Главная Обратная связь

Дисциплины:


Практичне завдання 3. 1. Ознайомившись з увідною 5, намітьте план дій СОГ на місці виявлення трупа.1. Ознайомившись з увідною 5, намітьте план дій СОГ на місці виявлення трупа.

2. Висуньте слідчі версії та складіть план їх перевірки.

3. Перелічіть ознаки, які можуть свідчити про скидання трупа з поїзда.

Увідна 5

 

8 вересня під укосом, у 20 метрах від залізничного полотна в районі сел. Тепличного Луганської обл., виявлено труп невідомого чоловіка з ознаками на­сильницької смерті.

У процесі самостійної роботи підготуйте відповідіна питання практичного завдання.

 

Теми рефератів

 

1. Алгоритм дій слідчого при отриманні повідомлення про виявлення трупа невстановленої особи з ознаками насильницької смерті?

2. Особливості розслідування вбивств, вчинених на об’єктах залізничного транспорту.

3. Особливості організації розслідування справ про вбивства «без трупа».

 

Тема: Розслідування вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

4.1. Організація та провадження розслідування вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

Самостійна робота – 3 години

Мета самостійної роботи: з’ясування питань стосовно механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом; механізму угоди з відчуження житла, організації роботи з документами.

Питання для самостійного вивчення

 

1. Особливості механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

2. Обставини, що підлягають установленню при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

3. Особливості порушення кримінальної справи за фактом убивства, пов’язаного з заволодінням житлом.

4. Організація роботи з документами при розслідуванні вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом.

 

Теми рефератів

 

1. Особливості механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

2. Обставини, що підлягають установленню при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

 

 

4.2. Особливості порушення кримінальної справи за фактом убивства,

поєднаного з заволодінням житлом. Організація роботи з документами

при розслідуванні вбивства, поєднаного з заволодінням житлом

Семінарське заняття – 2 години

Самостійна робота – 3 години

Метод проведення: дискусія, колоквіум із використанням елементів тренінгу, ділова гра.

Мета заняття: з’ясування механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом; набуття практичних навичок і вмінь установлення механізму угоди з відчуження житла, організації роботи з документами.

 

Питання для обговорення

 

1. Особливості механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.2. Обставини, що підлягають установленню при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

3. Особливості порушення кримінальної справи за фактом убивства, пов’язаного з заволодінням житлом.

4. Організація роботи з документами при розслідуванні вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Охарактеризуйте механізм вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

2. Хто найчастіше стає жертвою вбивства, поєднаного з заволодінням житлом?

3. Перелічіть способи, які використовують злочинці для отримання згоди потерпілого на здійснення різних угод із житлом.

4. Хто найчастіше вчиняє вбивства з метою заволодіння житлом?

5. Конкретизуйте обставини, які підлягають установленню при розслідуванні вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом.

6. Які обставини підлягають з’ясуванню у випадках, коли вчиненню вбивства з метою заволодіння житлом передувало викрадення людини або позбавлення її волі?

7. Які обставини необхідно з’ясовувати, установлюючи конкретні дії кожного члена групи та його роль у вчиненні вбивства пов’язаного з заволодінням житлом?

8. Перелічіть обставини, які відносяться до вчинення злочину групою, які необхідно з’ясовувати при розслідуванні вбивства, поєднаного з заволодінням житлом.

9. Які дані, що характеризують особу потерпілого, підлягають установленню в процесі розслідування вбивства, поєднаного з заволодінням житлом?

10. Які обставини підлягають з’ясуванню в процесі аналізу поведінки потерпілого під час події?

11. Назвіть обставини, які підлягають з’ясуванню у зв’язку з установленням механізму угоди з відчуження житла.

12. Перелічіть чинники, які дозволяють робити припущення про вбивство з метою заволодіння житлом за умови встановлення особи трупа з ознаками насильницької смерті.

13. Конкретизуйте підстави для прийняття законного й обґрунтованого рішення про порушення кримінальної справи за матеріалами перевірки про безвісне зникнення особи за наявності підозр про її вбивство з метою заволодіння житлом.

