Главная Обратная связь

Дисциплины:


Принципи автоматичного керування електроприводамиВ умовах сільськогосподарського виробництва здебільшого автомати­зують керування пуском і гальмуванням асинхронних електродвигунів.

При пуску і гальмуванні з часом змінюються значення струмів у колах статора і ротора, обертаючий момент, швидкість обертання та інші пара­метри двигуна. Підтримувати величину цих параметрів у заданих межах можна відповідним перемиканням електричних кіл, зміною опору пускових і гальмівних резисторів, регулюванням напруги живильної електромережі та іншими способами. Керування пуском і гальмуванням асинхронних двигунів переважно здійснюється у функції часу, струму, частоти струму, швидкості.

Керування у функції часу полягає в тому, що перемикання електричних кіл, зміну опору пускових і гальмівних резисторів, підвищення або зниження напруги здійснюється в певішй час, коли параметри двигуна (струм, момент, швидкість та ін.) досягають заданих значень. Час контролю­ється за допомогою реле часу з відповідними витримками часу Керування у функції часу можливе для усіх типів елекгродвигунів і на практиці найбільш поширене.

Керування пуском асинхронного двиїуна з фазним ротором у функції часу (рис. 51) здійснюється так.: натисканням на кнопку "І Іуск" SB2 подають напругу на котушку пускача КМ1. Він спрацьовує і своїми головними замикаючими контактами вмикає обмотку статора двигуна в електричну

мережу, а допоміжним замикаючим контактом шунтує кнопку SB2 і подає напругу на котушку реле часу КТ1. Двигун розганяється при ввімкненому в коло ротора блоці пускових резисторів R1-R6. Реле часу КТ1 спрацьовує і своїм замикаючим контактом з витримкою часу подає напругу на котушки пускача КМ2 та реле часу КТ2, внаслідок чого вони спрацьовують. При спрацюванні пускача КМ2 замикаються його головні замикаючі контакти і закорочують перший ступінь блока резисторів R1--R3. Двигун продовжує розганятися при зменшеному опорі роторного кола. При спрацюванні реле КТ2 з витримкою часу подається напруга на котушку пускача КМЗ. Він спрацьовує і своїми головними замикаючими контактами закорочує другий (останній) ступінь резисторів R4-R6, допоміжним замикаючим контактом переводить котушку пускача КМЗ на саможивлення, а допоміжним розмикаючим контактом розмикає коло козушок пускача КМ2 та реле КТ1 і КТ2, иозбавляючи їх живлення. Далі двигун розганяється при повністю закороченому блоці резисторів R1-R6 до швидкості, що відповідає навантаженню на його валу.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...