Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вставка художнього тексту WordArtХудожньо оформлений текст WordArt корисний для документів, які повинні привертати увагу читача, таких як рекламні листки, оголошення, брошури, веб-страницы.

Для вставки в документ художнього тексту WordArt необхідно:

1. Виділити текст.

2. Виконати команду Вставка → Текст → WordArt.

3. У меню кнопки WordArt вибрати зразок, що сподобався, і клацнути по ньому мишею. У документ буде вставлений об'єкт WordArt з перетвореним виділеним текстом.

4. Для настроювання об'єкта WordArt використати інструменти контекстної вкладки Формат.

Керування положенням об'єктів на сторінці

Всі графічні об'єкти можна переміщати по сторінці за допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі або за допомогою миші. Для зручності вирівнювання об'єктів на сторінці можна відобразити сітку за допомогою прапорця Вид → Показати →  Сітка.

При керуванні положенням графічних об'єктів потрібно знати, що документ Word має чотири шари (рис. 4.19):

1. Передній графічний шар.

2. Шар тексту.

3. Задній графічний шар.

4. Шар колонтитула й підкладки.

Рис. 4.19. Чотири шари документа Word

 

Кожний верхній шар заслоняє своїм умістом попередній. На самому нижньому шарі розташовуються колонтитули й підкладка документа.

За замовчуванням малюнок із графічного файлу, кліп з колекції Microsoft Office, нове полотно, малюнок SmartArt містяться на шар тексту прямо в сам текст. Окремі фігури (лінії, прямокутники та інші команди групи Вставка → Ілюстрації → Фігури) і декоративний текст WordArt за замовчуванням містяться на передній шар, заслоняючи собою текст.

Змінити шар розміщення графічного об'єкта можна за допомогою команд контекстного меню цього об'єкта:

· На передній план → Помістити перед текстом або Обтікання текстом → Перед текстом для розміщення об'єкта на передній шар;

· На задній план → Перемістити за текстом або Обтікання текстом → За текстом для розміщення об'єкта на задній шар;

· Обтікання текстом → У тексті для розміщення об'єкта в шар тексту.

Ці ж команди є на контекстній вкладці Формат відповідного об'єкта.

Усередині кожного із графічних шарів об'єкти розташовуються друг над іншому в порядку їхнього додавання. Управляти їхнім положенням відносно один одного можна за допомогою команд контекстного меню На передній план → Перемістити вперед і На задній план → Перемістити назад або за допомогою цих же команд контекстної вкладки Формат.

Об'єкти усередині одного шару можна групувати, поєднуючи кілька об'єктів в один (команда Групувати контекстного меню або вкладка Формат → Упорядкувати → Групувати), вирівнювати щодо сторінки по горизонталі й вертикалі (Формат → Упорядочить → Вирівняти) і повертати на заданий кут (Формат → Упорядкувати → Повернути).Усередині шаруючи тексту можна задати варіант обтікання об'єкта текстом (рис. 4.20): у тексті, навколо рамки, по контурі, наскрізне, зверху й знизу (команда Обтікання текстом контекстного меню об'єкта).

Рис. 4.20. Завдання параметра обтікання текстом

 

При редагуванні документа кожний малюнок переміщається разом з тим абзацом, до якого він прив'язаний. Всі об'єкти, що перебувають не в тексті, а обтічні їм, або розташовані на передньому або задньому шарі, називаються «плаваючими». Коли виділений «плаваючий» графічний елемент, ліворуч від абзацу, до якого він прив'язаний, відображається чорний якір (при відображенні схованих символів форматування). Це значок прив'язки об'єкта до абзацу, його можна пересунути мишею в інший абзац. Редактор Word відслідковує, щоб малюнок завжди перебував на одній сторінці з абзацом, до якого він прив'язаний.

 

Завдання для лабораторної роботи

 

1. Запустити програму Microsoft Word.

Запускаємо або ярлик на робочому столі , або Пуск e Все программы e Microsoft Office e Microsoft Word 2010.

2. Зберегти Документ1 в папці Модуль1\Лаб2 особистого каталогу диска S:або іншого робочого диску. При збереженні дати назву документу прізвище_лаб2.docх.

Файл e Сохранить e вибираємо потрібну папку e у полі Имя файла: пишемо прізвище_лаб2 e Сохранить.

