Главная Обратная связь

Дисциплины:


Системи збудження зі збуджувачем змінного струму й напівпровідниковими випрямлячами.Система зі збуджувачем підвищеної частоти й нерухомими напівпровідниковими випрямлячами.

Цю систему називають високочастотною, тому що для зменшення розмірів збуджувача й магнітних підсилювачів системи регулювання збуджував змінного струму виконують високочастотним (звичайно 500 Гц).

Високочастотна система встановлювалася на ТГ потужністю 160-300 МВт. По своїй швидкодії вона еквівалентна електромашинній.

Високочастотна система збудження.

FV - розрядник; R - розрядний резистор; АГП - автомат гасіння поля; LE1, LE2, LE3 - обмотки збудження збуджувача; GEA – підзбуджувач; A1, A2 - магнітнi підсилювачi; VD – випрямлячi; LG – обмотка збудження генератора; КМ- контакти контактора.

 

Система збудження зі збуджувачем 50 Гц і статичними випрямлячами.

Статична тиристорна система незалежного збудження.

ТА1 - трансформатор, що живить системи управління вентилями робочої групи AVD1 і форсувальної АVD2; ТA2 - трансформатор самозбудження збуджувача;

VD - вентилі системи збудження збуджувача.

У цій системі збудження група статичних випрямлячів перетворює змінний струм збудника частотою 50 Гц у постійний. Збудником є синхронний генератор, розташований на одному валу з збуджуваним генератором (незалежне збудження). Статична випрямна установка виконується на тиристорах.

Якщо потрібні невеликі стелі збудження (»2Ufном) можливе застосування однієї групи вентилів. У системах збудження з високими стелями збудження (> 2Ufном) при наявності однієї групи вентилів після комутації струму з одного вентиля на інший виникає великий стрибок напруги на погаслому вентилі. Це збільшує ймовірність пробою вентилів, спотворює форму кривої напруги й створює перенапруги в обмотці ротора. Тому при високих стелях збудження звичайно застосовують дві групи вентилів - робочу AVD1 і форсувальну AVD2. Обидві групи з’єднані паралельно по трифазній мостовій схемі. Робоча група вентилів забезпечує основне збудження генератора в нормальному режимі, форсувальна - форсування й гасіння поля в аварійних режимах. У нормальному режимі, форсувальна група працює з невеликими струмами (20 - 30 %) номінального струму ротора. При форсуванні форсувальна група повністю або частково відкривається й дає струм форсування. Робоча група вентилів закривається більше високою напругою форсувальної групи.

Для живлення двох груп вентильну обмотку кожної фази збуджувача виконують із двох частин: низької напруги, переріз якої розрахований на тривалий робочий струм, і високої напруги, переріз якої розрахований на короткочасне протікання струму форсування. До першої обмотки підключені вентилі робочої групи, а до другої - вентилі форсувальної групи.Незалежна система збудження зі збудником змінного струму й статичними перетворювачами має високу швидкодію ( V = 50 1/с), тому що вона має високі стелі збудження (до 4 Ufном) і малі постійні часу ( Ті < 0.02 с).

Крім того, система дозволяє робити заміну вентилів, які вийшли з ладу без зупинки генератора й здійснювати гасіння поля генератора шляхом переводу вентилів в інверторний режим. До недоліків цієї системи збудження слід віднести наявність збудника змінного струму, котрий збільшує вартість системи й ускладнює експлуатацію. Недоліком є також наявність ковзних контактів. Ця система доцільна для збудження ГГ і ТГ 250 - 300 МВт і більше, якщо генератори працюють на довгі лінії електропередачі або розташовані поблизу споживачів у яких внаслідок роботи приводів прокатних станів, дугових печей і т.п. різко коливається напруга.

У цій системі як збуджувач GE використається синхронний генератор частотою 50 Гц особливої конструкції: його обмотка збудження LE розташована на нерухомому статорі, а обмотка трифазного змінного струму розташована на обертовому роторі.

Безщіткова система збудження. а)- принципова схема; б)- схема розташування обладнання
Обмотка LE одержує живлення через випрямляч VDE від підзбуджувача GEA індукторного типу з постійними магнітами. Змінний струм трифазної обмотки якоря збудника випрямляється за допомогою випрямлячів, які обертаються з тієї ж частотою обертання, як випрямлячі використають некеровані й керовані вентилі (діоди й тиристори). Тиристори VD змонтовані на диску Д1, розташованому на валу між збуджувачем і з’єднувальною муфтою Y. На іншому диску Д2 знаходяться дільники напруги, які вирівнюють розподіл напруги на вентилях, і плавкі запобіжники, що відключають пробиті вентилі. Кількість вентилів вибирається з таким розрахунком, щоб при виході з ладу частини вентилів (20 %) ті, які залишились в роботі могли забезпечити збудження машини в режимі форсування. Оскільки обмотка змінного струму збудника, вентилі й обмотка збудження генератора обертаються з однією швидкістю, то їх можна з’єднати між собою твердим струмопроводом без застосування контактних кілець і щіток. Регулювання струму збудження здійснюється від АРЗ шляхом впливу на тиристори через імпульсний пристрій А й обертовий трансформатор ТА.

Достоїнством системи є відсутність колекторів, контактних кілець і щіток у результаті чого підвищується надійність її роботи.

Недоліком є необхідність зупинки машини для підключення резервного збудження й заміни вентилів, що вийшли з ладу, і перегорілих запобіжників.

Безщіткова система використається для збудження СК потужністю 50 МВА й більше й ТГ потужністю 1000 МВт і більше.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...