Главная Обратная связь

Дисциплины:


Автоматичний вимикач РІ60Апарати захисту

Апаратом захисту називають комутаційний апарат, який автоматично вимикає електричне коло при ненормальних режимах його роботи.

Для електродвигунів змінного струму необхідно передбачати захист від коротких замикань, струмів перевантаження, перегріву обмоток, роботи на двох фазах і захист мінімальної напруги.

Захист від коротких замикань повинен мати кожен електродвигун. Допускається одним апаратом захищати від коротких замикань групу двигунів, якщо при цьому забезпечується термічна стійкість пускових апаратів і апаратів захисту від перевантаження, що застосовані в колах кожного двигуна цієї групи.

Для захисту елекгродвигунів і проводок до них від коротких замикань застосовують плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з електромагнітними розчіллювачами.

Від перевантажень електродвигун треба захитати в тих випадках, коли з технологічних причин можливе перевантаження робочих машин, які приводяться в рух цими двигунами, а також тоді коли при особливо важких умовах пуску треба обмежити тривалість луску при зниженій напрузі. Захист від перевантаження повинен діяти з витримкою часу на вимикання. Здійснювати його можуть теплові реле, автоматичні вимикачі з тепловими розчіллювачами тощо.

Електродвигуни з повторно-короткочасним режимом роботи захи­щати від перевантажень не потрібно.

Від роботи на двох фазах захищають трифазні асинхронні електро­двигуни, в яких можлива втрата однієї фази. У більшості випадків захист здійснюється тими самими апаратами, що й захист від перевантажень. Спеціальні види захисту від роботи на двох фазах допускається застосовувати, як виняток, на електродвигунах, що не мають захисту від перевантаження, для яких існує підвищена імовірність втрати однієї фази.

Захист мінімальної напруги необхідно передбачати: для електро­двигунів робочих машин, самозапуск яких після зупинки недопустимий за умовами технологічного процесу або безпеки; для електродвигунів постій­ного струму, які не допускають безпосереднього вмикання в електро­мереж}', та в деяких інших випадках. Захист мінімальної напруги здійснюють електромагнітні пускачі і контактори, автоматичні вимикачі з мінімальними розчіллювачами напруги, мінімальні реле напруги тощо.

Запобіжники

Плавкі запобіжники ПРС, ПЇЇ2, Ш131 та інліі є найпростішими апаратами захисту слешродвшунів від коротких замикань і великих тривалих перевантажень. Вимикання струмів короткого замикання і перевантаження запобіжники здійснюють шляхом розплавленим каліброваних на певний струм плавких вставок.

Запобіжники р'аьбові серіїПРС'призначені для робота в електричних колах напругою до 380 В змінного струму частотою 50 Гц і до 440 В постійного струму. Запобіжник складається з ізольованої основи, що має контактну різьбову гільзу, контактної головки та нерозбірної з наповшовачем і покажчиком спрацювання плавкої вставки типу ПВД. Номінальні струми плавких вставок становлять: запобіжників типу ПРС-6 — 1, 2, 4 і 6 А; ПРС-25-4, 6,10, 16, 20І25 А; ПРС-63-20, 25, 40І63 А; ИРС-100-40, 63, 80,100 А. 

 

Рис. 34. Плавкий запобіжник типу ПРС:

1 і 8 - затискачі; 2 - скляний отвір головки запобіжника; 3 - контакі-на головка; 4 - фарфоровий циліндр; 5 - плавка вставка; 6 - контактна гільза; 7 - гвинт

 

Рис. 35. Плавкий запобіжник типу ПН-2:

Трубчасті запобіжники серії ПІЇ2 призначені для роботи в електричних колах напругою до 3 80 В змінного струму частотою 50 Гц і до 220 В постійного струму. Основними складовими частинами запобіжника є закритий розбірний фарфоровий патрон, заповнений кварцевим піском, мідна плавка вставка, розміщена всередині патрона, контактні ножі та контактні стояки.

