Главная Обратная связь

Дисциплины:


Час спрацювання при 5-кратному навантаженні теплових реле 

 

Типи реле Номінальний струм неспрацювання, А Час спрацювання, с , для реле
  підвищеної інерційності зниженої інерційності
РТТ-1 0,2-8 5-Ю 3-6
РТТ-1 10-25 6-12 4-8
РТТ - 2 10-80 6-12 4-8
РТТ-3 50-100 8-18 6-12
РТТ-3 125-160 8-18 6-14

Термічна стійкість реле при однократному навантаженні 18 1ІІОМ теплових елементів: до 10 А - 0,5 с, 10 -160 А -1 с

Струкіура умовного позначення електротеплового реле РТТ

ЕН-Х XUM

1 2 3 4 5 6

розшифровується так: 1-серія;

2 - виконання реле за величиною номінального струму: 0 - 10 А, 1 -

25,2-80, 3-160 А;

3 - спосіб установки реле: 1 — нормальне виконання з кріпленням
скобою для індивідуального встановлення, 2 — спеціальне виконання на
струм до 160 А з кріпленням скобами для комплектації з пускачами ПМА,
4-виконання для втичного приєднання до пускача;

4 - вид контактів допоміжного кола реле: 1 - виконання з одним
розмикаючим контактом, відсутність цифри - виконання з перемикаючим

контактом;

5- виконання реле за величиною інерційності: П - реле зниженої інерційності, відсутність літери-реле підвищеної інерційності;

6- кліматичне виконання і категорія розміщення УХЛ4, 04.

Реле типу РТЛ -1000 і РТЛ - 2000 можна приєднувати до пускачів ПМЛ або встановлювати індивідуально за допомогою клемників КРЛ— 104 (для реле РТЛ -1000) і КРЛ-204 (для РТЛ 2000). Реле РТЛ- 3000 призначені тільки для індивідуального встановлення.

Теплові реле РТЛ мають триполюсне виконання, незмінні теплові елементи, температурну компенсацію, механізм прискореного спрацювання при обриві фази, регулювання сили струму неспрацюваиня, ручне повернення, розмикаючий і замикаючий контакти або один розмикаючий контакт.

Під час роботи теплове реле не повинно спрацьовувати при силі струму 1,05 / неспрацюваиня протягом 50 хв і спрацьовувати при збільшенні сили струму до 1,2 Іш неспрацюваиня протягом 20 хв.

Тривалість спрацювання реле при триполюсній роботі і нагріванні з холодного стану шестикратною номінальною силою струму неспрацюваиня при будь-якому положенні регулятора уставки й температурі навколишнього середовища+20°С становить 4,5-12 с

Умовні позначення теплових реле серії РТЛ

РТЛ-Х XXX XX X 12 3 4 5

розшифровуються так:

1- серія;

2- величина за номінальною силою струму реле: 1-25 А, 2-80, 3 -200 А;

3-виконання за силою струму неспрацюваиня (за табл. 15);

4— кліматичне виконання і категорія розміщення;

5- виконання за контактами; С - один розмикаючий, відсутність літери означає-реле з Ізн 1р контактами.Вибір електротеплових реле

Вибирати електротешове реле потрібно так, щоб його серія і тип відповідали серії і типу електромагнітного пускача, з яким воно комплектується, або характеристиці комшіекшого пристрою керування, в якому реле буде встановлено, а найбільший струм неспрацюваиня був не меншим від номінального струму двигуна (І,іб-> І )■ (Номінальний струм двигуна повинен знаходитись у межах діапазону регулювання номінальної сили струму неспрацюваиня).

Після вибору реле-(під час налагодження) реіулятор уставки за струмом неспрацюваиня потрібно поставити в положення, при якому струм уставки дорівнює номінальному струму двигуна (І _ І внои).

Характеристика і принци» дії пристроїв умонтованого температурного захисту

Під час експлуатації сільськогосподарських електроприводів захист електродвигунів від перевантажень та інших ненормальних режимів автоматичними вимикачами і тепловими реле не задовольняє вимогам високої надійності. Для ряду електроприводів з важкими умовами роботи (приводи гноєтранспортерів, роздавачів кормів, змішувачів тощо) застосовується температурний захист електродвигунів.

Пристрій вмонтованого температурного захисту УВТЗ — ЇМ призначений для захисту асинхронних електродвигунів від перегрівання при тривалих перевантаженнях, роботі на двох фазах, підвищеній частоті вмикання, заклинюванні приводного механізму, підвищеній температурі оточуючого середовища, порушеннях у системі охолодження двигунів тощо.

Для здійснення температурного захисту в лобові частини обмоток електродвигунів вбудовують термочутливі елементи - позистори (терморезистори з позитивним температурним коефіцієнтом опору).

Такі електродвигуни мають у позначенні типу допоміжний індекс Б (наприклад, АИР112М4БСУ2).

Позисторами типу СТ14 - 1А захищають електродвигуни з класом ізоляції за нагрівостійкістю В, а позисторами СТ14 — ІБ - А, позисторами

CT14-2-F. •

Опір трьох послідовно з'єднаних позисторів повинен бути в межах 120 — 450 Ом при температурі +20 + 5°С, а при температурі, що відповідає перевантаженню двигуна, більше 2000 Ом.

Таблиця 16

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...