Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибір коефіцієнтів кориґуванняНормативи періодичності проведення планових технічних обслуговувань, трудомісткості робіт визначаються нормативно-технічною документацією, у першу чергу, складену заводом-виготовлювачем даного автомобіля. Нормативи задаються для еталонних умов функціонування АТП.

При відмінності реальних умов експлуатації від еталонних вищевказані нормативи необхідно скориґувати за допомогою коефіцієнтів К1, … , К5, які враховують, відповідно:

К 1 – категорію умов експлуатації;

К 2 – тип рухомого складу, тобто відмінність заданої моделі автомобіля від базової;

К 3 – природно-кліматичні умови;

К 4 – кількість технологічно сумісного РС на АТП;

К 5 – спосіб зберігання РС на АТП.

Вибір коефіцієнтів кориґування виконують, використовуючи табл. А.6, і зводять до таблиці 2.3. При виборі коефіцієнтів необхідно звернути увагу на те, що кожен коефіцієнт має своє значення при кориґуванні того або іншого нормативу. Якщо модель автомобіля має відмінності від базової за декількома факторами, то результуюче значення коефіцієнта К2 визначається перемножуванням його значень.

Під час вибору способу зберігання РС необхідно дотримуватися рекомендацій ОНТП 01-91, тобто для вантажних і автобусних АТП – відкрите зберігання, для таксомоторного парку – закрите.

Перед розрахунком ВП необхідно нормативи, установлені для еталонних умов, скориґувати щодо заданих умов експлуатації.

 

2.2.2 Кориґування нормативів періодичності технічних обслуговувань і пробігу до КР

Кориґування нормативів періодичності технічних обслуговувань і пробігу до КР виконується за формулами:

; (2.1)

; (2.2)

; (2.3)

де , , – нормативні пробіги відповідно до ТО-1, ТО-2, КР;

, , – скориговані пробіги.

 

2.2.3 Кориґування нормативів трудомісткості технічних обслуговувань і поточного ремонту, нормативу простою РС у ТО й ПР

Кориґування здійснюється за формулами [7]:

; (2.4)

; (2.5)

; (2.6)

; (2.7)

; (2.8)

де , , , – нормативні значення трудомісткостей технічних обслуговувань ЩОС, ТО-1, ТО-2 і поточного ремонту відповідно.

Згідно з ОНТП 01-91 трудомісткість проведення ЩОТ складає 50 % від трудомісткості ЩОС.

Таблиця 2.3 – Значення коефіцієнтів і результати кориґування

Норматив Значення нормативу до кориґування Значення коефіцієнтів Значення нормативу після кориґування
K1 K2 K3 K4 K5
Пробіг до КР,              
Періодичність ТО-1, Lн1              
Періодичність ТО-2, Lн2              
Простой у ТО й ПР, ДНТО-ПР              
Трудомісткість:              
ЩОС, tHЩOc              
ТО-1, tH1              
ТО-2, tH2              
ПP, tHПP              
ЩОТ,              

Кориґування нормативу простою в ТО й ПР здійснюється за формулою [7]:, (2.9)

де ДНТО-ПР – норматив простою РС у ТО й ПР, днів/1000 км.

Результати кориґування нормативів пробігів, які розраховані за формулами (2.1–2.3), результати кориґування нормативів трудомісткостей, які розраховані зо формулами 2.4–2.8, результат кориґування нормативу простою в ТО й ПР, який розрахований за формулою 2.9, зведені до табл. 2.3 (таблиці до кожної моделі окремо).

Для подальших розрахунків використовують скориґовані нормативи.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...