14. Які перевірні заходи мають бути проведені з метою встановлення підстав для порушення кримінальної справи за фактом убивства, поєднаного з заволодінням житлом, за безвісного зникнення особи.

15. Перелічіть документи, що підлягають вилученню, огляду й аналізу при розслідуванні справ про вбивства, поєднані з заволодінням житлом.

16. Перелічіть документи з приватизації житла.

17. Які документи з відчуження житлової площі підлягають дослідженню в процесі розслідування вбивства, поєднаного з заволодінням житлом?

18. На що треба звертати увагу при дослідженні документів із відчуження житлової площі?

 

Практичне завдання

 

1. Ґрунтуючись на змісті увідної 6, визначте перелік і
місця зберігання документів, що підлягають вилученню.

2. Підготуйте постанову про провадження виїмки й протокол виїмки документів із приватизації житла.

3. Складіть постанову про провадження виїмки й протокол виїмки документів із відчуження житлової площі.

 

Увідна 6

 

10 травня до Артемівського РВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл. надійшла заява Кравцова А.С. про те, що коли він приїхав до Луганська відвідати свою тітку, Березкіну О.П., котра проживає за адресою: кв-л Героїв Сталінграда, 30, кв. 15, то дізнався, що в її квартирі проживають невідомі йому особи, які нібито купили в неї квартиру. Куди могла виїхати Березкіна О.П., йому не відомо. Продавати квартиру вона не збиралася. Крім нього, у неї немає ніяких родичів.

Того ж самого дня Кравцову А.С. було пред’явлено для впізнання труп невідомої жінки, виявлений 7 травня в посадці, у районі селища Косіора, з ознаками насильницької смерті. Кравцов А.С. впізнав труп Березкіної О.П.

У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом убивства Березкіної О.П., установлено, що в її квартирі проживає Семенов М.П. з дружиною, котрі купили квартиру через посередника, який назвався Кириловим М.Е.

 

У процесі самостійної роботи підготуйте такі документи:

- постанову про провадження виїмки документів із приватизації житла;

- протокол виїмки документів із приватизації житла;

- постанову про провадження виїмки документів із відчуження житлової площі;

- протокол виїмки документів із відчуження житлової площі.

 

Тема реферату

 

1. Організація роботи з документами при розслідуванні вбивств, пов’язаних із заволодінням житлом.

 

Тема: Розслідування вбивств на замовлення

5.1. Загальна характеристика вбивств на замовлення. Організація та провадження їх розслідування

Лекція – 2 години

Самостійна робота – 2 години

План

 

1. Чинники, які відрізняють убивства на замовлення від інших умисних убивств.

2. Загальна характеристика різновидів убивств на замовлення.

3. Обставини, що підлягають установленню та доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

Питання для самостійного вивчення

 

1. Причини несвоєчасності висновку про замовний характер убивства в правозастосовній практиці?

2. Співучасники злочину, наявність яких дозволить сформулювати висновок про замовний характер убивства.

3. Чинники, які дозволяють кваліфікувати вбивство як вчинене на замовлення.

4. Загальна характеристика вбивства на замовлення, вчиненого на побутовому підґрунті.

5. Мотиви вбивств на замовлення, вчиненого на побутовому підґрунті.

6. Основні риси вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

7. Мотиви вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

8. Обставини, що підлягають установленню та доказуванню при розслідуванні вбивств на замовлення?

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика різновидів убивств на замовлення.

2. Обставини, що підлягають установленню та доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

 

5.2. Загальна характеристика організаційних заходів при розслідуванні вбивств на замовлення у сфері бізнесу й організованої злочинності

 

Самостійна робота – 4 години

 

Мета самостійної роботи: з’ясування чинників, які відрізняють убивства на замовлення від інших умисних убивств, характе­ристики вбивств на замовлення; набуття практичних навичок і вмінь із доказування обставин, що підлягають установленню в процесі розслідування. З’ясування питань стосовно загальної
характеристики організаційних заходів при розслідуванні вбивств на замовлення у сфері бізнесу й організованої злочинності, ефективності використання бригадного методу розслідування вбивств на замовлення; набуття практичних навичок і вмінь уявного моделювання ситуації та висунення слідчих версій у процесі розслідування вбивств на замовлення.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Загальна характеристика організаційних заходів у процесі розслідування вбивств на замовлення.