3. Зробити звичайний, а потім розмічений вид документа.

Вид e Режим чтения e закрыть, потім Разметка страницы.

4. Вимкнути і ввімкнути лінійку.

Вид e прибрати PЛинейка, потім R Линейка.

5. Задати такі параметри:

Ø поля для сторінок: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см; орієнтація книжкова;

Ø для символів – шрифт Times New Roman; розмір 14;

Ø для абзаців: лівий відступ 0; правий 0; першого рядка 1,27; вирівнювання за шириною; міжрядковий інтервал полуторний; заборона висячих рядків.

Разметка страницы e Параметры страницы e закладка Поля: набираємо потрібні значення e потім закладка Размер бумаги e Ориентация ž книжная e ОК.

Главная e Шрифт e вибираємо потрібні значення.

Главная e Абзац e спочатку на закладці Отступы и интервалы встановлюємо потрібні значення e перехід на закладку Положение на странице e R запрет висячих строк e ОК.

6. У документі набрати текст без форматування:

Міністерство освіти і науки України

Університет митної справи та фінансів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Інформатика”

Варіант № 15

Виконав: студент групи ЕМ15-1

Іваненко О.П.

Перевірив: доц. кафедри ВМ та І

Лебідь О.Ю.

Дніпропетровськ

7. Відформатувати набраний текст таким чином, щоб отримати титульну сторінку (рис. 6.1).

 

 

Рис. 6.1. Зразок титульної сторінки

 

Для цього необхідно скористатись можливостями форматування (піктограмами вкладки Главная).

8. Встановити розрив сторінки.

Поставити курсор в кінці останнього рядка (після 2015). Вставка e Разрыв страницы.

9. На новій сторінці зробити заголовок ЗМІСТ.

Для цього потрібно встановити для рядка вирівнювання Выровнять по центру e увімкнути верхній регістр (клавіша Caps Lock) та набрати текст.

10. Пропустити декілька порожніх рядків та встановити розрив розділу.

Для цього скористаємось Разметка страницы e Разрывы страниц e Следующая страница.

11. На новій сторінці зробити заголовок Завдання 1.

12. Створити свій стиль і призначити його до такого тексту:

 

Главная e Стили e e у полі Имя: задаємо назву Мой стиль e Формат e вибираємо потрібний формат для шрифта, абзаца, тощо e ОК. Виділяємо наш текст і призначаємо для нього створений стиль.

13. Установити номери сторінок. Вставити верхній колонтитул і розмістити в ньому дату і своє прізвище.

Вставка e Номера страницы e Формат номеров страниц та прибрати галочку з перемикача Номер на первой странице e ОК.

Вставка e Верхний колонтитул e Изменить верхний колонтитул e та пишемо своє прізвише e Закрыть окно колонтитулов.

14. Перевірити орфографію в тексті.

Рецензирование e Правописание.

15. Встановити розрив розділу та зробити заголовок Завдання 2.

Повторити дії пункту 10.

16. Скопіювати текст, що був набраний у п. 12 через два рядки після заголовка Завдання 2.

Для цього скористатись Главная e Копировать e Вставить.

17. Розбити текст на стовпчики.

Виділяємо потрібний текст e Разметка страницы e Колонки e Другие колонки e Тип: две e R Разделитель e ОК.

18. Встановити довільну границю для поточного розділу (для Завдання 2).

Разметка страницы e Границы страниц e вкладка Страницы e обрати Рисунок e Применить к текущему разделу e ОК.

19. Встановити розрив розділу та зробити заголовок Завдання 3.

Повторити дії пункту 10.

20. Створити рисунок, використовуючи автофігури (див. теоретичні відомості).

Вставка e Фигуры e Новое полотно.

 

Рис. 6.2. Функції митного тарифу

 

21. Згрупувати створений рисунок.

Виділити усі об’єкти на полотні e Формат (Средства рисования) e Группировать.

22. Встановити розрив розділу та зробити заголовок Завдання 4.

Повторити дії пункту 10.

23. Створити таблицю за зразком, наведеним нижче.

Вставкаe Таблица e Вставить таблицу e вказати кількість рядків та стовпців e ОК e заповнити таблицю за вказаним зразком e Работа с таблицами (Конструктор).

