Главная Обратная связь

Дисциплины:


Приклад розв'язання задачіУмова задачі. Обчисліть ризик травмування людей, зайнятих певним видом діяльності (в розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб, що займаються цією діяльністю – 200, а за останні 5 років травми одержали 3 особи (відповідь на першу частину задачі).

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці (відповідь на другу частину задачі).

Розв'язок.Визначаємо середньорічну кількість травмованих осіб, для цього ділимо кількість постраждалих на кількість років, за які сталися ці трагічні події.

Далі знаходимо величину ризику за вище поданою формулою.

або

Відповідь на першу частину задачі – Ризик травмування дорівнює

У наступній частині задачі необхідно порівняти отриманий результат з величиною прийнятного ризику, який визначений у світовій практиці і дорівнює від до , для цього отриманий результат ділимо на прийнятний ризик. разів

Відповідь на другу частину задачі: Ризик травмування людей більший за прийнятний у 3000 разів.

 

ЗАДАЧІ

1. Обчисліть ризик травмування людей, зайнятих певним видом діяльності (в розрахунку за рік), якщо середньорічна кількість осіб, що займаються цією діяльністю – 800, а за останні 10 років травми одержали 2 особи.

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

2. Обчисліть ризик під час зимової риболовлі (в розрахунку за рік), якщо в середньому у регіоні нараховується 2500 рибалок, а за останні 16 років потерпіло 3 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

3. Обчисліть ризик утоплення (в розрахунку за рік), якщо в середньому за рік на озері купається 1000 осіб, а за останні 8 років потонули 3 особи.

Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

4. Обчисліть ризик захворювання на грип (в розрахунку за рік), якщо в середньому у селі проживає 750 осіб, а за останні 8 років захворіло 2 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

5. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті N (в розрахунку за рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 4,5 років потрапили в аварію і були травмовані 7 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

6. Обчисліть ризик автомобільної аварії в місті В (в розрахунку за рік), якщо в середньому на автомобілях їздять 1500 осіб, а за останні 16 років потрапили в аварію і були травмовані 9 осіб. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.7. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 60 чоловік, а за останні 21 рік травми одержали 2 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

8. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 5000 чоловік, а за останні 4,5 роки травми одержали 4 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

9. Обчисліть ризик травмування на підприємстві (в розрахунку за рік), якщо загальна кількість працюючих складає 10000 чоловік, а за останні 18 років травми одержали 4 особи. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

10. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

№ підприємства Загальна кількість працівників Кількість нещасних випадків Кількість смертельних нещасних випадків
-

Обчисліть ризик аварії на авіаційному транспорті (в розрахунку за рік), якщо авіакомпанія А має 120 літаків, що виконують регулярні рейси, а останні 20 років авіакатастрофи зазнало 3 літаки. Порівняйте обчислений рівень ризику з нормованим (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

12. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

№ підприємства Загальна кількість працівників Кількість нещасних випадків Кількість смертельних нещасних випадків
-
-

 

13. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

№ підприємства Загальна кількість працівників Кількість нещасних випадків Кількість смертельних нещасних випадків

 

14. Оцініть стан БЖД на трьох підприємствах, якщо за рік вони мають такі показники:

№ підприємства Загальна кількість працівників Кількість нещасних випадків Кількість смертельних нещасних випадків
-
-

 

15. Обчисліть ризик програти всі гроші в казино (в розрахунку за рік (365 днів), якщо в казино щоденно грають 100 осіб, а тільки 5 осіб з них виграють гроші, 5 осіб виходять з тією ж сумою, з якою прийшли, і 20 осіб програють тільки частину грошей. Порівняйте обчислений рівень ризику програшу (психологічної травми) з нормованим ризиком фізичного травмування (прийнятним на сьогоднішній день) у світовій практиці.

Задача №……

Розв’язок…..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача №……

Розв’язок…..________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ЛЮДИНА В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ"

Зміст розділу

Основні поняття: аналізатор, вісцеральний, латентний, латентний період, рецептор, нервовий імпульс, тактильна чутливість , стрес, мислення.

Література :[1, с. 56–124; 2, с. 14–117; 3, с. 39–70; 4, с. 51–125].

ФІЗІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

Людина – відкрита біоенергетична та духовно-інформаційнасистема. Єдність систем та цілісність організму людини. Гомеостаз.

Внутрішній і зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофізіологічного стану людини від рівня впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Вплив психічного стану на функціонування організму. Роль рецепторів, ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику. Захисні властивості людського організму. Імунітет. Адаптація. Надійність фізіологічних систем людини. Можливі порушення діяльності організму та хвороби, що викликаються умовами життя і діяльності людини. Способи реалізації захисних властивостей організму людини.

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої безпеки. Духовність, її роль у формуванні характеру та поведінки людини. Екологічне, валеологічне та ноосферне мислення.

Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку. Мислення, комунікативність, емоції, воля в системі забезпечення безпеки людини. Самооцінка. Потреби й активність особи. Зовнішні подразники та їхній вплив на зміну психофізіологічного стану організму. Стрес. Фобії. Типові моделі психологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій. Психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття індивідууму. Емпатія, егоцентризм і гуманність. Конфлікти та їх вирішення.

Методики формування й підтримання особистої психологічної стійкості людини в екстремальних обставинах.

 

РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ ПРИ ОЦІНЦІ НЕБЕЗПЕК

Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою зорового, слухового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної, больової і температурної чутливості. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, моторний період.

Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. Фізіологічна дія кольорів на людський організм.

Слух. Межі сприйняття звуку. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.

Роль нюху й смаку для безпеки людини. Функції тактильної, температурної, вісцеральної чутливості, больового відчуття, рухового аналізатора у сприйнятті небезпечних факторів та забезпеченні безпеки людини.

Кількісний та якісний аналіз небезпек за допомогою аналізаторів людини.

 

 

2.1. Завдання до розділу «ЛЮДИНА В СИСТЕМІ "ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ»

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...