Главная Обратная связь

Дисциплины:


Семінарське заняття №5ТЕМА: «Засоби масової інформації та популярна культура»

План семінарського заняття

1. Історія становлення та розвитку мас медіа.

2. Вплив телебачення на розвиток і функціонування українського суспільства.

3. Сутність та загальні ознаки соціальних відхилень.

4. Типологія соціальних відхилень та девіантної поведінки.

Самостійна робота студента

1. Методи дослідження вільного часу та дозвілля.

2. Девіантна поведінка молоді як об'єкт соціологічного дослідження.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

Мас медіа, комунікації, соціологія ЗМІ, кіберпростір, соціальні норми, соціальне відхилення, девіантна поведінка, злочинність, наркоманія, алкоголізм, суїцид.

 

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Communication as Culture, Understanding Popular Culture, Truth and Power, Social norms; social rejection; deviant behavior; crime; drug addiction; alcoholism; suicide.

Теми для написання:

· рефератів:

1. «Соціологічні дослідження телевізійних новин»;

2. «Вплив мультфільмів на свідомість дітей».

3. «Злочинність, девіантність і соціальний порядок»

· ессе:

1. «Телебачення і жанр».

2. «Як, на Вашу думку, можна запобігти підлітковому алкоголізму та наркоманії?»

3. «Інтернет в житті сучасного студента: плюси та мінуси…»

Вправи для домашнього завдання

1. Комунікація це - …

а) стереотипізована інформація, яка оперативно та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.

б) систематичне та одночасне поширення однотипних повідомлень у великих аудиторіях з метою інформування та здійснення ідеологічного, політичного, економічного, психологічного, організаційного впливу на думки, оцінки і поведінку людей;

в) передавання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв;

г) це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена потребами індивідів і інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.

2. Масова інформація це -…

а) стереотипізована інформація, яка оперативно та регулярно поширюється на велику, географічно розпорошену аудиторію.

б) систематичне та одночасне поширення однотипних повідомлень у великих аудиторіях з метою інформування та здійснення ідеологічного, політичного, економічного, психологічного, організаційного впливу на думки, оцінки і поведінку людей;

в) передавання інформації від однієї системи до іншої за допомогою сигналів чи спеціальних матеріальних носіїв;г) це смислова інформація, тобто, яка переробляється людською свідомістю і реалізується в діяльності людей; вона обумовлена потребами індивідів і інтересами соціальних груп, що знаходяться в постійному спілкуванні між собою в процесі виробництва і всього суспільного життя.

3. Засоби масової інформації – це…

а) соціальні інститути, що забезпечують збирання, обробку та масове поширення інформації;

б) це значна, чисельна, географічно розпорошена сукупність людей, яка характеризується близькістю їхніх інформаційних інтересів і потреб, що проявляються у виборі форм, способів і каналів масової комунікації для їхнього задоволення;

в) це суб'єкт діяльності щодо виробництва та поширення масової інформації.
г) одна з багатьох наук, що займаються дослідженням масової комунікації.

4. Які, із нижче наведених різновидів ЗМІ, вважається найпершими:

а) радіо;

б) газети;

в) памфлети;

г) телебачення.

5. Соціологія масових комунікацій -…

а) галузь соціології, предметом якої є закономірності масових інформаційних явищ і процесів, діяльність соціальних інститутів, що виробляють та поширюють масову інформацію;

б) галузь соціології, предметом якої є вивчення ЗМІ, як засобу впливу на розвиток суспільства;

в) галузева соціологічна дисципліна, що вивчає процеси функціонування і розвитку засобів масових комунікацій, а також їх соціальну обумовленість та наслідки дії;

г) Правильні відповіді а) і в);

д) Всі відповіді правильні.

Відхилення від прийнятих у суспільстві норм, починаючи від незначних і завершуючи найбільш суттєвими та серйозними, що загрожують життєдіяльності окремих груп, суспільству загалом — це (продовжити думку).

____________________________________________________________

7. Класичними видами девіантної поведінки визнані:

а) пияцтво, алкоголізм,

б) наркоманія;

в) злочинність,

г) суїцид;

д) ______________;

е) ______________.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...