Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організаційна робота з охорони праці та безпеки життєдіяльностіТеоретичного та практичного значення набуває задекларована державою необхідність розвивати підготовку спеціалістів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і галузевих стандартів вищої освіти з охорони праці в галузі і безпеки життєдіяльності для робітників соціальної сфери. Зокрема, випускники ВНЗ орієнтовані на знання нормативно-правової бази з охорони праці та БЖД, вміння створювати комфортні та безпечні умови, обирати запобіжні заходи щодо попередження травматизму, прогнозувати виникнення шкідливих і небезпечних факторів, приймати адекватні рішення для зменшення ризику, надавати першу медичну допомогу і т.д.

Об'єктивна наявність небезпечних і шкідливих умов праці на більшості робочих місць вимагає від спеціалістів соціальної галузі діяти відповідно до:

- Приписів служби охорони праці установи;

- Положення про організацію навчання, інструктажу та перевірки знань працівників із питань охорони праці;

- Положення про пожежно-технічну комісію;

- Положення (згідно з Типовим) про комісію з питань охорони праці підприємства (установи). (Приймається на загальних зборах, конференції, затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 року №55);

- Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці, згідно з Типовим (за відсутності профспілки);

- Колективного договору.

А також вимагає:

- вести (пронумерований, прошитий та скріплений печаткою) Журнал реєстрації інструктажів (первинний, повторний, незапланований, цільовий) з питань охорони праці ( за рекомендованою формою) для працівників;

- проходити навчання та інструктаж із питань охорони праці в структурних підрозділах,

- проходити навчання та перевірку знань із пожежно-технічного мінімуму під час прийому на роботу та періодично (раз на рік), а посадові особи – до початку виконання своїх обов'язків та періодично один раз на три роки (згідно з Законом «Про пожежну безпеку»);

- проходити вступний протипожежний інструктаж під час прийому на роботу, протипожежний інструктаж (первинний і повторний) керівниками структурних підрозділів на робочому місці;

- виконувати Наказ про організацію попереднього (під час прийому на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів робітників;

- ознайомитися з планом ліквідації можливих аварій (аварійних ситуацій), діями посадових осіб і робітників підприємства щодо ліквідації аварій, діями обслуговуючого персоналу об’єктів із підвищеною небезпекою в надзвичайних обставинах. ( Положення про розслідування і облік нещасних випадків);

- контролювати ведення журналу реєстрації нещасних випадків, виробничих травм, гострих отруєнь і захворювань;- знати комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої сфери, підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій (що розробляються на рік);

- ознайомитися з переліком професій та посад працівників, яким надається додаткова оплачувана відпустка і скорочений робочій день за несприятливі умови праці більш визначених законодавством термінів. Перелік професій і посад робітників, яким безкоштовно видаються знешкоджуючі, миючі засоби, захисні креми у зв’язку з можливим впливом на шкіру шкідливих речовин;

- ознайомитися з розділом «Охорона праці» колективного договору або згоди на основі загальних рекомендацій державних органів і профспілок;

- наявність інструкцій на робочих місцях працівників (дата узгодження, узгодження з профкомом і відповідальним з ОП);

- наявність графіку технічних оглядів, очищення і випробування вентиляційної системи, паспортизація вентиляційних систем;

- організацію безкоштовної видачі робітникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування (для робочих місць, де є виробництво з особливо шкідливими умовами праці), безкоштовної видачі молока чи інших рівноцінних харчових продуктів працівникам ПТУ, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці;

- перелік професій і посад робітників, яким надається додаткова оплачувана відпустка і скорочений робочій день за несприятливі умови праці понад визначені законодавством розміри;

- наявність актів розслідування хронічних професійних захворювань (отруєння);

- наявність журналу реєстрації аварій I і II категорії;

- порядок ознайомлення працівника, з яким укладається трудовий договір, з умовами праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих факторів, можливих наслідках їх впливу на здоров’я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

- перепис органів державного нагляду з питань ОП і БЖД, заходи що до усунення виявлених недоліків.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...