До серіївходтзапобіжшшішіівІіШ-100, ПН2-250, ПН2-400,ПН2-600, ГШ2-1000. Номінальні струми запобіжників (контактних ножів)-100, 250, 400,600 і 1000 А. Номінальні струми плавких вставок становлять: ПН2-100-30,40,63,80 і 100 А; ІШ2-250-80,100,125,160.200І250 А;ПН2-400 -200,250,315,350,400 Л-ПН2-600-315,400,500 і 600 А; Ш12-1000-500, 600,800 і 1000А.

Деякі запобіжники цієї серії .мають контакт допоміжного кола.

Запобіжники серії ППЗ1 за конструктивним виконанням подібні до запобіжників серії ГШ2 і призначені для їх заміни. Вони розраховані на роботу в електричних колах напругою 380 і 660 В змінного егруму частотою 50 Гц та 220 і 440 В постійного струму. До складу серії входять запобіжники типів ППЗ 1-29, ПП31-33, ППЗ 1-35, ППЗ 1-39 і III ІЗ 1-41. Номінальні струми запобіжників відповідно становлять 63,160,250, 630 і 1000 А. Номінальні струми плавких вставок запобіжників типу ППЗ 1-29—4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 40, 50І63А; ППЗ 1-33-50, 63, 80,100,125і 160А;ППЗ 1-35-і25, 160, 200І250А; ПП31-39-200, 250, 320, 400, 500і630А;ППЗ 1-41-500, 630, 800 і1000А.

Запобіжники серії ШШ призначені для захисту електрообладнання промислових установок і електричних мереж трифазного змінного струму з номінальною напругою до 380В частоти 50Гц і постійного струму напругою до 220В при перевантаженнях і коротких замиканнях.

Технічний опис Номінальне діюче значення напруги запобіжника:

• змінного струму частоти 50 і 60Гц, В - 380,500;

• постійного струму, В -220,440.

Номінальна вимикаюча здатність, не менше — 50кА

Номінальний струм запобіжника, А -100; 250; 400.

Номінальний струм плавкої вставки, А:

• ППН-31 -31,5; 40; 50; 63; 80; 100;

• ППН-35 -80; 100; 125; 160; 200; 250;

• ППІІ-37 -200; 250; 315; 355; 400.

Кліматичне виконання-ТЗ, УХЛЗ, УХЛ2.

Висота встановлення над рівнем моря - не більше 2000м.

Режим роботи — тривалий.

Запобіжники серії ППН замінюють запобіжники серії Г11І-2 ТУ 16-522.113-75.

У комплект постачання запобіжника входять:

• тримач плавкої вставки - 1 шт.

• плавка вставка — 1 шт.

Вибір запобіжників

Плавкі запобіжники, призначені для захисту електродвигунів від коротких замикань, треба вибирати так, щоб напруга, на яку розраховані запобіжники U3, була не меншою від номінальної напруги електромережі U , в якій вони будуть працювати, номінальний струм плавких вставок запобіжників / був не менший від їх розрахункового струму

 

1 . а номінальний струм запобіжників / був не меншим від

е. роз ' ' J з. ном J

номінального струму вибраних плавких вставок , тобто повинні виконуватися умови:

І'_.С/ -_"[_> ; 2. 1 ф ; 3. / «_ul

з ^> мер. ним в. чом s> я. роз '■ s. чом ^ «. чом

Розрахунковий струм плавких вставок запобіжників, призначених для захисту одного двигуна, визначають за формулою

ч~ а >

де - коефіцієнт, який враховує умови пуску двигуна. За нормальних (легких) умов пуску (нечасті пуски, тривалість пуску не більше 10 с)

а— 2,5,а при важких а = 2,0...1,6.

Розрахунковий струм плавких вставок запобіжників, призначених для

захисту групи двигунів

»-і і і,-

і =/<"V/ К + ^"."■■■'■т' lju.

