Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тематика соціологічного есе.1. Навіщо потрібно вивчати соціологію?

2. «Соціологізм» Е Дюркгейма чи «розуміюча соціологія» М.Вебера ?

3. Соціалізація особистості: її «плюси» і «мінуси» сьогодні.

4. Солідарність: «механічна й органічна», «спільнота і суспільство».

5. «Людина – не острів, а частина материка» (Джон Донн).

6. «Людина – суспільна істота» (Сенека).

7. «Хто може бути самим собою, нехай не буде ніким іншим» (Парацельс).

8. «Цінність, як і час, поняття відносне» (А.Тойнбі).

9. «Людина – це система потреб, а суспільство – це система заборон» (З,Фрейд).

10. «За» і «проти» гендерного домінування у професійній та політичній сферах.

11. Чому жінці важче зробити кар’єру ?

12. Відносини формальні й неформальні. Любов і обмін.

13. Конкуренція і конфлікт. Порівняння понять.

14. Як біхевіоризм пояснює людську поведінку?

15. Наукова ерудиція та інтелігентність людини: чи співпадають ці поняття?

16. Теорія соціального обміну і соціальний біхевіоризм.

17. Емпатія як адекватна реакція на афективні дії партнера.

18. Анатомія соціальної відстані.

19. Уявлення себе іншим у повсякденному житті.

20. Влада: насильство і авторитет.

21. «Харизматична влада» і її особливості.

22. Соціальні інститути суспільства як “ліфти” соціальної мобільності.

23. Суспільство майбутнього: для кого ?

24. Наскільки відкритим є сьогодні українське суспільство ?

25. Соціальні цінності і соціальні норми: які вони сьогодні?

26. Система соціальної нерівності в Україні: класи чи страти?

27. Проблеми і досягнення «нових українців».

28. У чому відмінність суспільства «сучасного» від «традиційного»?

29. Культура і соціальна взаємодія. Соціально-культурна диференціація суспільства.

30. Культурні універсалії. Етнічна і національна культура.

31. Інтелігент, інтелігентність, інтелектуал: чи актуальні ці поняття у XXI-му столітті ?

32. Субкультура і контркультура.

33. Молодіжна субкультура вчора, сьогодні і завтра.

34. Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.

35. Конформізм і нонконформізм: що краще ?

36. Українська еліта сьогодні.

37. „Реальна політика полягає в тому, щоб не помічати фактів” (Г.Адамс).

38. „Політика — це благородне мистецтво одержувати голоси бідних і гроші на виборчу кампанію у багатих, обіцяючи захистити одних від інших” (О.Америнджер).

39. „З політикою потрібно поводитися як з вогнем: не підходити занадто близько, щоб не опектися, і не надто віддалятися, щоб не замерзнути” (Антісфен).

40. Політика не створює людей, але бере їх такими, якими створила їх природа.” (Арістотель).

41. Одна з найбільших чеснот у політиці — це вміння прикидатися” (Л.Бешерель).42. „Політика — мистецтво створювати факти, жартуючи — підпорядковувати собі події та людей. Користь — її ціль, інтрига — її засіб... Зашкодити їй може лише порядність” (П.Бомарше).

43. „У політиці важливі не слова, а голос, яким вони промовляються” (Ж.Ромен).

До індивідуальних навчально-дослідних завдань з «Соціології» відносяться також індивідуальні соціологічні дослідження, які курсанти та слухачі проводять протягом вивчення навчального предмету і які є необхідною пердумовою здачі заліку.У випадку необхідності (комплексність і багатогранність проблеми, значний об’єм вибіркової сукупності та ін.) дослідження може виконуватись групою курсантів в тому числі і з різних факультетів і спеціальностей.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...