Главная Обратная связь

Дисциплины:


Автотрансформатори. 

Є по суті трансформаторами, у яких дві обмотки зв'язані електрично. Поширення одержали триобмоткові автотрансформатори (АТР) - трифазні й групи з однофазних. Їх широко використають з економічних міркувань замість трансформаторів для з'єднання ефективно заземлених мереж з напругою 110 кВ і вище з відношенням номінальних напруг, що не перевищують 3 -4.

Принципова схема двообмоткового автотрансформатора
Розглянемо однофазний двообмотковий АТР. Обмотка А-Ам називається послідовною, а обмотка Ам-Х – загальною. Вивід А є виводом вищої напруги, вивід Ам – виводом середньої напруги. Обмотки трифазних АТР з'єднують у зірку із заземленою нейтраллю Х.

Загальне число витків в обох обмотках АТР w1, число витків у загальній обмотці W2. Тоді число витків у послідовній обмотці буде w1-w2. Відношення n= називається коефіцієнтом трансформації АТР.

Розглянемо роботу АТР при передачі потужності з мережі вищої напруги в мережу середньої напруги. Умовні напрямки струму позначені Iв, Iс, I0. Рівняння магніторушійних сил АТР:

,

де Iв й Iс – відповідно струми у виводах вищої й середньої напруги; I0 – струм, що проходить у загальній частині обмоток А-Х.

Струми Iв й Iс будуть у противофазі й, отже, струм у загальній частині обмотки дорівнює алгебраїчної різниці цих струмів:

.

Він менший струму у виводі середньої напруги. Відповідно розраховують загальну обмотку з меншою витратою міді й меншими втратами.

Послідовну й загальну обмотки можна розглядати як первинну й вторинну обмотки автотрансформатора.

На відміну від трансформатора, де вся потужність із первинної сторони передається у вторинну магнітним полем, в автотрансформаторі частина потужності передається безпосередньо - без трансформації, через електричний зв'язок між послідовною й загальною обмотками.

Повну потужність, передану з первинної сторони автотрансформатора на вторинну, називають прохідною, а потужність передану магнітним полем – трансформаторною.

Прохідна потужність дорівнює: .

Трансформаторна потужність може бути визначена з наступної схеми.

Схеми трансформатора (а) і автотрансформатора (б) однакової електромагнітної потужності
б)
а)
Коефіцієнт трансформації такого трансформатора дорівнює . До послідовної обмотки прикладена напруга . Напруга на затискачах загальної обмотки дорівнює . Струм у послідовній обмотці дорівнює IB; струм у загальній обмотці дорівнює . Потужність, передана з послідовної в загальну обмотку, - це і є трансформаторна потужність автотрансформатора. Інша частина потужності передається з первинного кола у вторинне без трансформації через електричний зв'язок.Дійсно, якщо з'єднати ці обмотки й прикласти до затискачів А-Х напругу Uв, струми в обмотках і напруга не змінюється, але струм Iв з послідовної обмотки направиться в мережу середньої напруги й передана потужність збільшиться на . Сума електричної й трансформаторної потужності АТР

Відношення трансформаторної потужності до прохідної називається коефіцієнтом типової потужності АТР: .

Під номінальною потужністю АТР розуміють його прохідну потужність при номінальних умовах. Відповідної номінальну потужності називають типовою потужністю. Розмір і маса АТР визначаються не прохідною, а трансформаторною потужністю. Чим ближче до одиниці відношення , тим менша трансформаторна потужність при заданій потужності. Отже, заміна трансформатора відповідним АТР стає усе вигіднішою.

Переваги АТР перед ТР тієї ж потужності:

1) для виготовлення АТР потрібно менше міді, сталі й ізоляційних матеріалів, тому вартість АТР менша;

2) втрати потужності в АТР менші, а його ккд - вищий;

3) габаритні розміри АТР менші, що дозволяє будувати АТР більшої прохідної потужності й полегшує транспортування.

Ці переваги тим помітніші, чим менша різниця вищої й середньої напруг.

