Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для студентів 4 курсу 

Тема 1. Вступ до кримінології. Злочинність як соціальна та кримінологічна проблема *

 

1. Кримінологія як наука, її предмет, структура та завдання.

 

2. Злочинність: основні підходи до розуміння та визначення.

 

3. Ознаки злочинності. . _

 

4. Функції злочинності.

 

5. Система показників злочинності (стан, рівень, динаміка, структура, географія). Коефіцієнти злочинності.

 

6. Характеристика латентності злочинності, її види. Методи виявлення латентних злочинів.

 

7. Статистичний аналіз стану злочинності в Україні з 1991 року по теперішній час.

 

8. Світові тенденції злочинності.

 

Теми рефератів:

 

I. Методи вимірювання латентності злочинності.

 

-2. -Основні причини латентності злочинності.

 

3. Коефіцієнти злочинності та їх практичне значення. - .

 

4. Структура злочинності та її основні показники.

 

5. Екологія злочинності. ^

 

6. Територіальні відмінності злочинності в Україні.

 

7. Визначення темпів руху злочинності.

 

8. Зміни у динаміці злочинності в Україні.

 

9. "Ціна" злочинності та її складові.

 

10. Злочинність в Україні та державах СНД: порівняльний аналіз.

 

11. Злочинність в Україні та економічно розвинутих державах: порівняльний аналіз.

 

Практичне завдання:

 

1. Запропонуйте визначення поняття «злочинність» до проекту закону «Про протидію злочинності».

 

2. Використовуючи офіційні статистичні дані звітностей судових або правоохоронних органів, складіть графік динаміки злочинності в Україні за роки незалежності та опишіть тенденції.

 

Тема 2. Кримінологічна характеристика та типологія осіб, що вчинили злочини

 

1. Особа, що вчинила злочин: підходи до визначення та співвідношення із суміжними поняттями (особа злочинця, особа винного, криміногенна особистість, суб’єкт злочину та ін.). Проблема особистості злочинця.

 

2. Співвідношення соціального та природного в особистості злочинця.

 

3. Структура особистості особи, що вчинила злочин.

 

4. Типологія осіб, що вчиняють злочини, та її практичне значення.

 

Теми рефератів:

 

1. Акцеитуійована особистість та особистість злочинця.

 

2. Соціально-рольові характеристики особи, що вчинила злочин.

 

3. Кримінально-правові- характеристики особи, що вчинила злочин.

 

••/. Особистість злочинця та суміжні поняття.

 

і. Криміногенна особистість.

 

6. Структура особистості злочинця. 

7. Антропологічні особливості особистості злочинця.

 

8. Фізіологічні особливості особистості злочинця.

 

9. Психіатричні особливості особистості злочинця.

 

10. Генетичні особливості особистості злочитія.

 

11. Правова психологія осіб, що вчинили злочин. 4

 

12. Класифікація злочинців за ступенем, суспільної небезпеки.

 

13. Дискусія про суспільну небезпеку особистості злочинця.

 

14. Вплив характеристик особистості злочинця на індивідуалізацію покарання.

 

Практичне завдання: охарактеризуйте структуру особи, що вчинила злочин, за матеріалами Крим і пальної справи.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...