Главная Обратная связь

Дисциплины:


Характеристикаі принцип дії захисно-вимикаючих пристроївЗахисно-вимикаючі пристрої застосовують у силових трифазних електромережах з глухозаземленою нейтраллю для захисту людей і тварин від ураження електричним струмом при доторканні їх до струмоведучих частин обладнання, шо знаходяться або випадково потрапили під напругу. Вони призначені також для вимикання напруги живлення при пошкодженні ізоляції і появі струмів витікання, що перевищують допустимі значення. Цим запобігають дальшому розвитку аварійного стану установки.

Промисловість випускає захисно-вимикаючі пристрої таких типів: ЗОУП-25,РУД-022, РУД-024, РУД - 0543, ИЭ-981342 та ін.

До комплекту пристрою РУД - 0543 входить датчик струму витікання UA3 диференціальним трансформатором струму ТА і резистором ВЦ, блок підсилення Р з вихідним реле KV. Підсилювальний блок складається з наступних основних елементів: фільтра СІ, блоку попереднього підсилення А, діода VD3, елемента затримки R7, СЗ, діода VD4 для забезпечення зворотного зв'язку і недопущення вібрації реле, вихідного підсилювача на транзисторі VT. Блок живлення складається з трансформатора TV, випрямляча VS, ємності С4, стабілітрона VD6. Кнопка SB1 служить для перевірки справності пристрою.

Пристрій працює так: за відсутності витікання сума струмів в усіх проводах, пропущених через вікно трансформатора ТА, рівна нулю, у вторинній обмотці трансформатора ЕРС не наводиться, на виході підсилю­вача А напруга відсутня, конденсатор СЗ незаряджений, транзистор VT закритий, вихідне реле KV знеструмлене. При появі струму витікання сума струмів у провідниках, пропущених через вікно датчика, не дорівнює нулю. У магнітопроводі, охоплюючого провідники, з'являється незакомпенсо-ваний магнітний потік, який наводить у вторинній обмотці ЕРС і струм. На вхід підсилювача А подається напруга з резистора R1. Якщо струм втікання перевищує уставку реле, напруга на виході підсилювача А різко зростає, транзистор VT відкривається і спрацьовує вихідне реле, яке вимикає електромагнітний пускач KM.

Основні технічні характеристики РУД- 0543 - УЗ: номінальний струм навантаження установок, що захищаються - до 100 A, jюмінальна наї іруга -380 або 220 В; вставки струму спрацювання-30, 100, 300 мА.

Рис. 42. Електрична принципіальна схема захисно-вимикаючогопристрою РУД-05-УЗ і йогопідключення:

U А - датчик струму; Т - диференціальний трансформатор;

Захисно-вимикаючий пристрій ЗОУП-25 застосовують у силових трифазних електромережах з глухозаземленою иейтраллю для захисту людей і тварин від ураження електричним струмом під час дотику до струмо-ировідних частин обладнання, ідо знаходяться або випадково потрапили під напругу. Він призначений також для вимикання напруги живлення при пошкодженні ізоляції і появі струмів витікання, ідо перевищують допустимі значення. Цим запобігають подальшому розвитку аварійного стану установки.ЗОУП-25 (рис. 43) складається з блока чутливого захисту, електро­магнітного пускача KM типу ГІМЕ-211, кнопок "Стоп" SB 1, "Пуск" SB2 і "Контроль" SB3 та сигнальної лампи HL, вмонтованих у кожух пилобризконепроиикного виконання.

У блок чутливого захисту входять: датчик струму нульової послідовності ТА, транзисторний підсилювач, на вихід якого увімкнено виконавче реле КА, і блок живлення, який складається з випрямного моста на діодах VD7...VD 10, згладжу вального конденсатора С2 і стабілізатора.

Для контролю справності ЗОУП-25 передбачено коло імітації струму витікання через кнопку "Контроль" SB3 і резистор R12.

Основні технічні характеристики пристрою ЗОУП-25: номінальна напруга 380 В, частота струму 50 або 60Гц, номінальний струм головного кола 25 А, номінальний струм допоміжних контактів 6 А, струм відсічки при міжфазних коротких замиканнях - не менше 12-кратиого номінального струму, уставка захисту (при однофазних замиканнях на землю) 100 мА.

Пристрій працює так: якщо в колі навантаження витікання струму на землю нема або воно менше струму уставки, то транзистор VT3 закритий і виконавче реле залишиться у вимкненому положенні, його розмикаючий контакт у колі котушки пускача KM буде замкненим. Для пуску установки натискають на кнопку "Пуск" SB2. При цьому подасться напруга на котушку пускача KM і блок живлення захисного пристрою. Пускач увімкне елекгроприймач в електромережу. В тому випадку, коли з будь-яких причин виникне струм витікання на землю, що дорівнює або перевищує струм уставки, на вторинній обмотці датчика струму нульової послідовності ТА з'явиться сигнал, який надійде на базу транзистора VT1. Транзистор VT1 у від'ємний напівиеріод керуючого сигналу відкриється, а разом з ним транзистори VT2 і VT3. Частиш змінної напруги, що виділилась на колекторі транзистора VT3, через діод УД4 подається на базу транзистора VT2, відбувається підживлення транзистора VT2. Струм колекторного кола транзистора VT2 різко зростає, транзистор VT3 повністю відкривається і вузол, що складається з транзисторів VT1 і VT2, переходить у режим, близький до релейного. При цьому спрацьовує виконавче реле КА і своїм розмикаючим контактом позбавляє живлення котушку пускача KM, a замикаючим контактом самоблокується. Втративши живлення, пускач KM вимикає елекгроприймач.

Для перевірки працездатності ЗОУП-25 натискають на кноп "Контроль" SB3. При цьому через коло імітації проходитиме струм витікай ] ,5-кратної величини, порівняно зі струмом уставки, і ввімкнений захист вимикаючий пристрій вимкнеться, що буде свідчити про справніс пристрою. Якщо вимикання не відбулося, то пристрій ЗОУП-25 вважасть несправним і підлягає ремонту.

Вимикання ЗОУП-25 здійснюється натисканням на кнопку "Стоп" SF Пристрої ЗОУП-25 найчастіше заетсовують на пересувних електрш кованих машинах з кабельним способом живлення (нульова жила кабе використовується лише як захисна) потужністю до 10 кВт включно і д захисту зони електромережі до окремих трифазних споживачів або їх іруї такою самою потужністю. Струм витікання при цьому не перевиїц 3-5 мА.

До тмтр&прштчр

Рис. 43. ІІриіщипіальна електричнасхема захисно-вимикаючог пристрою ЗОУП-25

Останнім часом набуває широкого застосування захисно- вимика чий пристрій ВД1-63, який випускається фірмою "Інтерелектрокомплек технічні характеристики якого наведені в табл. 18.

Таблиця 18 Технічні характеристики захисно-вимикаючих пристроїв ВД1-63

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...