Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи розташування ЗВІ й органів управління 

 

Принцип важливості і частоти використання (рис. 40, ґ) передбачає розміщення найважливіших індикаторів та органів управління, що найчастіше використовуються, в опти­мальних робочих зонах. Цим забезпечується ефективна ро­бота оператора за рахунок зниження його втомлюваності.

Розглянуті принципи розташування ЗВІ і ОУ можуть всту­пати у протиріччя між собою, тому в кожному конкретному випадку проектування пульта управління потрібно насамперед звертати увагу на особливості функціонування СЛМ.

Робоче сидіння є елементом робочого місця, яке забезпечує підтримку робочої пози оператора у положенні «сидячи».

Обираючи тип робочого сидіння, варто враховувати спе­цифіку роботи, обсяг робочого простору, особливості інших елементів робочого місця, можливість зміни робочого поло­ження, характер рухів різних частин тіла, наявність вібрації, умови безпеки.

Робочі сидіння повинні забезпечувати:

підтримку такого положення тіла у просторі, за якого на­вантаження на м'язи буде мінімальним;

умови для зміни робочої пози з метою зняття статичної
напруги м'язів спини;

нормальне функціонування організму людини;

зручність розміщення у кріслі і вставання з нього;

вільне переміщення тулуба і кінцівок тіла у процесі роботи;

повільне або ступеневе регулювання параметрів, з кроком
для лінійних параметрів — 10 мм, а для кутових – 1°.

Робочі стільці та крісла розраховані на довготривале ви­користання, і тому до їхньої конструкції належать сидіння, спинка, підтримувальні конструкції, підлокітник і підголів­ник (для крісел), підставка для ніг.

Робочі крісла для транспортних засобів мають: високу спинку для забезпечення необхідної опори тіла в роботі з педалями; значний кут її нахилу (95°... 135°) з обов'язковим його регулюванням; ширше сидіння (450...800 мм); регулю­вання висоти сидіння, передньо - заднього його переміщен­ня, антивібраційне обладнання. Основні параметри крісла оператора наведені на рис. 41.

Рис. 41

Розріз і розміри робочого крісла оператора

 

У проектуванні робочих місць, розрахованих на робочу позу «сидячи-стоячи» або «стоячи», необхідно враховувати і відповідні антропометричні та психофізіологічні характеристики оператора. Розміщення панелей управління для робо­ти оператора, їхній нахил суттєво відрізняються від цих са­мих характеристик робочої пози «сидячи» (рис. 42).

Положення «стоячи» більше відповідає природному поло­женню тіла людини у просторі, хоча площа опори значно мен­ша. В цьому положенні людина має сприятливіші умови для візуального огляду, переміщення тіла у просторі, виконання перцептивно-моторних рухів. Але тривале перебування в цій позі викликає підвищення тиску в судинах нижніх кінцівок, що призводить до розвитку різних патологічних захворювань. 

Р и с. 42

Розміри робочого місця у положенні «сидячи-стоячи»

Ось чому в роботі у положенні «стоячи» треба уникати фіксо­ваних поз і робити короткі перерви для відпочинку в положенні «сидячи». Різні варіанти робочих місць наведені на рис. 43.


 

 

a

Рис 43

Приклади організації робочих місць оператора (а, б)

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...