1 а,,0

-1-І

де KoZjI*a.uuuKj -сумарний робочий струм групи одночасно

і

працюючих двигунів, за винятком струму двигуна, який має найбільший пусковий струм;

Ко-коефіцієнт одночасності роботи всіх двигунів групи;

І. " , і К 6 - відповідно номінальний струм, А, і кратність пускового струму двигуна, який має найбільший пусковий струм;

ачб~ коефіцієнт, що враховує умови пуску електродвигуна з найбільшим пусковим струмом;

Кз - коефіцієнт завантаження електродвигуна при даній технологічній операції.

Таблиня 12

 

Значения коефіцієнтів одночасності

Кількість споживачів 2-3 4-5 6-7 8-10 16-20 21-30
Ко 0,85-0.8 0.75 0.7 0.6 0.55 0.5  

 

Таблиця 13 Значення коефіцієнтів завантаження електродвигуна

Назва електроприймача к3
Кормонриготувальні машини подрібнення: зерна соковитих кормів грубих кормів   0,8 0,6 0,5
Транспортери: скребкові шнекові   0,7 0,4
Змішувачі кормів 0,6
Кормороздавачі 0,5
Доїльні установки 0,8
Вентилятори 0,6-0,8
Транспортери для прибирання гною 0,5
Насоси, компресори 0,7
Нагрівальні установки 1,0
Освітлювальні установки 1,0

 

 

Автоматичні вимикачі призначені для захисту електричних кіл від струмів короткого замикання і перевантаження та від зникнення або надмірного зниження напруги (захист мінімальної напруги, а також для нечастих вмикань і вимикань цих кіл).

Вимикач складається з пластмасового корпусу, нерухомих і рухомих контакгів, які прикріплені до траверси виготовленої з ізоляційного матеріалу, гнучкого зв'язку, механізму вільного розчеплення, рукоятки керування перекидного типу або кнопок керування (вимикачі серії ЛП50Б), електромагнітного і теплового розчіплювачів, додаткових розчіплювачів (мінімального розчіилювача напруги, незалежного розчіплювана, розчіплювача в нульовому проводі), регулятора струму нсспрацювання, дугогасильних камер, додаткових контактів, клем та інших деталей.

Автоматичні вимикачі серії АП50Б (ТУ 16.522.1ЗУ-78) призначені для захисту від перевантажень і коротких замикань електричних кіл змінного струму напругою до 500 В, частотою 50 Гц та постійного струму напругою до 220 В. Вимикачі допускають оперативні вмикаїшя і вимикання кіл до ЗО на годину, у тому числі вмикання асинхронних двигунів до 12 разів на годину.

Кратність струму відсічки електромагнітних розчіплювачів становить


3,5 або 10 /,„„, /;. Струм неспрацювання теплових розчіплювачів регулюють у межах (0,6-1) 1№М F. Додаткові розчігоповачі ставлять замість одного електро­магнітного.

 

Рис. 36. Електромеханічна схема автоматичного вимикача АІІ50Б:

 

 

1 - контакти для приєднання мережі; 2 — контакти силового кола; З - поворотна траверза із ізоляційного матеріалу; 4, 9 і 10 - механізми вільного розчеплення; 5 і 6 - кнопки вмикання і вимикання; 7 - важіль кнопки вимикання; 8 і 11 - осі важелів; 12 - вісь траверзи; 13 - шкала уставок теплового розчіплювана; 14—зажими для підключення теплового розчіплю­вана; 15 і 21 ~ важелі механізму автоматичного вимкнення; 16- тепловий розчіплювач (біметалева пластина); 17-нагрівний елемент; 18-сердечник електромагнітного розчіплювана; 19 - котушка електромагнітного розчіп­лювана; 20—траверза; 22 — пружина; 23 — важіль защіпки; 24—вісь защіпки; 25 - защіпка; 26 - контакти для під' єдііашія силового навантаження

Принцип дії автоматичного вимикача АП50Б можна пояснити, користуючись рис. 36. Три пари силових контактів 2 закріплені на траверзах з ізоляційного матеріалу. Нижня траверза 3 може повертатися навколо осі 12. Вмикають апарат натисканням на кнопку 5. При цьому розвилка кнопки штовхає віст, 11 шарнірного з'єднання важелів 4 і 10 механізму вільного розщеплення. Траверза 3 і важелі 4, 9 і 10 механізму вільного розщеплення займають випрямлене положення: силові контакти замкнуті, вісь 11 знаходиться правіше лінії, що з'єднує протилежні осі важелів 4 і 10, а вільне плече важеля 9 впирається в защіпку 25. Пружина 22 стиснута.