2. Уявне моделювання ситуації та висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Назвіть чинники, які ускладнюють розслідування вбивств на замовлення.

2. Обґрунтуйте ефективність використання бригадного методу в процесі розслідування вбивств на замовлення.

3. Що лежить в основі версії про організацію вбивства особою з числа близького оточення потерпілого?

4. Обґрунтуйте версію про організацію вбивства за наймом із корисливих спонукань конкурентами по бізнесу або іншими особами на ґрунті конфліктних ситуацій, пов’язаних із веденням комерційної діяльності.

5. Охарактеризуйте чинники, що лежать в основі версії про те, що вбивство за наймом із корисливих спонукань організовано лідером злочинного угруповання, яке контролює комерційну діяльність потерпілого.

6. Які обставини можуть бути покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами ворогуючих між собою злочинних угруповань на ґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту?

7. Що може бути покладено в основу версії про те, що вбивство за наймом із корисливих спонукань організовано особами, яким службова чи громадська діяльність потерпілого перешкоджала в досягненні злочинної мети.

 

Практичне завдання

 

1. Ознайомтеся з увідною 7. Перелічіть обставини, які можуть бути покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами ворогуючих між собою злочинних угруповань на ґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту.

 

Увідна 7

 

20 березня біля будинку 36 по вул. Вавилова в м. Луганську з автомата Калашникова було обстріляно автомобіль «Джип», який належав лідеру злочинного угруповання Войцехівському В.А. У результаті перестрілки Войцеховському В.А., його водієві й охоронцеві було заподіяно смертельні поранення.

 

У процесі самостійної роботи підготуйте відповідь на питання практичного завдання.

 

Теми рефератів

 

1. Загальна характеристика організаційних заходів у процесі розслідування вбивств на замовлення.

2. Уявне моделювання ситуації та висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу й організованої злочинності.

 

5.3. Організація розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому ґрунті

 

Самостійна робота – 4 години

Мета самостійної роботи: з’ясування питань, пов’язаних із моделюванням ситуації та висуненням версій про вчинення вбивств на замовлення з побутових мотивів; набуття практичних навичок аналізу наявних даних і висунення на їх основі слідчих і розшукових версій.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Моделювання ситуацій і висунення версій про можливих організаторів убивств на замовлення, вчинених із побутових мотивів.

2. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому ґрунті.

3. Розслідування вбивств на замовлення, вчинених з інших мотивів.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Охарактеризуйте обставини, які дозволяють висувати версії про вчинення вбивства за наймом із корисливих спонукань.

2. Конкретизуйте коло осіб з числа близького оточення потерпілого, котрі можуть бути організаторами вбивства за наймом на побутовому ґрунті з корисливих спонукань.

3. Назвіть основні цілі вбивства за наймом, вчиненого на побутовому ґрунті й організованого особою, яка мала неприязні стосунки з потерпілим.

4. Охарактеризуйте обставини, які можуть бути покладені в основу висунення версій про вчинення вбивства за наймом з інших мотивів.

 

Практичне завдання

 

1. На основі наявних даних (увідна 8) висуньте версії про можливих організаторів убивства на замовлення, вчиненого з побутових мотивів.

2. Намітьте план перевірки версій.

 

Увідна 8

 

1 квітня до чергової частини Кам’янобрідського РВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл. звернувся Пивоваров Д.С., котрий повідомив, що близько 22-ї години в будинку 36 по вул. Інтернаціональній в м. Луганську виявив скривавлений труп своєї матері, Пивоварової Є.Л.

У процесі розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом убивства Пивоварової Є.Л., установлено, що Пивоваров Д.С. часто сварився з матір’ю, виганяв її з дому.

 

У процесі самостійної роботи підготуйте відповідь на питання практичного завдання.

 

Теми рефератів

 

1. Моделювання ситуацій і висунення версій про можливих організаторів убивств на замовлення, вчинених із побутових мотивів.

2. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому ґрунті.

 

 

Тема: Організація та провадження розслідування вбивств, що вчинені на сексуальному ґрунті й у стані сильного душевного хвилювання

6.1. Загальна характеристика організаційних заходів при розслідуванні вбивств, що вчинені на сексуальному ґрунті й у стані сильного душевного хвилювання

Самостійна робота – 4 години

Мета самостійної роботи: з’ясування питань, пов’язаних із поняттям і класифікацією вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті, психологічними особливостями сексуаль­них убивць, способами вчинення названих злочинів, особливостями їх кваліфікації; набуття практичних навичок і вмінь організації розслідування вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті.

 

Питання для самостійного вивчення

 

1. Поняття й класифікація вбивств, що вчинені на сек­суальному ґрунті.

2. Психологічні особливості сексуальних убивць.

3. Класифікація потерпілих у результаті сексуальних убивств.

4. Особливості кваліфікації вбивства, що вчинене на сек­суальному ґрунті.

5. Особливості організації розслідування сексуальних убивств.

6. Значення сукупності пошукових ознак для організації встановлення особи й розшуку злочинця.

7. Можливості комплексної сексолого-психіатричної експертизи.

8. Особливості доказування фізіологічного афекту.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Які вбивства вважаються вчиненими на сек­суальному ґрунті?

2. Які дії разом із заподіянням тілесних ушкоджень включають сексуальні вбивства?

3. Назвіть та охарактеризуйте різновиди сексуальних убивств.

4. Конкретизуйте психологічні особливості сексуальних убивць.

5. Дайте загальну характеристику серійних сексуальних убивств.

6. У чому полягають особливості кваліфікації дій винного, що вчинив убивство на сек­суальному ґрунті?

7. Перелічіть сукупність пошукових ознак, які доцільно включати до схеми дій для організації встановлення особи й розшуку злочинця.

8. Охарактеризуйте можливості сексолого-психіатри­чної експертизи.

9. Які питання можуть бути поставлені на вирішення комплексної сексолого-психіатри­чної експертизи?

10. Назвіть чинники, які дозволяють зробити висновок про вчинення злочину в стані фізіологічного афекту.

11. Які обставини підлягають доказуванню для встановлення факту вчинення злочину в стані фізіологічного афекту?

 

Практичне завдання

 

Проаналізуйте інформацію, яка міститься в увідній 9. Визначте коло питань, які можуть бути поставлені на вирішення комплексної сексолого-психіатри­чної експертизи в розслідуваній справі.

 

Увідна 9

 

3 серпня слідчий СВ ЛМУ УМВС України в Луганській обл. затримав Чмирьова В.В. за підозрою у вчиненні вбивства із сексуальних мотивів Барикіної А.М. в парку імені Горького м. Луганська. У процесі розслідування факт вчинення злочину Чмирьовим В.В. підтвердився, як і десять інших, раніше не розкритих убивств жінок.

У слідчого при розслідуванні кримінальної справи виникли сумніви в психічній повноцінності Чмирьова В.В. З урахуванням вчинення ним серії вбивств на сек­суальному ґрунті слідчий прийняв рішення про призначення комплексної сексолого-психіатри­чної експертизи.

 

У процесі самостійної роботи підготуйте постанову про призначення сексолого-психіатри­чної експертизи.

 

Теми рефератів

 

1. Особливості організації розслідування вбивств, вчинених на сексуальному ґрунті

2. Особливості організації розслідування вбивств, вчинених у стані сильного душевного хвилювання

 

 

Питання для підготовки до екзамену

1. Специфіка розкриття і розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, досконалого в умовах неочевидності.

2. Особливості діяльності ОВС і чергової слідчо-оперативної групи з розкриття розбою, вчиненого в умовах неочевидності на попередньому етапі розслідування.

3. Особливості діяльності слідчого з виявлення підозрюваного у вчиненні розбійного нападу, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

4. Предмет і організація допиту свідків при розслідуванні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

5. Особливості діяльності слідчого по викриттю особи, затриманої за підозрою у вчиненні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

6. Вміст і особливості взаємодії слідчого з оперативними працівниками і співробітниками інших служб органів внутрішніх справ при затриманні підозрюваного у вчиненні розбою.

