Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вибір автоматичних вимикачівАвтоматичний вимикач служить для захисту електричних кіл від
короткого замикання та перевантаження. Вибір автоматичного вимикача
для електродвигуна необхідно здійснити так, щоб його виконання зародом
струму, кількістю полюсів, видом розчіплювачів, захищеністю від впливу
оточуючого середовища та іншими даними відповідало вимогам двигуна
і умовам його експлуатації. При цьому номінальна напруга вибраного
вимикача Vа ІЮМ мусить дорівнювати або перевищувати номінальну
напругу електромережі UI s, в якій він буде працювати, а номінальний
струм головного кола вимикача 1 та номінальний струм його

теплових Ітиол, і електромагаітних / розчіплювачів мають дорівнювати або трохи перевищувати номінальний струм двигуна Ідіі тои, тобто повинні виконуватися такі умови:

і. U > U ; 2. І >ІЛ ; 3. / =І , >/д

а. чом £— мер. пом ' а. пом *~- де чом ' т. чом є. чом — ««. чом

Щоб забезпечити надійний захист двигуна від струмів коротких замикань і не допустити вимикання його під час пуску, уставку за струмом спрацювання електромагнітних розчіплювачів треба вибрати,

виходячи з умови

1 > К К К К.І

у. є — чап ру ри 1 дв. пом '

де К т - коефіцієнт запасу , який враховує коливання напруги

(беруть к[2~ U);

 

К — коефіцієнт, що враховує неточність (розкид) за струмом спрацювання електромагнітних розчіплювачів, К 1,25;

К п~ коефіцієнт, який враховує можливе відхилення пускового струму від його номінального значення, К п = 1,2 ;

К. - каталожна кратність пускового струму двигуна; / дд ном — номінальний струм двигуна. Якщо помножити вищевказані коефіцієнти, то отримаємо загальний коефіцієнт 1,65. Тоді можна записати, що І е >1,65К.Ійатм.

У тих випадках, коли один автоматичний вимикач застосовують для захисту від струмів короткого замикання кількох двигунів, вибирати його треба за такими умовами:

Теплові струмові реле призначені для захисту електродвигунів від невеликих, але тривалих перевантажень. Добре відрегульовані теплові реле, особливо серії РТЛ і РТТ, також надійно захищають трифазний електродвигун від роботи на двох фазах. Реле не призначені для захисту від коротких замикань, до того ж, вони самі потребують такого захисту7.

Тспловірсле бувають прямої і непрямої дії. Реле прямої дії називають тепловими розчіплювачами. їх вбудовують в автоматичні вимикачі. Теплові реле типів РТЛ, РТТ, ТРИ, що вбудовуються в електромагнітні пускачі, відносяться до реле непрямої дії, тому що їх контакти вмикаються в коло втягувальної датушки пускача.

За способом нагрівання біметалевої пластинки теплові реле бувають з прямим, непрямим і комбінованим нагріванням. Реле з непрямим і комбінованим нагріванням мають нагрівні елементи*.Основна вимога, що ставиться до теплового захисту, полягає в тому, що він повинен спрацьовувати при перевантаженнях двигуна більше 20% протягом 20 хв від моменту досягнення тепловим реле усталеної температури в результаті нагрівання номінальним струмом.

 


 

Рис. 38. Електротеплове реле РТТ:

1 -нагрівний елемент; гнучкі зв'язки; 3 -біметалеві пластинки;

4 - штовхачі; 5 - упори ліві; 6 - важіль; 7 ~ вісь; 8 - складний важіль;

9 - пластина важеля; 10 - упори праві; 11 - контакт рухомий;

12,19-контакги нерухомі; 13,21-пружина; 14-вісь;

15-термокомпенсатор; 16 —кнопка повернення; 17 —гвинт

регулювальний; 18 — ексцентрик; 20 — защіпка

Триполюсне теплове реле РТТ складається з пластмасового корпусу, розділеного на чотири чарунки. У трьох з них розміщені наїрівні елементи 1 (рис. 38) і біметалеві пластинки 3. Мідні гнучкі в'язі 2 поліпшують теплопередачу міжшши. У четвертій чарунці змонтовано контактну груїгу з механізмом розщеплення, регулятором струму неспрацювання і термо-компенсатором. Контактна група складається з нерухомих розмикаючого 19 і замикаючого 1.2 контактів та рухомого контакту 11, який обертається навколо осі 14. Механізм розчеплення складається із штовхачів 4, важеля 8, защіпки 20, пружин 13 і 21. Для регулювання струму неспрацювання передбачені гвинт 17 та ексцентрик 18. Повернення контактів у вихідне положення здійснюється за допомогою кнопки 16.