У цьому положенні автомат перебуває до моменгу вимикання.

Щоб вимкнути апарат вручну, натискують на кнопку 6. При цьому важіль 7 кнопки виводить защіпку 25 із зачеплення з вежелем 9. Під дією пружини 22 механізм вільного розщеплення займає положення, при якому контакти 1 (мережа) від'єднанні від контактів 26 (навантаження): автомат від'єднав навантаження від мережі.

Автоматичне вимикання при перевантаженнях виконує тепловий розчіплювач, який складається із біметалевої пластинки 16 і нагрівного елемента 17. Тепловий розчіплювач увімкнений в силове коло струму (затискачі 14) і може бути за допомогою гвинта відрегульований за шкалою 13 на різні значення струмів спрацювання. Коли струм у силовому колі перевищить встановлене значення, біметалева пластина нагрівається сильніше звичайного і нижнім кінцем штовхає вліво траверзу 20 (вона розміщена вздовж всіх трьох теплових і елекіромагнітних розчіплювачів). Траверза передає зусилля на плече важеля 21, який нижнім кінцем відхиляє вправо плече защіпки 25. Повертаючись відносно осі 24, защіпка виводить із зачеплення важіль 9 механізму вільного розщеплення і автоматичний вимикач вимикається. Вставку струму теплового розчіплювана можна задати, перемішуючи важіль 15 відносно шкали 13 і змінюючи тим самим відстань між важелем 21 і траверзою 20.

При коротких замиканнях функцію вимикання виконує електро-магнітнийрозчіплювач, що складається з котушки (декілька витків силового проводу) і сердечника 18 з штовхачем, що знаходяться в середині неї. В момент короткого замикання при струмі в 10 разів більшому від номіналь­ного струму розчіплювача, сердечник втягується в котушку, штовхан вдаряє в траверзу 20 та діє на важіль 21. Цей важіль - иа плече 23 защіпки 25, звільнюючої пружину, - автомат вимикається практично миттєво.

Умовне позначення вимикачів АП50Б

АП50Б-ХХХХ X XX X X 1 2 3 4 5 6

розшифровується так:

1 — серія;

2 — кількість і вид розчіплювачів струму: МТ — електромагнітний і тепловий розчіплювачі струму, М - електромагнітний, Т - тепловий розчіплювач струму;

3 — позначення додаткового розчіплювача: Н—розчіплювач мінімаль­ної напруга, Д- незалежний (дистанційний) розчіплювач, 0 - розчіплювач струму в нульовому проводі;

4 - кліматичне виконання: У, XJI, Т; 5-категоріярозміщення: 2, 3 і 5;

6 - позначення номінального струму головного кола вимикача: 1-1,6, 2,5, 4А,2-6,3, 10, 16А, 3-25, 40, 50, 63 А.

Автоматичні вимикачі АЕ 20 (ТУ 16.522.064-82) і АЕ20М (ТУ 16.522. 148-80) використовують у колах змінного струму напругою до 660 В частотою 50 і 60 Гц та постійного струму напругою до 220 В.

Вимикачі мають регулювання струму нсспрацювання теплових розчіплювачів у межах (0,9— 1,15.)/ о,, а тешювих розчіплювачів, струм яких дорівнює струму вимикача від 0,9 І, 0. до номінального струму

розчіїшювача.

Вставка за струмом спрацювання в зоні короткого замикання кратна номінальній силі струму розчіплювача (струм відсічки) і для вимикачів з електромагнітними розчіплювачами становить (для вимикачів АЕ20М) 3,5 та 12, триполюсних з комбінованими розчіплювачами- 12, а для АЕ20 -

лише 12.