7. Предмет і організація допиту потерпілого при розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

8. Вміст роботи слідчого з визначення достатності доказів для прийняття рішення про пред’явлення обвинувачення у вчиненні розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

9. Особливості кваліфікації розбійних нападів, поєднаних зі вчиненням інших злочинів.

10. Вміст діяльності слідчого на подальшому етапі розслідування розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

11. Вміст діяльності слідчого, націленої на закінчення розслідування кримінальної справи за фактом розбою, поєднаного зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень.

12. Місце вимагання серед злочинів проти власності. Особливості кваліфікації вимагання, вчиненого організованою злочинною групою.

13. Організація діяльності органу внутрішніх справ під час надходження заяви про вимагання.

14. Особливості і порядок порушення кримінальної справи за фактом вимагання. Порядок заповнення статистичної картки на виявлений злочин.

15. Організація розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, при реалізації даних оперативної перевірки.

16. Загальні питання організації розкриття і розслідування вимагання, вчиненого організованою злочинною групою, на попередньому етапі провадження у кримінальній справі.

17. Вміст організації допиту особи, яка заявила про вимагання: питання, що підлягають з’ясуванню.

18. Підстави і порядок прослуховування телефонних переговорів у процесі розслідування кримінальної справи. Процесуальний порядок оформлення результатів прослуховування.

19. Види тактичних операцій, здійснюваних при розслідуванні вимагань.

20. Особливості взаємодії слідчого зі співробітниками оперативних підрозділів та інших служб органів внутрішніх справ при підготовці тактичних операцій по кримінальних справах про вимагання.

21. Цілі, вміст і планування тактичної операції «Затримання вимагачів на місці злочину».

22. Провадження тактичної операції по затриманню вимагачів на місці злочину і процесуальний порядок її оформлення.

23. Процесуальний порядок допиту підозрюваного у вимаганні. Питання, що підлягають з’ясуванню.

24. Тактичні прийоми, що можуть бути використані для викривання брехні в свідченнях підозрюваних у вимаганні.

25. Можливості, об’єкти дослідження і порядок призначення судово-фоноскопічної експертизи.

26. Процесуальний порядок і особливості вилучення зразків для порівняльного дослідження у кримінальній справі про вимагання (фонограми голосів потерпілого і підозрюваних).

27. Можливості, об’єкти дослідження і процесуальний порядок призначення судово-хімічної експертизи у справі про вимагання.

28. Особливості діяльності слідчого по кваліфікації вимагання і складання постанови про притягнення особи як обвинуваченого у справі.

29. Організація роботи слідчого, направленої на закінчення розслідування кримінальної справи за фактом вимагання.

30. Загальна характеристика злочинів проти життя.

31. Заховання факту вбивства: головні причини і способи.

32. Інсценування як один із способів заховання слідів вбивства.

33. Ознаки інсценувань самогубства, нещасного випадку, природної смерті, скоєння злочину іншою особою або у іншому місці.

34. Інформаційна база для викриття інсценування.

35. Розгляд первинних матеріалів і особливості порушення кримінальної справи за фактом вбивства.

36. Питання, пов’язані з предметом доказування у справах про вбивства, і основні джерела отримання певних відомостей по цих питаннях під час огляду місця події.

37. Дії слідчого при надходженні заяви (повідомлення) про злочин, по якому необхідно негайно оглянути місця події.

38. Дії слідчого після прибуття на місце події за фактом вбивства.

39. Дії оперативного працівника, який надає допомогу слідчому на місці події за фактом вбивства.

40. Порядок огляду трупа на місці події.

41. Ексгумація трупа. Обставини, які слід враховувати в процесі ексгумації.

42. Висунення і перевірка версій про злочинця в процесі огляду місця події за фактом вбивства.

43. Організація призначення судово-медичної експертизи.

44. Приблизний перелік загальних питань, які можуть бути поставлені на вирішення судово-медичної експертизи.