Реле працює таким чином: при проходженні електричного струму через нагрівні елементи 1 відбувається їх нагрівання і передача теплоти біметалевим пластинам 3. Останні вигшіаютьоя в напрямі, показаному стрілками, і лівими упорами 5 штовхачів 4 діють на важіль 8. Пластина 9 важеля вигинається праворуч. Коли її механічний опір зрівняється з опором пружини 21, то починає повертатися важіль 6 навколо осі 7. Важіль 6 через заскочку 20 звільняє рухомий контакт 11, який під дією пружини 13 повертається і перемикає контакти 12 і 19. У вихідне положення контакти повертаються вручну при натисканні на кнопку 16 після охолодження і вирівнювання біметалевих пластинок 3.

Настроения на заданий струм неспрацювання в межах 0,85-1,15 номінального струму реле здійснюється поворотом ексцентрика 18 за інкалою з піною поділки 3 %. Гвинтом 17 реле настроюється на спеціаль­ному стенді.

Термокомпенсатор — це біметалева пластинка 15, яка є частиною складеного важеля 8. При збільшенні температури навколишнього середо­вища основні біметалеві пластинки вигинаються праворуч. У той же самий бік вигинається і пластинка 15, зберігаючи, таким чином, постійний зазор між важелем 6 і защіпкою 20.

При обриві однієї фази струм навантаження протікає тільки через два нагрівних елементи і спричиняє вигинання двох пластинок, які через штовхачі 4 повертають важіль 6 навколо осі 7. Третя пластина залишається на місці, гальмуючирух зв'язаного з нею штовхача. При цьому пластинка 9 складеного важеля 8 упирається у правий упор 10 цього штовхача, запобігаючи її вигинанню. Важіль 6 повертає защіпку 20 при меншому вигині біметлевих пластинок, зменшуючи, таким чином, час спрацювання реле.

Теплові реле РТЛ триполюсні з переднім приєднанням провідників, мають постійні нагрівні елементи, температурний компенсатор, мехаиіЗхМ для прискорення спрацювання при обриві однієї фази, регулятор струму неспрацювання, один розмикаючий або розмикаючий і замикаючий контакти, ручне їх повернення.

Реле ТРИ -10А двополюсні, з температурною компенсацією, ручним поверненням. Нагрівання біметалевої пластинки комбіноване, нагрівні елементи постійні з номінальним струмом від 0,5 до 3,2 А.

Температурний компенсатор реле ТРИ виконаний з біметалу із зворотним прогином відносно основної біметалевої пластини. При усталеній температурі між компенсатором і защіпкою встановлюється певний зазор, який регулюється шляхом повороту ексцентрика (регулятора уставки), тобто віддаляючи або наближаючи защіпку, змінюючи уставку реле. Кожна поділка шкали регулятора уставки відповідає 5 % значення номінального струму нагрівного елементу.

Електрострумові теплові реле РТТ(ТУ 16.647.024 - 85) встановлюються на металевих та ізоляційних панелях, рейках комплектних пристроїв і спеціально для розміщення з пускачами ПМА.

Триполюсне виконання реле, застосування незмінюваних нагрівальних елементів і прискорене спрацювання при обриві фази підвищують надійність захисту електродвшунів порівняно з однополюсним чи двополюсним виконанням реле. їх виготовляють напругою 660 В змінного струму частотою 50 Гц. Тривалість спрацювання при силі струму 1,2 І неспрацювання становить 20 хв. Час спрацювання при струмах 5 і наведено

у табл. 15.

Таблиця 15

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...