членів Ради гуртожитків повинен пред’явити студентський квиток чи паспорт, чи інший документ із фотографією, що засвідчує особу.

2.6.4. Бюлетень видається особисто студенту.

2.6.5. Забороняється фотографувати чи виносити бюлетені чи передавати їх стороннім особам.

2.6.6. Під час голосування заборонено перебування сторонніх осіб у приміщенні для голосування.

2.6.7. В кабінці для голосування повинен перебувати лише один виборець.

2.6.8. Після закінчення голосування виборчі дільниці закриваються. Жодна особа не має права ні ввійти ні вийти із приміщення для голосування до моменту підпису протоколів про вибори. Після моменту підпису до приміщення повинен зайти голова оргкомітету відповідних виборів та поставити мокру печатку РСС ВДПУ.

2.6.9. На підрахунку голосів мають право бути присутніми члени виборчої комісії, спостерігачі від кандидатів, довірені особи, громадські спостерігачі, акредитовані ЗМІ.2.6.10. У випадку виникнення позаштатних чи непередбачуваних ситуацій шляхи їх розв’язання вирішує голова виборчої комісії

2.6.11. Підрахунок голосів ведуть члени виборчої комісії.

2.6.12. Після підрахунку голосів секретар виборчої комісії заповнює протокол про результати виборів.

2.6.13. Форму протоколу розробляє РСС ВДПУ.

2.6.14. Протокол підписують члени виборчої комісії, спостерігачі. Протокол закріплюється мокрою печаткою РСС ВДПУ головою оргкомітету відповідних виборів.

2.6.15. У випадку виявлення порушень спостерігачами вони мають право внести у протокол відповідну інформацію у розділі «Особлива думка» та повинні написати про це заяву на ім’я голови виборчої комісії.

2.6.16. Заяви повинні бути розглянуті виборчою комісією невідкладно.

2.6.17. Після підписання протоколу усі бюлетені та документація складаються до папки, що опечатується печаткою РСС ВДПУ та передається Голові оргкомітету по акту прийому-передачі.

2.6.18. Голова оргкомітету протягом доби з моменту закінчення виборів повинен сформувати папку із усією документацією оргкомітету та передати її по акту РСС ВДПУ для зберігання.

2.6.19. Папки повинні зберігатися у РСС ВДПУ до моменту передачі їх до архіву. Папка передається до архіву не раніше ніж через 2 роки.

2.6.20. Протоколи виборів із мокрими печатками зберігаються РСС ВДПУ у окремій папці у сейфі.

Результати виборів

2.7.1. Перемогу здобуває той кандидат, який набирає найбільшу кількість голосів.

2.7.2. У разі виборів декількох делегатів вони розташовуються за рейтингом. Обраними вважаються кандидати, що посіли відповідні місця у рейтингу.

2.7.3. У разі, коли два чи більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, організовується наступний тур виборів між цими кандидатами.

2.7.4. Наступний тур проводиться у тижневий строк.

2.7.5. У випадку наступного туру для кандидатів влаштовуються дебати, що є обов’язковими для участі.

2.7.6. Результати виборів повинні бути оприлюдненні у інтернет-ЗМІ не пізніше однієї години з моменту їх закінчення та у друкованому ЗМІ не пізніше місяця з дня виборів.

2.7.7. Вибори вважаються закінченими після оголошення результатів.


 

 

Положення

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...