45. Організація призначення судово-медичної експертизи речових доказів.

46. Дії слідчого при надходженні повідомлення про виявлення трупа невідомої особи з ознаками насильницької смерті.

47. Додаткові питання, які ставляться перед судмедекспертизою при виявленні трупа невідомої особи з ознаками насильницької смерті.

48. Об’єкти, які в обов’язковому порядку вилучаються судмедекспертом в процесі проведення експертизи трупа невідомої особи.

49. Висунення і відпрацювання версій при виявленні невпізнаного трупа.

50. Особливості розслідування вбивств, вчинених на об’єктах залізничного транспорту.

51. Особливості порушення кримінальної справи за наявності підстав для висунення версії про вчинення вбивства, але за відсутності трупа.

52. Особливості організації розслідування справ про вбивства «без трупа».

53. Основні напрями розслідування справ про вбивства при не знаходженні трупа.

54. Особливості механізму вчинення вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

55. Обставини, які підлягають з’ясуванню при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

56. Особливості порушення кримінальної справи за фактом вбивства, поєднаного із заволодінням житлом.

57. Організація роботи з документами при розслідуванні вбивств, поєднаних із заволодінням житлом.

58. Чинники, що відрізняють вбивства на замовлення від інших умисних вбивств.

59. Загальна характеристика різновидів вбивств на замовлення.

60. Обставини, які підлягають з’ясуванню і доказуванню в процесі розслідування вбивств на замовлення.

61. Загальна характеристика організаційних заходів в процесі розслідування вбивств на замовлення.

62. Уявне моделювання ситуації і висунення слідчих версій при розслідуванні вбивств на замовлення, вчинених у сфері бізнесу і організованої злочинності.

63. Моделювання ситуацій і висунення версій про можливих організаторів вбивств на замовлення, вчинених за побутових мотивів.

64. Особливості організації розслідування вбивств на замовлення, вчинених на побутовому підґрунті.

65. Розслідування вбивств на замовлення, вчинених за іншими мотивами.

66. Використання бригадного методу в розслідуванні вбивств на замовлення.

67. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства особою з кола близького оточення потерпілого?

68. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства на замовлення з корисливих мотивів конкурентами по бізнесу або іншими особами на підґрунті конфліктних ситуацій, пов’язаних з проведенням комерційної діяльності.

69. Чинники, покладені в основу версії про те, що вбивство на замовлення з корисливих мотивів організоване лідером злочинного угрупування, який контролює комерційну діяльність потерпілого.

70. Обставини, покладені в основу версії про організацію вбивства лідерами злочинних угрупувань, які ворогують між собою, на підґрунті кримінального бізнесу або внутрішньогрупового конфлікту.

71. Обставини, покладені в основу версії про те, що вбивство на замовлення з корисливих мотивів організоване особами, яким службова або суспільна діяльність потерпілого перешкоджала досягненню злочинної мети.

72. Обставини, покладені в основу версії про вчинення вбивства на замовлення на побутовому підґрунті. Коло осіб із кола близького оточення потерпілого, які можуть бути організаторами вбивства на замовлення на побутовому підґрунті з корисливих мотивів.

73. Цілі вбивства на замовлення, вчиненого на побутовому підґрунті й організованого особою, яка мала неприязні стосунки з потерпілим.

74. Обставини, які можуть бути покладені в основу висунення версії про вчинення вбивства на замовлення з інших мотивів.

75. Поняття і класифікація вбивств, вчинених на сексуальному підґрунті. Особливості кваліфікації вбивства, вчиненого на сексуальному підґрунті.

76. Психологічні особливості сексуальних вбивць.

77. Класифікація потерпілих в результаті сексуальних вбивств.

78. Особливості організації розслідування сексуальних вбивств.

79. Значення сукупності пошукових ознак для організації виявлення особи і розшуку злочинця, який вчинив убивство на сексуальному підґрунті.

80. Можливості комплексної сексолого-психіатрічної експертизи.

81. Особливості доказування фізіологічного афекту.

82. Обставини, які підлягають доказуванню при виявленні факту скоєння злочину в стані фізіологічного афекту.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...