Главная Обратная связь

Дисциплины:


осылған құнға салынатын салық бойынша салық төлеуді есепке қою бойынша талаптарКүнтізбелік жыл ішіндегі ең төменгі айналым мөлшері 30 мың айлық есептік көрсеткіштен асатын мынандай тұлғалар міндетті түрде ҚҚС бойынша тіркеу есебіне тұруы тиіс:

1. Резидент заңды тұлғалар

2. Тұрақты мекеме арқылы жұмыс жасайтын резидент емес заңды тұлғалар

3. Дара кәсіпкер

Мынандай тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде алынбайды:

1. Мемлекеттік мекемелер

2. Ойын бизнес салығы, біріңғай жер салығы тіркелген салық бойынша объектілері бар тұлғалар

ҚҚС бойынша салық қызметі органдарында тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырған тұлғалар анықтаған жағдайда салық қызметі органдары 5 жұмыс күнінің ішінде салық тіркеу есебіне тұру қажетті туралы салық төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді.

Берілген мерзім аралығында бұл талаптардың орындалмауы салық қызметі органына салық төлеушіні банк шоттары бойынша шығыс операцияларын уақытша тоқтату туралы өкім шығаруына құқық береді.

Мынандай тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

1. Дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар

2. мемлекеттік мекемелер

3. ҚР аумағында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар

4. Арнайы салық режимдерінің субъектілері.

ҚҚС бойынша қызметі анықтанған 10 жұмыс күні ішінде жоғары аталған тұлғалар ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтішін береді. 10 жұмыс күні ішінде тіркеу есебіне қою немесе қоймау туралы салық өтінішіне шешім шығарылады. Салық өтініші қанағаттандырылған жағдайда өтініш түсірген айдан кейінге айдың 1 жұлдызынан бастап ҚҚС бойынша салық төлеуші ретінде танылады.

Мынадай салық өтініші қанағаттандырылмайды:

4) Салық төлеушінің бұған дейін ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарылғанынан 2 жыл толмаса;5) Салық кодексінде белгіленген салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлесдер туралы салық есептіліктерін уақытылы тапсырмаса;

6) Тіркеу есебіне алу үшін қажетті құжаттарды толық құрамда тапсырмаса.

Салық өтінімін қанағаттандырмау салық төлеушіге салық органына келген келген кезде қолын қойғызу немесе почта арқылы жіберу тәсілімен хабарланады.

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою қатаң есептілік бланкісі болып табылатын тіркеу куәлігін салық төлеушіге арнайы журналда қол қойғызу арқылы беріледі. Тіркеу куәлігінде мынадай деректер міндетті түрде көрсетілуі шарт:

5. Салық төлеушінің атауы

6. Сәйкестендіру номері

7. Салық төлеуші тіркеу есебіне алынған мерзім

8. Тіркеу куәлігін берген салық қызметі органының атауы

Мынадай жағдайда тіркеу есебінен шығарылады:

7) Салық төлеушінің өтініші негізінде

8) Сот шешімі негізінде

9) Соңғы 6 ай мерзім аралығында ҚҚС бойынша салық есептілігін тапсырмаған жағдайда

10) Өкілетті органның шешімі негізінде жалған кәсіпорын деп танылса

11) Салық төлеуші қызметін тоқтатса

12) Бірігу, қосылу жолы арқылы заңды тұлға қайта ұйымдастырылса

Тіркеу есебінен шығару үшін мынадай құжаттар тапсырылады.

3) Тіркеу куәлігі

4) ҚҚС бойынша тарату деклорациясы

Тіркеу есебінен шығару туралы шешім шығарылғаннан кейін 1 жұмыс күні ішінде ол туралы ақпарат өкілетті органның сайтына орналастырылады.

 

57.116.150.228. Қосылған құнға салынатын салық бойынша салық төлеушілерді есепке қою тәртібі:

Қосылған құн салығы б\ша салық органында, тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін тапсырмаған тұлғалар анықталған жағдайда салық қызметі органы жұмыс күні ішінде, салық тіркеу есебіне тұру қажеттілігі туралы салық төлеушіге ескерту хабарламасын жібереді.

Белгіленген мерзім арасында бұл талаптың орындалмауы салық қызмет органында салық төлеушінің банк шоттары б\ша шығыс оперциялры уақытша тоқтату туралы үкім шығаруына құқық береді.

Мынадай тұлғалар ққс б/ша тіркеу есебіне ерікті түрде тұруға құқылы:

1. Дара кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар;

2. Мемлекеттік мекемелер ( негізгі опер/р және ққс б\ша)

3. ҚР аумағында қызметі, тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлғалар;

4. Арнайы салық режимінің субъектілері;

ҚҚС/ы бойынша қызметі анықталған 10 жұмыс күні ішінде жоғарыда аталған тұлғалар ҚҚС/ты бойынша тіркеу есебіне қою туралы салық өтінішін береді. 10 жұмыс күні ішінде, тіркеу есебіне қою н\е қоймау туралы салық өтінішіне шешім шығарылады.

Салық өтініші қанағаттандырылған жағдайда өтініш түсіретін айдан кейінгі айының 1 жұлдызынан бастап, ҚҚС б\ша салық төлеуші ретінде танылады.

ҚҚС б\ша тіркеу есебіне қою қатаң есептілік бланкісі болып табылатын тіркеу куәлігін салық төлеушіге арнайы журналға қол қойғызу арқылы беріледі.

Салық төлеуші салық қызметі органында тіркеуден өткеннен кейін м\й 2 әдіс арқылы электронды салық төлеуші ретінде, тіркеу есебіне алынады:

1. Салық қызметі органына келу арқылы;

2. Тұрған жері салық қызметі органына жазбаша салық өтінішін жіберу арқылы;

 

58.151.162.217. Салықтық бақылау қаржы бақылауының негізгі нысаны ретінде:

1. Қаржылық бақылау функциясы Салықтық бақылау – функц.

Жүзеге асыратын құрал – қаржылық жүзеге асыратын құрал салық-

ақпарат. Тық тексеру(бухг есеп)

2. Түрлері: Түрлері:

- қаржылық шаруашылық бақылау -құжаттық

- бюджеттік сақтандыру - рейдтік

- несиелік бақылау -хронометраждық

3. Мақсаты – қоғамның өнім\ң құнын Мақсаты к.орында бухг. есептің

бөлген кезде, табылатын ақшалай та- дұрыс жүргізілуін салық дұрыс

быстары мен соның есебінен құрыла- есептейтін дұрыс аударылуы

тын қаржы-қаражат қорларының мақ- мен салықтан жалтаруды тексе-

сатты түрде жұмсалуын бақылау. ру болып табылады.

4. Банктік бақылау жүргізетін Салықтық бақылауды салық

- Ұлттық банк болып таб. Қызметі органдары жүргізеді.

 

5. Сақтандыру бақылау – сақ\ру қорын Салықтық бақылау – салық заң-

міндетті құру ж\е оның қаражаттың дарын,яғни Салық кодекс\гі заң-

міндетті мақсаты пайдалану ретінде дылы корпоративтік актідегі т.

сақ\ру категориялары ретінде қасиетін б. Орындалуын қадағалау.

сипаттайды.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...