Електромагнітні розчіплювачі не спрацьовують при силі струму рівній або меншій 0,8 уставки за струмом спрацювання і спрацьовують при силі струму, рівній чи більшій 1,2 уставки протягом часу не більше 0,04 с.

Мінімальні розчіплювані виготовляються иа такі номінальні напруги змінного струму: 127, 220, 380 і 660 В. Незалежний-24, 36, 127, 220І380В. Умовні позначення автоматичних вимикачів серії АЕ20 М АЕ20 X. X Х-Х XXXXU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

розшифровується так:

1 - серія;

2 т величина вимикача залежно від номінальної сили струму: 2 — 16,

4-63,5-100, 6-160А;

3 - позначення кількості полюсів у комбінації з розчіплювачами струму: 2 — двополюсні з електромагнітними розчіплювачами, З -триполюсні з електромагнітними розчіплювачами, 5 - двополюсні з електромагнітними і тепловими розчіплювачами, 6 - триполюсні з електромагнітними і тепловими розчіплювачами;

4 - позначення модернізованого вимикача: М - для вимикачів на номінальний струм 63 і 100 А. У вимикачів на 160 Л знак "М" відсутній у зв'язку з тим, що цей габарит при модернізації створено заново. Крім того, випускаються автоматичні вимикачі АЕ2020 на 16 А і АЕ2040 на 63 А, у позначенні типу яких теж немає "М";

4- наявність додаткових контактів, 1 - без додаткових контактів, 2 - один замикаючий, 3 - один розмикаючий, 4 - один замикаючий і один розмикаючий;

6 - позначення додаткових розчіплювачів: 0 - без додагшвих розчіплю-вачів, 1 — розчіплювач мінімальної напруги, 2 — незалежний розчіилювач;

7 - позначення температурної компенсації і регулювання сили струму неспрацювання теплового розчіплювача: Р - наявність регулювання і температурної компенсації, 0 - без регулювання і температурної компен­сації;

8 - ступінь захисту (вимикачі АЕ20М виготовляють лише зі ступенем захисту 0 -ІР00), а АЕ 20 мають також виконання 20 -- ІР20, 54 - 1Р54;

9 - клі матичне виконання і категорія розміщення: У 3, УХJI4, ТЗ;

10- клас стійкості проти спрацювання.

 

 

Автоматичні вимикачі серії ВА51("ГУ 16.522.157-83) призначені для захисту електричних кіл змінного струму при перевантаженнях та струмах короткого замикання, для пуску зупинки і захисту асинхронних електродвигунів від струмів тривалих перевантажень і коротких замикань, а також для оперативних вмикань і вимикань електричних кіл з частотою до 30 на годину. Розраховані для роботи в колах змінного струму напругою до 660 В, частотою 50 Гц, а також постійного струму напругою 220 В.

Струм неспрацювання теплових розчіплювачів регулюється у межах (0,8-1)/іам.

5Електромагнітний розчіплювач спрацьовує в межах ((0,8—1,2) номінального струму уставки спрацювання). Струм відсічки елекгоомагнітного розчіплювача складає 11. ,10/ v , а для вимикачів з літерою Г -147 ,

 

 

 

 

Рис. 37. Загальний вигляд автоматичного вимикача ВА51:

1 - основа; 2 — контактна система; З -затискачі дія під'єднання проводів; 4 -механізм вільного розщеплення; 5 - привід; 6-критика; 8 -тепловий розчіплювач; 9-електромагнітний розчіплювач; 10 - дугогасильна камера

 

 

Умовне позначення вимикачів ВА51, ВА52

ВА X X XXX XX X X XX

1 2 34 5678 9 1011 12

розшифровується так:

1 -ВА - вимикач автоматичний; 2-серія(51 -неструмообмежуючі, 52-струмообмежуючі);

3-дефіс або літера Г, що означає для захисту електродвигунів;

