Главная Обратная связь

Дисциплины:


Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин (E00 - E90), їх наслідкиСТАТТЯ 13

Медичний огляд громадян та військовослужбовців при визначенні ступеня придатності до військової служби, до навчання у ВВНЗ проводиться після стаціонарного обстеження в умовах спеціалізованого лікувального закладу. У разі виявлення вузлового зоба пропонується пункційна біопсія щитоподібної залози під контролем УЗД та цитологічне дослідження біоптату. Якщо відсутні дані про новоутворення, огляд проводиться за пунктом "г".

До пункту "а" належать:

стійкі, значно виражені розлади, зумовлені тяжкими формами цукрового діабету з високою гіперглікемією (більше 13,7 ммоль/л) і глюкозурією, ацетонурією, схильністю до частих гіпоглікемічних станів, кетозом, універсальною ангіопатією (ретинопатія, гломерулосклероз тощо), які потребують для компенсації вуглеводного обміну 60 одиниць інсуліну на добу і більше;

тяжкі форми вузлового зоба, дифузного токсичного зоба (різко виражене схуднення, адинамія, виражений екзофтальм, задуха у спокої, частота пульсу 120 ударів на хвилину і більше, порушення серцевого ритму, різноманітні вісцеральні прояви);

тяжкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 100 мг та більше на добу;

нецукровий діабет, що потребує постійного проведення замісної терапії.

До цього пункту належать також усі хвороби залоз внутрішньої секреції (гіпофізу, наднирників, щитоподібної, білящитоподібної та статевих залоз) з незворотними змінами органів і систем та різкими порушеннями їх функцій.

До пункту "б" належать:

стійкі помірно виражені розлади, зумовлені хворобами ендокринних залоз середньої тяжкості, коли при відповідному лікуванні зберігається незначне зниження працездатності оглядаємого;

цукровий діабет середньої тяжкості з помірною гіперглікемією (не більше 13,7 ммоль/л) та глюкозурією. Компенсація вуглеводного обміну досягається пероральним уживанням цукрознижувальних препаратів або введенням інсуліну до 60 одиниць на добу на фоні постійної дієтотерапії. Ацетонурія, кетоз, діабетичні коми в анамнезі відсутні;

токсичний зоб середнього ступеня тяжкості (зниження ваги тіла на 20 % від початкової, помірна тахікардія до 120 ударів на хвилину, характерні очні симптоми);

гіпотиреоз середнього ступеня тяжкості, що потребує призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні 50 - 100 мг на добу;

аліментарне ожиріння III ступеня.

До цього пункту належать також усі захворювання залоз внутрішньої секреції з помірними порушеннями функцій.

До пункту "в" належать:

форми цукрового діабету з невисокою гіперглікемією (8 - 9 ммоль/л), яка легко нормалізується дієтою, працездатність хворого збережена;легкі зворотні форми дифузного токсичного зоба (легка неврозоподібна симптоматика, зниження толерантності до фізичного навантаження, тахікардія з частотою пульсу до 100 ударів на хвилину);

легкі форми гіпотиреозу, що потребують призначення в складі замісної терапії тиреоїдних гормонів у дозуванні до 50 мг на добу;

дифузний та вузловий зоб 3 стадії без порушення функцій щитоподібної залози;

гіпоталамічний синдром нейроендокринної форми (ожиріння I - II ступенів, гіпертензія, порушення толерантності до вуглеводів, наявність стрій на тулубі, кінцівках);

підгострий тиреоїдит з рецидивним перебігом;

аліментарне ожиріння II ступеня.

До цього пункту належить також функціональна гіпербілірубінемія з постійним підвищенням білірубіну більше ніж 30 ммоль/л.

(абзац двадцять третій статті 13 із змінами, внесеними згідно
з наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

При вперше виявленій гіпербілірубінемії (у 2 та більше аналізах крові) призовники та громадяни визнаються тимчасово непридатними з обов'язковими двома обстеженнями за цей час з метою виключення хронічної патології печінки.

З метою ранньої діагностики порушення вуглеводного обміну та цукрового діабету для проведення тесту обстежуваний приймає внутрішньо сухий порошок глюкози, розчинений в 250 мл води з розрахунку 1 г сухого порошку на 1 кг маси тіла, але не більше 100 г.

Таблиця 1

Інтерпретація результатів дослідження на основі критеріїв ВООЗ (1999 рік)

Оцінка результату дослідження Концентрація глюкози в капілярній крові (ммоль/л)
натщесерце через 120 хвилин
Норма £5,5 <7,8
Порушена толерантність до глюкози <6,1 ³7,8 але <11,1
Цукровий діабет ³6,1 ³11,1


У разі дослідження цукру крові за іншими методиками враховуються відповідні норми для зазначених методик.

