Главная Обратная связь

Дисциплины:


Терміни та визначення понять 

Глушники шуму - це ефективний засіб боротьби з шумом аеродинамічного походження, який виникає при роботі вентиляційних систем, пневмоінструменту, газотурбінних, дизельних, компресорних та деяких інших установок. За принципом дії глушники поділяють на три типи: активного, реактивного та комбінованого.

Засоби індивідуального захисту від шуму – призначені для різкого послаблення рівнів звуків, що діють на барабанну перетинку, а відтак - і коливання чутливих елементів внутрішнього вуха. Такі засоби дозволяють одночасно попередити розлад і всієї нервової системи від дії шуму.

До засобів захисту від шуму належать навушники, протишумові вкладки, шумозаглушувальні шоломи. Вибір засобів обумовлюється видом та характеристикою шуму на робочому місці, зручністю використання засобу при виконанні даної робочої опе­рації та конкретними кліматичними умовами.

Звук -як фізичне явище, являє собою коливальний рух, що поширюється хвилеподібно у пружному середовищі (газоподібно­му, рідинному чи твердому).

Звукове поле – це повітряний простір, в якому поширюються звукові хвилі.

Звукоізоляція – це засіб зменшення рівня шуму на шляху його поширення, що реалізується шляхом встановлення звукоізоляційних перешкод (пе­регородок, кабін, кожухів, екранів). Принцип звукоізоляції базується на тому, що біль­ша частина звукової енергії, яка потрапляє на перешкоду, відбивається і лише незнач­на її частина проникає через неї.

Інтенсивність звуку - це се­редній потік енергії в будь-якій точці середовища за одиницю часу (при розповсюдженні звукової хвилі в просторі), віднесений до одиниці площі поверхні, нормальної до напрямку роз­повсюдження хвилі.

Октавна смуга частот (октава) - діапазон частот, у якому верхня гранична частота вдвічі більша за нижню граничну частоту.

Поріг больового відчуття - інтенсивність звуку, при якій починають виникати больові відчуття в органі слуху людини.

Поріг чутності - міні­мальне значення звукового тиску та інтенсивності звуку, які сприймаються органом слуху людини як звук.

Тиск звуко­вий - різниця між атмосферним тиском і значенням повного тиску в даній точці звукового поля.

Частота звуку - визначається кількістю коливань пружного середовища за одини­цю часу і вимірюється в герцах (1 Гц — це одне коливання за секунду). За частотою звукові (акустичні) коливання поділяються на три діапазони:

- інфразвукові, з частотою коливання менше ніж 20 Гц;

- звукові (сприймаються органом слуху людини) - від 20 до 20 000 Гц;

- ультразвукові — більше ніж 20 000 Гц.

В свою чергу звуковий діапазон прийнято поділяти на низькочастотний - до 400 Гц, середньочастотний - 400-1000 Гц, високочастотний - більше 1000 Гц.

Шум - це коливання звукової хвилі в звуковому діапазоні, що характеризується змінною частотою і амплітудою, непостійні в часі, які не несуть корисної інформації людині. Шум створюється при хаотичному чергуванні звуків різної частоти та інтенсивності.

 

 

ЗВІТ З ВИКОНАННЯ

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...