4— позначення номінальної сили струму вимикача: 25 — 25 А, 29 — 63А,31-10()А, 33-160А, 35-250А,37-400 А, 39-630А;

5- кількість полюсів: 1 - один полюс з розчіплювачем в одному полюсі, 3 —три полюси з розчіплювачами в трьох полюсах, 8 —два полюси з розчіплювачами в двох полюсах у триполюсному виконанні;

6 - вид розчіплювачів: 2 - електромагнітний, 4 - тепловий і

електромагнітний;

7 - наявність допоміжних розчіплювачів і вільних контактів: 00 - без
допоміжних розчіплювачів та вільних контактів, 11 — с вільні контакти, 18 -
незалежний розчіплювач та вільний контакт, 25 — нульовий розчіплювач і

вільні контакти;

8- вид приводу і спосіб встановлення вимикача: 1 -ручний привід, стаціонарне виконання, 3 -елекфоматні'гаий привід, стаціонарне виконання, 5 -ручний дистанційний привід;

9— виконання за наявністю допоміжних механізмів;

 

10- виконання за наявністю регулювання струму неспрацювання теплового розчіплювача: Р - з регулюванням, 0 - без регулювання;

11- ступінь захисту: 00 - ІРОО - затискачів для приєднання зовнішніх провідників і ЇР30 -оболонки вимикача, 20 - ІР20-затискачів для приєднання зовнішніх провідників і 1Р30 ~оболонки вимикача, 54 — JP54 — вимикачів у

додатковій оболонці;

12—кліматичне виконання і категорія розміщення: УХЛ2, УХЛЗ, Т2,

ТЗ.

Автоматичний вимикач РІ60

Позначення

Автоматичний вимикач змінного струму: Р161 -однополюсний автомат; РІ62-двополюсний автомат; РІ63 -триполюсний автомат; РІ64 - чотириполюсний автомат. Автоматичний вимикач постійного струму: РІ61J — однопошосний автомат; PI62J—двополюсний автомат.

 

 

До цього позначення додається характеристика номінального струму:

Наприклад.

РІ61В6 — однополюсний автомат з характеристикою В і номінальним струмом 6Л;

РІ63М40-триполюсний автомат з характеристикою М і номінальним струмом 40А.

Таблиця 14 Технічніхарактеристики автоматичнихвимикачів РІ60

 

  ЗМІННИЙ CTpVM Постійний струм
Кількість полюсів 1,2,3,4, HN.3+N 1,2
Вимикаючі характеристики В, С, D no EN 60898 М no EN 60947-2 С по EN 60898 М по EN 60947-2
Номінальний струм, /,„,„ 0,2 до 63А 0,5 до 63Л
Номінальна напруга, U,m, 230/400 В 220 В - .для 2-пол ПО В-для 1-пол
Номінальна частота,/,„„ 50 Гц
Комутаційна здатність, /,.„ 10кАириТпом = 0,2. ..63А 4,5 кА при 1,юи = 0,5...63А
Клас селективності (обмеження струму)
Електрична зносостійкість 10000 вмикань 10000 вмикань
Механічна стійкість 200000 вмикань 200000 вмикань
Переріз під'єднуваних провідників Си - 1,5.. .25мм2; А1 - 2,5.. .25мм2
Кріплення На рейку 35X7,5 EN 50022 (рейку кріплять для кожних 18 модулів)
Виконання 1Р20 з лицьової сторони; з захисними кришками 1Р40
Пристосування Допоміжні і сигнальні контакти, допоміжний розчінлювач, N — полюс (для змінного струму), з'єднувальні рейки, захисні кришки під пломбування, ізоляційні коробки
Робоча температура -25°Сдо+55°С
Робоче положення Будь-яке
Вібрація (сейсмостійкість) Зц(8...50Гц)
Відповідає ДСТУ 2817-94, ДСТУ 3020-95, ГОСТ 3025-95, Гост Р 50345-99, EN 60947-2, EN 60898
Схвалено Сертифікат УкрСЕПРО № UA 1.003.14767-01 20.06.2001р.

 

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...