Главная Обратная связь

Дисциплины:


Економіка й енергетика України. Стан і перспективи розвитку.Вступ

 

На момент розпаду СРСР в Україні було розміщено 15.2% основних виробничих фондів; випускалося більше 17% промислової й 22% сільськогосподарської продукції, добувалося 27% вугілля, 52% залізної руди, вироблялося 35% сталі, 95% магістральних тепловозів, 24% тракторів.

В Україні добувається 5% світового обсягу мінеральних ресурсів, але тільки 12% з них використовується (у країнах Заходу у виробництво надходить до 60%).

Україна має потужний виробничий потенціал з розвинутою виробничою інфраструктурою. Основними галузями промислового виробництва є: чорна металургія, машинобудування, металообробка, харчова, паливна, електроенергетична, хімічна, лісових матеріалів, деревообробна, будівельних матеріалів і легка промисловість.

Держава володіє досить потужним паливо - енергетичним комплексом, у якому зосереджено близько 40% капіталовкладень. Енергетичний потенціал держави становлять як органічні копалини, природні паливно - енергетичні ресурси - уран і гідроенергія, так і відновлювані джерела.

До паливно-енергетичних ресурсів відносяться:

· природне паливо;

· природні енергетичні ресурси;

· продукти переробки палива;

· горючі побічні енергоресурси;

· електроенергія;

· теплова енергія.

До природних видів палива належать: вугілля (кам'яне й буре), сланці, торф, дрова, нафта, газоконденсат, газ природний.

До природних енергетичних ресурсів відносяться: гідроенергія, геотермальна, атомна й сонячна енергія, енергія вітру, морських припливів, енергія біомаси.

Продуктами переробки палива є: кокс, брикети вугільні і торф'яні, мазут, дизельне й газотурбінне паливо, бензин, гас, газ зріджений, газ штучний горючий.

До горючих побічних енергоресурсів належать: побічні гази плавильних печей; горючі відходи хімічного виробництва; грубний газ фосфорного виробництва й т.п.

Основним енергоносієм в Україні є вугілля - буре і кам'яне. Запаси кам'яного вугілля становлять 94. 5%, а бурого – 5.5%. За загальними оцінками в надрах України зосереджено до 300 млрд. тонн вугілля. Цих запасів вистачить приблизно на 400 років. Вугілля можна вважати основним енергетичним ресурсом. Його щорічний видобуток може становити 100 млн. тонн, що становить приблизно 23% загальної потреби країни в первинних паливно-енергетичних ресурсах. Родовища кам'яного вугілля на 98% зосереджені в Донбасі. Вугілля Донбасу характеризується високою зольністю (до 25%) і змістом сірки (до 2.5%)

Буре вугілля добувається на території Придністровської височини, Прикарпатті й Закарпатті. Основна частина бурого вугілля добувається в Черкаській, Кіровоградській і Житомирській областях.Потреби України в енергетичному вугіллі становить приблизно 170-172 млн. тонн, у т.ч. для енергетики 118-120 млн. тонн. Недостатню кількість вугілля Україна імпортує з Польщі, Росії, Казахстану.

Україна є однією з найстаріших нафтовидобувних країн. В 1908 - 1910 р. у Західній Україні добувалося 1.5 - 2 млн. тонн нафти, що було третім показником у світі ( після США й Росії ). На сьогодні більшість діючих родовищ України вже вичерпані до проектного рівня.

Перші промислові родовища газу експлуатуються з 1921 року в районі Дашави, але на сьогодні вони практично вичерпані. У Дніпровсько-Донецькому регіоні газ почали добувати в 50-х роках ХХ століття. Найбільше родовище - Шебелинське - також практично вичерпане. Відкриті родовища газу в Криму, під Азовським морем, але на сьогодні шельфові родовища розвідані мало.

Істотне значення для підвищення рівня самоенергозабезпечення України мають поклади уранової руди. Держава займає провідне місце в Європі по її видобутку. Розвіданих запасів уранової руди з урахуванням кількості блоків на Українських АЕС вистачить на 150 років. Український уран після очищення містить 0.7% 235U, у той час, як для роботи реакторів вітчизняних АЕС необхідно 4%, але в Україні відсутній повний цикл виробництва ядерного палива.

Потенційними ресурсами нетрадиційних поновлюваних джерел енергії є:

· гідроресурси - 4.32 млн. тонн умовного палива (т.у.п.);

· вітроенергетика (приблизно 0.6 ГВт) - щорічне виробництво до 2 млрд. кВт×год. електроенергії;

· сонячна й геотермальна - до 11 млн. т.у.п.;

· біогаз й утилізація відходів - щорічне виробництво до 10 млн. тонн органічного палива.

Гідроенергетика

 

Потенційні ресурси потужних ГЕС становлять близько 4700 МВт, а ресурси малих рік - приблизно 2400 МВт. При оцінці потенційних запасів малих і середніх рік України виявлена можливість будівництва більше 2300 малих і середніх ГЕС, які можуть за середньоводний рік виробити близько 4 млрд. кВт×год електроенергії. Більше 75% цих запасів приходиться на Карпатські ріки.

Вітроенергетика

 

Розвиток вітроенергетики в Україні зумовлений наявністю великого технічно доступного потенціалу енергії вітру на території країни. Для розміщення вітрових установок можуть використовуватися площі, не задіяні в господарстві, пасовища, мілководні акваторії водойм, лиманів, заток морів. Для спорудження вітряних електростанцій може бути використана практично вся територія Азовського моря. З урахуванням Чорного моря й ділянок суші, на яких можлива установка вітростанцій загальний потенціал перевищує нинішнє виробництво електроенергії в Україні. Перспективні з точки використання енергії вітру гірські райони Карпат і Криму.

Сонячна енергетика

 

Надходження сонячної енергії в Україні становить 3500 – 5200 МДж/м2, що приблизно відповідає рівню країн, які використовують сонячні колектори (США, Німеччина, Швеція й ін.). Практично вся територія України придатна для розвитку сонячного теплопостачання. Реальні сезони використання енергії сонця в Україні квітень-вересень, для південних районів - березень-жовтень.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...