Главная Обратная связь

Дисциплины:


Технічні характеристики приладів для температурного захисту типу УВ ІЗ 

 

  Параметри Типи приладів
УВТЗ-1 УВТЗ-1 М УВТЗ-4Б
Опір спрацювання, Ом 950-2500
Споживана потужність 12 В-А 10 В-А 2 Вт
Розривна потужність контактів, В-А
Ступінь захисту ІР54, ІР30 1Р30 ІР54
Температура навколишнього ±40 ±40 ±40
Допустима сила струму контактів, А
Напруга живлення, В
Маса, кг 0,7 0,3 0,85

 

Пристрій УВТЗ — ЇМ працює так: при вмиканні електродвигуна в мережу на клеми 1 і 4 вузла живлення подається напруга. Якщо при цьому температура обмоток двигуна нижча від гранично допустимого значення, то опір позисторів малий і напруга на транзисторі VT4 буде більшою від напруги спрацювання підсилюючого каскаду VT3, VT4. У цьому випадку транзистор VT4 відкриється, а транзистор VT1 і тиристор VS будуть закриті. Котушка вихідного реле KV не одержуватиме живлення і його розмикаючий конгакт, увімкнений послідовно з котушкою слекіромагнітного пускача, буде замкнений. Пускач увімкне двигун в електромережу.

Коли з будь-яких причин температура обмоток електродвигуна перевищить гранично допустиме значення, опір позисторів різко зросте і зменшиться сигнал, що подасться на базу транзистора VT4. При цьому транзистор VT4 закривається, а транзистор VT1 відкриваєгься. На керуючий електрод тиристора VS буде подана позитивна напруга, і він теж відкриється. Котушка вихідного реле К V одержить живлення, реле спрацює і своїм розмикаючим контактом розімкне коло котушки електромагнітного пускача. Пускач вимкне двигун з електромережі.

Аналогічно пристрій спрацює при обриві кола позисторів або замиканні в ньому.


Г й 2 J 65

Рис. 39.Принципіальна електрична схема пристрою вмонтованого температурного захисту УВТЗ-1М  

Пристрої температурного захисту УВТЗ — ЇМ уніфіковані для всіх типорозмірів електродвигунів, взаємозамінні, не потребують регулювання і налагодження при монтажі та експлуатації.

 

Пристрій УВТЗ-1М здійснює самоконтроль - вимикає електродвигун при виникненні несправності в колі датчиків позисторів.

Пристрої вмонтованого температурного захисту УВТЗ-ЇМ не забезпечують надійного захисту елекіродвигунів із загальмоваїшм ротором або при експлуатації електроустаткування. Крім того, цей захист не гарантує електробезпеку при експлуатації електроустаткування. Тому УВТЗ-1М було удосконалено—доповнено швидкодійним захистом від обриву фаз. Схему нового пристрою УВТЗ-5 хгоказано на рис. 40. УВТЗ-5 складається з удосконаленої схеми температурной') захисту, зібраної на транзисторах VT1-VT5, і схеми контролю напруги нульової послідовності (штучної зірки з трьох резисторів Rl, R2 і R3). Трансформатор TV служить для розділення фази живлення і штучної зірки. Схема температурного захисту має значно вишу перешкодостійкість, ніж УВТЗ-1М. 

 

 

Рис. 40. Принципова схема пристрою захисту УВТЗ-5:

VD1-VD4 - діодний міст вузла живлення; R1-R3 - резистори для контролю напруга нульової послідовності; VD7, VD8 - стабілітрони; VT1— VT5 -транзистори; КА1 -герконовереле; TV-трансформатор напруги; С1-С5 -конденсатори; R6-R8 -резистори-подільники

Схема працює так: при температурі обмоток електродвигуна, що не перевищує допустиму, і при симетричній системі напруг трифазної мережі струм поступає на схему через котушку герконового реле КА1. При цьому транзистори VT1, VT2 і VT5 та тиристор VS1 закриті, а транзистори VT3 і VT4 відкриті, герконове реле КА1 ввімкнене.

При аварійному збільшенні температури обмоток спрацьовують позистори (або один позистор). Транзистор VT2 відкриваегься, a VT-4 закривається. Тиристор VS1 відкривається і шунтує котушку КА1. Контакт герконового реле розмикається, що призводить до вимкнення електро­двигуна.

При виникненні обриву фази на первинній обмотці трансформатора TV з'являється напруга нульової послідовності, при цьому транзисіор VT5 відкривається, a VT4 закривається, тиристор VS1 відкривається і шунтує котушку КА1. Це знову призводить до вимкнення електродвигуна. Таким чином, УВТЗ-5 моментально реагує на обрив фази, не допускаючи небезпечної роботи електродвигуна в неповнофазному режимі або його переірівання при незапусканні на двох фазах.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...