Главная Обратная связь

Дисциплины:


Сприяння розвитку регіонів: державна політика, пріоритети, програми, управління.Сутністю державної регіональної політики є сукупність організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на поточні цілі держави та ефективний розвиток регіонів, раціональне використання ресурсів, створення сприятливих умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки довкілля тощо.

Ці заходи спрямовуються на:

- ефективний розвиток і розміщення продуктивних сил окремих регіонів;

- раціональне використання природно-ресурсного, виробничого і трудового потенціалів;

- створення здорових умов для життя і діяльності населення;

- забезпечення економічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

Основні напрями державної регіональної економічної політики визначає вищий орган законодавчої влади - Верховна Рада України.

В умовах реструктуризації економіки актуальною є проблема розробки регіональних програм, тому, що необхідно перекваліфікувати, перерозподілити сотні тисяч економічно активного населення, створити нові робочі місця.

Стратегічні цілі регіональної політики:

 

· політичні: збереження унітарної (єдиної) незалежної держави, усунення умов для дезінтеграційних, сепаратистських (від лат. — відокремлення) процесів;

 

· економічні: забезпечення комплексного, збалансованого розвитку регіонів на основі реалізації їх потенціалу, зменшення соціально-економічної диференціації, прискорення ринкового реформування;

 

· соціальні: реалізація конституційних прав громадян, забезпечення необхідних умов для життя незалежно від місця проживання.

Названі цілі реалізуються через комплекс завдань державної регіональної політики:
зміцнення основ української державності;
пошук оптимальної моделі державного та територіального устрою;
забезпечення економічної самодостатності областей через узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів і економічних пріоритетів;
активна участь регіонів і органів місцевого самоврядування в управлінні державою та самостійне вирішення проблем у межах своєї компетенції;
підвищення та вирівнювання регіональних життєвих умов населення.

1) Державна політика регіонального розвитку грунтується на таких принципах:

2) - децентралізація, послідовне передавання прав і обов'язків у сфері регулювання регіонального розвитку місцевим органам управління та самоврядування;

3) - концентрація зусиль центральних органів на вирішенні завдань національного масштабу, а також гострих проблем, як правило, у великих регіонах;

4) - диференційований державний вплив на розвиток окремих регіонів країни у вирішенні економічних, соціальних, екологічних, науково-технічних та інших проблем регіонів;Методи і принципи управління мають використовуватись у державній політиці регіонального розвитку комплексно. З розвитком ринкових відносин, децентралізації управління переважного значення набувають економічні та соціально-психологічні методи.

Основною формою реалізації державної політики регіонального розвитку стають національні програми вирішення комплексних проблем великих територій. Розробка та реалізація їх фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також з інших джерел. Регіонально орієнтовані державні програми мають узгоджуватися за термінами, заходами та ресурсами з програмами зайнятості, науково-технічними, екологічними та іншими державними і місцевими програмами.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...