Як правило, АТР виконуються не двох, а трьохобмотковими й забезпечуються третинними обмотками низької напруги (6 – 35 кВ), з'єднаними в трикутник.

Основне призначення цих обмоток - компенсувати гармонійні складові напруги, кратні трьом, і зменшити опір нульової послідовності АТР. Обмотку НН часто використають для приєднання генератора, синхронного компенсатора.

Обмотки в АТР розташовуються в такий спосіб:

послідовна обмотка - зовні;

загальна - у середині;

нижчої напруги - біля сталевого сердечника.

ТА2
ТА1
ТА0
Схема вмикання трансформаторів струму для контролю навантаження автотрансформаторів
Обмотка НН збільшує розміри й масу АТР у порівнянні із двообмотковим трансформатором. Якщо обмотка НН служить тільки для компенсації гармонійних складових, кратним трьом, її потужність визначається вимогою термічної й електродинамічної стійкості при КЗ і становить 1/3 типової потужності автотрансформатора. Якщо обмотка НН використовується для приєднання генератора чи СК, потужність її повинна бути збільшена до типової. Витрати матеріалу й вартість АТР при цьому збільшуються.

Трьохобмоткові автотрансформатори можуть працювати в автотрансформаторних, трансформаторних і комбінованих режимах. В автотрансформаторному режимі можлива передача номінальної потужності з обмотки ВН в обмотку НН і навпаки. В трансформаторному режимі обмотку НН можна завантажити не більше Sтр . В комбінованому режимі завантаження автотрансформатора обмежується завантаженням загальної обмотки. В усіх режимах необхідно контролювати завантаження обмоток автотрансформатора, як показано на схемі.

Один з недоліків АТР полягає у відносно низькій напрузі КЗ і пов'язаних із цим більших струмах КЗ й електродинамічних сил в обмотках. Для усунення цього недоліку збільшують опір розсіювання шляхом зменшення діаметра стержнів сердечника й збільшення проміжків між обмотками, незважаючи на збільшення втрат.

Іншим недоліком АТР є зміна напруги проводів щодо землі в мережі середньої напруги при однофазному замиканні в мережі вищої напруги, що тим більше, чим більше відношення . У незаземленій системі ці напруги досягають неприпустимих значень (А-См).

Векторна діаграма напруг в незаземленій мережі з автотрансформатором при замиканні однієї фази на землю
Тому для з'єднання незаземлених мереж АТР непридатні. В ефективно - заземлених мережах подібна небезпека не виникає. Перенапруги, що виникають у мережі вищої напруги, викликають в АТР більш значні, ніж у трансформаторів, перенапруги на виводах СН. Це враховується при конструюванні ізоляції АТР. Крім того, з боку ВН і СН АТР захищаються розрядниками, або обмежувачами перенапруги. Вони приєднуються так, щоб вони залишалися включеними при відключенні АТР із однієї зі сторін.

Номінальні дані й технічні характеристики силових

трансформаторів

 

Залежно від номінальної потужності й класу напруги силові трансформатори умовно підрозділяються на групи (габарити), наведені в табл. 1. Промисловістю випускаються трансформатори, призначені для роботи в районах з помірним, холодним і тропічним кліматом, для установки на відкритому повітрі й у приміщенні.

Розрізняють трансформатори загального призначення й спеціальні: перетворювальні, електропічні й ін. Залежно від виду охолодження розрізняють сухі, масляні й трансформатори з негорючим рідким діелектриком.

 

Таблиця 1. Групи (габарити) силових трансформаторів

Номер габариту Діапазон потужностей, кВА Клас напруги, кВ
I До 100 До 35
II Від 100 до 1000 До 35
III Від 1000 до 6300 До 35
IV Понад 6300 До 35
V До 40000 Від 35 до 110
VI Від 40000 до 80000 До 330
VII От 80000 до 200000 До 330
VIII Понад 200 000 До 330 і вище
VIII Незалежно від потужності для ЛЕП постійного струму Незалежно від напруги

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...