24. Побудувати діаграму на основі даних таблиці.

Вставка e Диаграмма e занести дані, як вказано на рисунку та відформатувати діаграму за зразком.

25. Знайти суму для стовпця Імпорт.

Работа с таблицами (Макет) e Данные e формула.

26. Ознайомитися з об’єктами. Занотувати у звіт назви будь-яких двох об’єктів.

Вставка e Вставить объект e Объект ( ).

27. За допомогою редактора формул набрати формулу:

.

Вставка e Вставить объект e Объект e Microsoft Equation 3.0 e ОК.

28. Вставити формулу для знаходження коренів квадратного рівняння.

Вставка e формула e Квадратное уравнение.

29. Перейти до режиму Структура.

Вид e Структура.

30. Усі заголовки Завдання 1, Завдання 2, Завдання 3 та Завдання 4 зробити заголовками першого рівня.

Виділити по черзі кожен заголовок та обрати на панелі інструментів Уровень 1. Всі інші абзаци повинні бути Основной текст.

31. Автоматично згенерувати зміст роботи.

Вид e Разметка страницы e перевести курсор на вільний рядок після заголовку ЗМІСТ e Ссылка e Оглавление e Оглавление… e вкладка Оглавление e ОК.

32. Зберегти і закрити документ.

Файл e Закрыть.

33. Вийти з редактора Microsoft Word.

Файл e Выход.

Завдання для самостійної роботи

1. Створити документ прівище_самостійна.docх у папці Модуль1\Лаб2 своєї особистої папки диску S:.

2. Створити макрос, який повинен зробити напис за допомогою WordArt: Це моя самостійна робота з Word. Макрос повинен запускатися або за допомогою комбінації клавіш Ctrl+A, або за допомогою кнопки на вашій панелі інструментів.

Вид e Макросы e Запись макроса e задати Имя макроса e Назначить: клавишам e у вікні Новое сочетание клавиш поставити курсор та натиснути на клавіатурі потрібну комбінацію e Назначить e викликати WordArt (Вставка) e написати потрібний текст e Закрыть e зупинити запис Вид e Макросы e Остановить запись).

3. Набрати довільний текст (3-4 рядка).

4. Встановити нумерацію сторінок в документі.

5. Встановити колонтитули, які містять інформацію про автора та час і дату створення документа.

6. Створити макрос, який змінює виокремлений текст певним чином (розмір, колір, фон тощо).

7. Скопіювати екран (натиснути клавішу Print Screen). Вирізати будь-яку частину екрана.

Рис. 6.3. Частина екрана

 

8. За допомогою Мастера резюме створити файл Резюме_ПІБ.docх у папці Модуль1\Лаб2 своєї особистої папки диску S:, де надати резюме для прийому на роботу. Обов’язково вказати такі дані: ПІБ, дата народження, освіта (коли і що закінчили, спеціальність), досвід роботи, знання ПК, різних мов, здібності, захоплення.

9. Створити фірмовій бланк чи візитну картку будь-якої організації чи підприємства, який зберегти у файлі прізвище_2.docх у папці Модуль1\Лаб2 своєї особистої папки диску S:. Бланк обов’язково згрупувати. Наприклад такий:

10. Зберегти файли і закрити їх.

11. Вийти з Microsoft Word.

 

Запитання для самостійної перевірки знань

 

1. Призначення текстового процесору Word.

2. Структура вікна текстового процесора.

3. Як можна виділити різні фрагменти тексту?

4. Що таке текстовий документ та шаблон?

5. Які розширення мають документи та шаблони Word?

6. Як можна створити новий документ?

7. У чому суть пошуку і заміни?

8. Як розбити текст на колонки?

9. Як розбити текст на сторінки?

10. Як виконують розбиття та з’єднання абзаців?

11. Як створити новий стиль?

12. Як створити математичну формулу?

13. Як створити таблицю? Які дії можна виконувати з таблицею?

14. Що таке табуляція?

15. Як створити діаграму? Як задати параметри діаграми та виконати відповідне оформлення?

16. Як намалювати схему? Як згрупувати рисунок чи схему?

17. Для чого призначені автофігури?

18. Як перевірити правопис?

19. Що таке форматування документу?

20. Як створити гіперпосилання в документі?

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...