Главная Обратная связь

Дисциплины:


Пізнавальні процесиШляхи, які сприяють розвитку психічних процесів:

1. Навчання.

2. Праця.

3. Спілкування.

4. Виховання.

 

 

Увага :

- збільшується об’єм, концентрація, стійкість;

- удосконалюється вміння розподіляти увагу, переключати її, стає більше довільною – зростають елементи самоконтролю і саморегуляції.

Негативні ознаки:

- важко керувати в умовах підвищених вимог до себе, що зумовлене певною імпульсивністю, властивою в цьому віці;

- вибірковість уваги ( якщо улюблений предмет – буде вчити, якщо ні – може і не вчити ).

 

 

Відчуття, сприймання:

- розвиваються та функціонують у взаємозв’язку, удосконалення чутливості відчуттів, знаходить своє відображення у повноті та детальності сприймань;

- сприймання становиться змістовним;

- формується здатність до складніших форм аналізу і синтезу, які спрямовані на з'ясування внутрішніх властивостей об'єктів сприймання – інтелектуалізація сприймання;

- характеризується планомірністю, саморегуляцією, мотивацією.

 

Мовлення:

- збільшується словниковий запас, речення стають більш складними, виразними, інтонація відображає переживання і настрій;

- мовні дії стають контрольованими, зменшується кількість зайвих слів;

- уривчастість;

- розвивається чутливість до художнього слова (пишуть вірші).

 

 

Пам’ять:

- зростає обсяг запам’ятовування, пам’ять набуває характеру організованого, регульованого і керованого процесу;

- формується смислова, логічна пам'ять;

- збільшується кількість прийомів, опосередкованого запам’ятовування.

 

Мислення:

- розвиток абстрактного мислення – формування понятійного мислення;

- мислення проектує судження;

- стає рефлексивним ( коли людина все аналізує, оцінює, у тому числі і себе :”а ось я би” );

- дуже швидко формується творче мислення.

 

Уява :

- важливою формою уяви стає мрія;

- зміст образів розширюється;

- провідний спосіб утворення образів відбувається через мовлення, особливе внутрішнє.

 

 

Тема. Психологія ранньої юності

Анатомо-фізіологічні особливості:

ü у зовніш­ньому вигляді зникає властива підліткам диспропорція тіла й кінцівок, незграбність рухів, довгов'язість;

ü розви­вається моторика, досконалішою стає координація рухів;

ü тілесна конституція, особливо обличчя, набуває специ­фічно індивідуального характеру;

ü закінчення статевого дозрівання і закін­ченні росту;

ü закінчується окосте­ніння скелета, удосконалюється м'язова система;

ü відбу­вається розвиток м'язової тканини, відповідно збільшу­ється м'язова сила;ü вдосконалюється функціонування серцево-судинної системи, нервова регуляція її діяльнос­ті;

ü стабілізується кров'яний тиск, серцево-судинна систе­ма стає витривалішою до навантажень;збільшується жит­тєва ємність легень, особливо у хлопців, витриваліше функ­ціонує дихальний апарат;

ü продовжується функціональний розвиток нервових клітин головного мозку, удосконалення нервової системи досягає високого ступеня; встановлюється стійка рівновага у функціонуванні ендокринної системи; співвідношення активності залоз внутрішньої секреції стає таким, як у дорослого; зникає характерна для підлітків під­чищена збудливість і неврівноваженість.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...