Главная Обратная связь

Дисциплины:


КОНТРОЛЬ РОБОТИ ПРАКТИКАНТІВ І ЗВІТНІСТЬ 

У відповідності з «Положенням про проведення практики студентів вищих спеціальних учбових закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України № 93 від 8 квітня 1993 року, загальне керівництво виробничою технологічною практикою здійснюється одним із ведучих спеціалістів підприємства.

Керівництво виробничою практикою студентів в підрозділах покладається на постійно працюючих в них спеціалістів, які зобов’язані забезпечити виконання студентами програми практики і дати оцінку якості їх роботи.

Студентам навчального закладу слід кожного дня вести щоденник, в якому здійснювати реєстрацію про виконання робіт.

Керівники практики від підприємства повинні систематично контролювати роботу практикантів, переглядати та підписувати щоденники, а також давати заключний відгук про роботу кожного студента.

По закінченню практики студентам необхідно здати щоденники в учбову частину технікуму, а також звіти про виконання програми практики з висновками по їх виконанню керівника практики від підприємства.

Звіт складається в процесі проходження практики поетапно, по мірі проходження програми; кожний розділ його оформлюється до моменту закінчення практики у відповідному підрозділі і надається керівникові практики даного підрозділу, а також керівникові, який здійснював загальне керівництво, на перегляд та підпис.

Звіт з виробничої практики повинен бути широко ілюстрованим ескізами, схемами, заводськими нормалями і картами, формами, фотокартками і т.і. У звіті повинно неодмінно знайти відображення все те, що є новітнім на даному підприємстві (нові технології, обладнання, організація роботи і т.і. ).

Стандартне обладнання, яке досконало вивчалося в технікумі, у звіті перелічується без описування.

У звіті слід відображати усі питання, передбачені даною програмою. Бажано висвітлювати також питання, які мають місце на даному підприємстві, але не передбачені програмою,та мають професійну цінність.

У звіті необхідно вказати позитивні сторони, а по виявленим недолікам висловити конкретну пропозицію щодо їх усунення.

Складання звіту повинно показати вміння студента систематизувати матеріал і давати технічно вірну характеристику його.

Виробнича практика закінчується захистом звіту з практики комісії до складу якої входять керівники практики від підприємства та навчального закладу.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.

 

На основі програми виробничої практики навчальним закладом складаються робочі плани проходження практики студентами.

В робочих планах вказуються терміни, місце і зміст практики, стосовно специфіки базового підприємства з обліком вимог до практичної підготовки молодих спеціалістів відповідного профілю.

Робочі плани розглядаються цикловими комісіями і затверджуються заступником директора технікуму.

На основі затверджених робочих планів складають календарний графік практики, в якому вказують робочі місця практикантів, тривалість практики на кожному робочому місці і дату переходу з одного робочого місця на інше.

Календарний графік практики затверджується підприємством по узгодженню з навчальним закладом.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...