(статтю 13 доповнено новим абзацом двадцять сьомим
згідно з наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466,
у зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - тридцять шостий
вважати абзацами двадцять восьмим - тридцять сьомим)

До пункту "г" належать:

дифузний та вузловий зоб 1 - 2 стадій без порушення функцій щитоподібної залози;

аліментарне ожиріння I ступеня;

прооперовані з приводу гінекомастії із сприятливим результатом.

До пункту "д" належать стани після хірургічних втручань на щитоподібній залозі, інших ендокринних залозах при нормалізації їх функцій після лікування. За цим самим пунктом оглядаються військовослужбовці за контрактом, які перенесли гострі та підгострі тиреоїдити та стани після стаціонарного лікування з приводу вперше виявленого цукрового діабету 1-го типу, тиреотоксикозу.

При ожирінні іншого походження огляд за графами I, II, III проводиться залежно від тяжкості перебігу основного захворювання за відповідними статтями Розкладу хвороб.

Особи з незбалансованим харчуванням та фізичним розвитком (конституціональна високорослість) оглядаються за статтею 82 Розкладу хвороб.

Таблиця 2

Рекомендована вага тіла в кілограмах та її діапазон залежно від зросту (в осіб віком 18 - 25 років)

(абзац тридцять п'ятий статті 13 із змінами, внесеними згідно
з наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

Зріст (у см) Недостатнє харчування (у кг) Рекомендована вага тіла (у кг) Надмірне харчування (у кг) Ожиріння I ст. (у кг) Ожиріння II ст. (у кг) Ожиріння III ст. (у кг)
42 - 44 44 - 52 52 - 62 62 - 67 68 - 79 79 - 90
43 - 45 46 - 53 53 - 63 64 - 69 69 - 81 81 - 92
44 - 46 46 - 54 55 - 65 65 - 71 71 - 83 83 - 95
45 - 47 47 - 56 56 - 67 67 - 73 73 - 85 85 - 97
46 - 48 49 - 57 57 - 69 69 - 75 75 - 87 87 - 100
48 - 50 50 - 59 59 - 70 70 - 77 77 - 90 90 - 102
50 - 52 52 - 62 62 - 74 74 - 80 80 - 94 94 - 107
51 - 54 54 - 63 63 - 76 76 - 82 83 - 96 96 - 110
52 - 55 55 - 65 65 - 78 78 - 85 85 - 99 99 - 113
54 - 56 56 - 66 67 - 79 80 - 87 87 - 101 101 - 116
55 - 57 58 - 68 68 - 81 81 - 88 89 - 103 103 - 118
56 - 59 59 - 69 70 - 83 83 - 91 91 - 106 106 - 121
57 - 60 60 - 71 71 - 85 85 - 93 93 - 108 108 - 124
59 - 62 62 - 73 73 - 87 87 - 95 95 - 111 111 - 126
60 - 63 63 - 74 75 - 89 89 - 97 97 - 113 113 - 130
61 - 64 65 - 76 76 - 91 91 - 99 99 - 116 116 - 132
63 - 66 66 - 78 78 - 93 93 - 101 101 - 118 118 - 135
64 - 68 68 - 79 79 - 95 95 - 103 104 - 121 121 - 138
65 - 69 69 - 81 81 - 97 97 - 106 106 - 124 124 - 141
67 - 70 70 - 82 83 - 99 99 - 108 108 - 126 126 - 144
68 - 72 72 - 85 85 - 101 101 - 110 110 - 129 129 - 147
70 - 73 73 - 86 87 - 103 103 - 112 113 - 132 132 - 150
71 - 75 75 - 88 88 - 106 106 - 115 115 - 134 134 - 154
73 - 76 76 - 90 90 - 108 108 - 118 118 - 137 137 - 157
74 - 78 78 - 92 92 - 110 110 - 120 120 - 140 140 - 160


Для оцінки стану харчування використовувати індекс масси тіла (далі - ІМТ), який визначається шляхом відношення величини маси тіла (кг) до квадрату величини зросту в метрах за формулою:

маса тіла (кг) ІМТ = -------------------------------- квадрат величини зросту (м2).


(абзац тридцять сьомий статті 13 у редакції наказу
Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

Відповідно до ІМТ слід користуватися такими показниками:

(статтю 13 доповнено абзацом тридцять восьмим згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

недостатнє харчування - <18,5;

(статтю 13 доповнено абзацом тридцять дев'ятим згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

рекомендована вага тіла - 18,5 - 24,9;

(статтю 13 доповнено абзацом сороковим згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

надмірне харчування - 25 - 29,9;

(статтю 13 доповнено абзацом сорок першим згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

ожиріння I ст. 30 - 34,9;

(статтю 13 доповнено абзацом сорок другим згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

ожиріння II ст. 35 - 39,9;

(статтю 13 доповнено абзацом сорок третім згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

ожиріння III ст. ³40.

(статтю 13 доповнено абзацом сорок четвертим згідно з
наказом Міністра оборони України від 01.08.2011 р. N 466)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...