Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розкладання вектора на складовіРозглянемо прямокутну систему координат і довільний вектор (рис. 2.4).

 

 
 

 


 

Рис. 2.4

 

З рис.2.4 видно, що вектор можна подати у вигляді суми трьох векторів, що лежать на даних осях координат:

(2.1)

Вектори називаються складовими вектора відносно системи координат або його компонентами.

Модулі векторів дорівнюють модулям проекцій вектора відповідно на осі Отже, довільний вектор можна розкласти на три складові вектори, що лежать на осях координат.

Тепер від точки в додатному напрямі кожної координатної осі відкладемо вектори, довжина яких дорівнюватиме одиниці. Такі вектори називаються одиничними векторами або ортами і позначаються відповідно через , (рис. 2.5).

 
 

 


Рис. 2.5

 

Повертаючись до рівності (2.1), зазначимо, що вектор як і вектор розташований на осі абсцис, тому

де Х – довжина вектора взята зі знаком плюс, якщо напрями векторів і збігаються, або зі знаком мінус, якщо їх напрями протилежні. Інакше кажучи, Х – число, що є проекцією вектора на вісь абсцис.

Аналогічно одержуємо:

і

Тоді рівність (2.1) запишеться так:

(2.2)

Рівність (2.2) дає розкладання вектора за базисними одиничними векторами, або за ортами і

Замість повного запису (2.2) часто користуються скороченим . Тут позначають проекції вектора .

Довжину вектора визначаємо за формулою

.

Якщо дані дві точки і , які є відповідно початком і кінцем вектора , то його проекції на осі координат відповідно дорівнюють:

тоді вектор можна записати у такому вигляді:

.

Його довжину визначаємо за формулою:

. (2.3)

Позначаючи через кути вектора з осями координат, отримуємо:

(2.4)

називаються напрямними косинусами вектора .

Напрямні косинуси вектора задовольняють умові

.

Одиничний вектор має своїми компонентами його напрямні косинуси.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...